OL41

Svaté Rodiny A(BC) (pokud se čte čtení z Sir 3,3-17)

ZvětšitZmenšitResetovat

bosezeR.Blakdomu,kažkrákdočíHos2na,dipotách.po3ceshojemu,kdoze1.Bla4kažpodiHosna,bose4ceshotách.kdo*5krápočíjez výtěždeš2.Bu6tijís*bukou,desvýchku6rudobaře.blati7zeboseBlaR.ze8kdomu,kažkráčíkdopoHos9na,ditách.po10hojecesdebu3.Tvá11želkamanvakoja11plodmu.*uvnitř12hotvédojakosy13ji4.Tvonoolivhon13kystolu.lem*koho14tvéboseBlaR.ze15kdomu,kažkráčíkdopoHos16na,ditách.po17hojeces185.Hle,tak*ktepo18nánmuž,žehdipona.bose19Hospožeh6.tiHos20podinvibysdělSizeó20*anu,(+)mapoJe21štěszaružihota.vovšechny21svédnyboseBlaR.ze22kdomu,kažkráčíkdopoHos23na,ditách.po24ceshoje
bosezeR.Blakdomu,kažkrákdočíHos2na,dipotách.po3ceshojekdomu,seBla1.zekaž4kdo*krána,číbo4Hospodicestách.po5hojez výtěždeš2.Bu6tijís*bukou,desvýchku6rudobaře.blati7zeboseBlaR.ze8kdomu,kažkráčíkdopoHos9na,ditách.po10hojecesdebu3.Tvá11želkamanvakoja11plodmu.*uvnitř12hotvédokohonkyjisy13Tvo4.janostoholu.liv13olemtvéko*boseBlaR.ze15kdomu,kažkráčíkdopoHos16na,ditách.po17hojecesžehnánpomuž,tak5.Hle,18poHosdina.se19*ktebopožeh6.tiHos20podinvibysdělSizeó20*anu,(+)mapoJe21štěszaružihota.vovšechny21svédnyboseBlaR.ze22kdomu,kažkráčíkdopoHos23na,ditách.po24ceshoje
bosezeR.Blakdomu,kažhocespojetách.podi2na,Hoskráčíkdosekdobo1.zeBlakaž4mu,kdo*kráčípoHos4dina,cestách.po5hojetěžkusvýchBu2.dešjís6tiz výadobzeře.kou,bu*6rutibladeboseBlaR.ze8kdomu,kažhocesjepotách.podina,9HoskráčíkdokojaplodTvá3.manžel11kabudehodomu.11vatvéuvnitř*kohonkyjisy13Tvo4.janostoholu.liv13olemtvéko*boseBlaR.ze15kdomu,kažhocesjepotách.podina,16Hoskráčíkdožehnánpomuž,tak5.Hle,18poHosdina.se19*ktebozežehSiónu,tiHos206.dinpopozaJerumaděla*bysvištěs21žihosvévota.povšech21(+)dnynyboseBlaR.ze22kdomu,kažhocespojetách.podina,23Hosčíkrákdo
Hospodina,zekažboR.Blasemu,kdoceshotách.kdokráje3počísekdobo1.zeBlakaž4mu,hocesjetách.podina,4Hoskdo*kráčíposvýchrukukou,dešjístěž6Bu2.z výtidobaře.bu*de7tiblazeHosbopodina,zekaž8BlaR.sekdomu,ceshotách.jekrákdo10počíkojaplodTvá3.manžel11kabudehodomu.11vatvéuvnitř*kohonkyjisy13Tvo4.janostoholu.liv13olemtvéko*Hosbopodina,zekaž15BlaR.sekdomu,ceshotách.jekrákdo17počížehnánpomuž,tak5.Hle,18poHosdina.se19*ktebozežehSiónu,tiHos206.dinpopozaJerumaděla*bysvištěs21žihosvévota.povšech21(+)dnynyHosbopodina,zekaž22BlaR.sekdomu,ceshotách.krákdo24ječípo
Hospodina,zekažboR.Blasemu,kdoceshotách.kdokráje3počísekdobo1.zeBlakaž4mu,hocesjetách.podina,4Hoskdo*kráčíposvýchrukukou,dešjístěž6Bu2.z výtidobaře.bu*de7tiblazeHosbopodina,zekaž8BlaR.sekdomu,ceshotách.jekrákdo10počíkojaplodTvá3.manžel11kabudehodomu.11vatvéuvnitř*kohonkyjisy13Tvo4.janostoholu.liv13olemtvéko*Hosbopodina,zekaž15BlaR.sekdomu,ceshotách.jekrákdo17počížehnánpomuž,tak5.Hle,18poHosdina.se19*ktebozežehSiónu,tiHos206.dinpopozaJerumaděla*bysvištěs21žihosvévota.povšech21(+)dnynyHosbopodina,zekaž22BlaR.sekdomu,ceshotách.krákdo24ječípo
Hospodina,zekažboR.Blasemu,kdoceshotách.kdokráje3počísekdobo1.zeBlakaž4mu,hocesjetách.podina,4Hoskdo*kráčíposvýchrukukou,dešjístěž6Bu2.z výtidobaře.bu*de7tiblazeHosbopodina,zekaž8BlaR.sekdomu,ceshotách.jekrákdo10počíkojaplodTvá3.manžel11kabudehodomu.11vatvéuvnitř*kohonkyjisy13Tvo4.janostoholu.liv13olemtvéko*Hosbopodina,zekaž15BlaR.sekdomu,ceshotách.jekrákdo17počížehnánpomuž,tak5.Hle,18poHosdina.se19*ktebozežehSi