OL410

Pátek 2. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

svénámkažPaR.une,ství!srdenmilopodikaž1.U2Hosnám,densrlostvísvéne,2mispásu!dej*asvou3námhojespá2.Jisje4koblízhobosejí,těm,4saříktehojeve*byasíd5lalizešími.nostleb5v nasvénámkažPaR.6ne,udenství!sr6miloastvívěrsr7lo3.Midenvedl*sprasenost7jí,kapotposebí.nosta8kojpopučí4.Věr9vynostvedlzeze9*spramě,z nebe.shlédnost10nesvénámkažPaR.11ne,udenství!sr11milopřepojepo5.Hos12téždinzešena*adob12roplody.vy13debuhove6.Spra14nostdl*spáasapřed14zetcháv patách.mu15depůjsvénámkažPaR.16ne,uství!densr16lomi
svénámkažPaR.une,ství!srdenmilopodikaž1.U2Hosnám,densrlostvísvéne,2mispásu!dej*asvou3námhojespá2.Jisje4koblízhobosejí,těm,4saříktehojeve*byasíd5lalizešími.nostleb5v nasvénámkažPaR.6ne,udenství!sr6miloastvívěrsr7lo3.Midenvedl*sprasenost7jí,kapotposebí.nosta8kojpozečímě,zenost4.Věr9vypuz nenebe.spra*ve10dlnostshlédsvénámkažPaR.11ne,udenství!sr11milopřepojepo5.Hos12téždinzešena*adob12roplody.vy13debuhove6.Spra14nostdl*spáasapřed14zetcháv patách.mu15depůjsvénámkažPaR.16ne,uství!densr16lomi
losrmiství!denune,R.Panámsvékažsvéne,milokažnám,2U1.podiHosspásvousu!densrství2deja*námsahospátěm,kteblízJis2.jejeko4libysídlaseho4říjí,bo*azešív nami.hove5jenostleblosrmidenství!u6ne,R.Pasvénámkažsevěrnostjí,potkalosrden7Mi3.astvísepokojbí.vedlpo8spra*anostzečímě,zenost4.Věr9vypuz nenebe.spra*ve10dlnostshlédlosrmidenství!u11ne,R.Pasvénámkažjedobpřeropo5.din12Hospotéžplovydy.a*naše13zehopředdecházetve6.dl14Sprabunostv padetách.a*15spámusapůjlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž16
losrmiství!denune,R.Panámsvékažsvéne,milokažnám,2U1.podiHosspásvousu!densrství2deja*námsahospátěm,kteblízJis2.jejeko4libysídlaseho4říjí,bo*azešív nami.hove5jenostleblosrmidenství!u6ne,R.Pasvénámkažsevěrnostjí,potkalosrden7Mi3.astvísepokojbí.vedlpo8spra*anostzečímě,zenost4.Věr9vypuz nenebe.spra*ve10dlnostshlédlosrmidenství!u11ne,R.Pasvénámkažjedobpřeropo5.din12Hospotéžplovydy.a*naše13zehopředdecházetve6.dl14Sprabunostv padetách.a*15spámusapůjlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž16
losrmiství!denune,R.Panámsvékažsvéne,milokažnám,2U1.podiHosspásvousu!densrství2deja*námsahospátěm,kteblízJis2.jejeko4libysídlaseho4říjí,bo*azešív nami.hove5jenostleblosrmidenství!u6ne,R.Pasvénámkažsevěrnostjí,potkalosrden7Mi3.astvísepokojbí.vedlpo8spra*anostzečímě,zenost4.Věr9vypuz nenebe.spra*ve10dlnostshlédlosrmidenství!u11ne,R.Pasvénámkažjedobpřeropo5.din12Hospotéžplovydy.a*naše13zehopředdecházetve6.dl14Sprabunostv padetách.a*15spámusapůjlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž16
losrmiství!denune,R.Panámsvékažsvéne,milokažnám,2U1.podiHosspásvousu!densrství2deja*námsahospátěm,kteblízJis2.jejeko4libysídlaseho4říjí,bo*azešív nami.hove5jenostleblosrmidenství!u6ne,R.Pasvénámkažsevěrnostjí,potkalosrden7Mi3.astvísepokojbí.vedlpo8spra*anostzečímě,zenost4.Věr9vypuz nenebe.spra*ve10dlnostshlédlosrmidenství!u11ne,R.Pasvénámkažjedobpřeropo5.din12Hospotéžplovydy.a*naše13zehopředdecházetve6.dl14Sprabunostv padetách.a*15spámusapůjlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž16
losrmiství!denune,R.Panámsvékažsvéne,milokažnám,2U1.podiHosspásvousu!densrství2deja*námsahospátěm,kteblízJis2.jejeko4libysídlaseho4říjí,bo*azešív nami.hove5jenostleblosrmidenství!u6ne,R.Pasvénámkažsevěrnostjí,potkalosrden7Mi3.astvísepokojbí.vedlpo8spra*anostzečímě,zenost4.Věr9vypuz nenebe.spra*ve10dlnostshlédlosrmidenství!u11ne,R.Pasvénámkažjedobpřeropo5.din12Hospotéžplovydy.a*naše13zehopředdecházetve6.dl14Sprabunostv padetách.a*15spámusapůjlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž16
losrmiství!denune,R.Panámsvékažsvéne,milokažnám,2U1.podiHosspásvousu!densrství2deja*námsahospátěm,kteblízJis2.jejeko4libysídlaseho4říjí,bo*azešív nami.hove5jenostleblosrmidenství!u6ne,R.Pasvénámkažsevěrnostjí,potkalosrden7Mi3.a