OL411

Sobota 2. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

zasotu,vznáseR.BůhšípustujeHos2vydinpolunipolce.za2hohlakejtlesteVšech1.ny3dy,roBotesejkaru3*ma,hlasem,nýmrahu4dostjedinvzneže5to2.propoHosvetoliný,šehroz5ný,je*louzemí.král6cenadsozatu,seR.Bůh7šívznástupujeHos8vydinponipolce.luza8hohlasozatu,se3.Bůh9šívznápustujedin10po*Hosvynipolce.zahla10holuzpíhu,te,vejvej4.Zpí11teBošemuvej*zpí12natete!vejkrá12zpíli,sozatu,seR.Bůh13šívznástupujeHos14vydinponipolce.luza14hohlalemkráto5.Pro15Bůhježesvěta,ce15holochvazpěv!vej*zpí16muterodům,6.Bůh17nevládsvémna*Bůh18sezanu.sva18trůtémsozatu,seR.Bůh19šívznástupujeHos20vydinponipolce.luza20hohla
Hossotu,podinsevznáBůhR.zašílupolhohlace.nivystu2zapujekejtlesteVšech1.ny3dy,roBotesejkaru3*ma,hlasem,nýmrahu4dostjedinvzneže5to2.propoHosvetoliný,šehroz5ný,je*louzemí.král6cenadHossotu,podinvznáse7BůhR.zašílupolhohlace.nistuvypu8zajesozatu,se3.Bůh9šívznápustujedin10po*Hosvynipolce.zahla10holuzpíte,*vejzpívejvej4.te11Zpíhu,Bozpíli,vejte!naše12temukráHossotu,podinvznáse13BůhR.zašílupolhohlace.nistuvypu14zajecelemhoto5.žeBůh15Prokrájechvamulozpěv!ta,15svěvejtezpí*Bůh*dům,sezaBůh6.vlád17nerotémtrůnu.na18svasvémHossotu,podinvznáse19BůhR.zašílupolhohlanice.vystupu20zaje
Hossotu,podinsevznáBůhR.zašílupolhohlace.nivystu2zapujeterukejkama,ny1.ro3Všechtlesdy,nýmhladostsem,sejte4*huraBoný,vznešehrozný,tožeHospo5pro2.jedinlouzenadcemí.vetoli6je*králHossotu,podinvznáse7BůhR.zašílupolhohlace.nistuvypu8zajeHos*sotu,dinpovznáse9Bůh3.zašípolluhonice.pu10vystuzahlajezpíte,*vejzpívejvej4.te11Zpíhu,Bozpíli,vejte!naše12temukráHossotu,podinvznáse13BůhR.zašílupolhohlace.nistuvypu14zajecelemhoto5.žeBůh15Prokrájechvamulozpěv!ta,15svěvejtezpí*Bůh*dům,sezaBůh6.vlád17nerotémtrůnu.na18svasvémHossotu,podinvznáse19BůhR.zašílupolhohlanice.vystupu20zaje
zasotu,vznáseR.Bůhšíhlaholuzapolnice.Hospodin2pustujevyterukejkama,ny1.ro3Všechtlesdy,nýmhladostsem,sejte4*huraBoný,vznešehrozný,tožeHospo5pro2.jedinlouzenadcemí.vetoli6je*králsozatu,seR.Bůh7šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin8jepustuvypodintu,Hos*vysevzná9Bůh3.šísozapolholunice.puje10stuhlazazpíte,*vejzpívejvej4.te11Zpíhu,Bozpíli,vejte!naše12temukrásozatu,seR.Bůh13šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin14jepustuvycelemhoto5.žeBůh15Prokrájechvamulozpěv!ta,15svěvejtezpí*Bůh*dům,sezaBůh6.vlád17nerotémtrůnu.na18svasvémsozatu,seR.Bůh19šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin20stupujevy
zasotu,vznáseR.Bůhšíhlaholuzapolnice.Hospodin2pustujevyterukejkama,ny1.ro3Všechtlesdy,nýmhladostsem,sejte4*huraBoný,vznešehrozný,tožeHospo5pro2.jedinlouzenadcemí.vetoli6je*králsozatu,seR.Bůh7šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin8jepustuvypodintu,Hos*vysevzná9Bůh3.šísozapolholunice.puje10stuhlazazpíte,*vejzpívejvej4.te11Zpíhu,Bozpíli,vejte!naše12temukrásozatu,seR.Bůh13šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin14jepustuvycelemhoto5.žeBůh15Prokrájechvamulozpěv!ta,15svěvejtezpí*Bůh*dům,sezaBůh6.vlád17nerotémtrůnu.na18svasvémsozatu,seR.Bůh19šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin20stupujevy
zasotu,vznáseR.Bůhšíhlaholuzapolnice.Hospodin2pustujevyterukejkama,ny1.ro3Všechtlesdy,nýmhladostsem,sejte4*huraBoný,vznešehrozný,tožeHospo5pro2.jedinlouzenadcemí.vetoli6je*králsozatu,seR.Bůh7šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin8jepustuvypodintu,Hos*vysevzná9Bůh3.šísozapolholunice.puje10stuhlazazpíte,*vejzpívejvej4.te11Zpíhu,Bozpíli,vejte!naše12temukrásozatu,seR.Bůh13šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin14jepustuvycelemhoto5.žeBůh15Prokrájechvamulozpěv!ta,15svěvejtezpí*Bůh*dům,sezaBůh6.vlád17nerotémtrůnu.na18svasvémsozatu,seR.Bůh19šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin20stupujevy
zaso