OL412

Pondělí 3. týdne 1

Žalm 98

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL412 – Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. – Žalm 98

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * neboť učinil podivuhodné věci.

2. Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene.

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

3. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.

4. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu.

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

5. Uzřely všechny končiny země * spásu našeho Boha.

6. Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte!

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

7. Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu,

8. za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem!

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

Odpověď: Ž 98 (97),1a

Verše: Ž 98 (97)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu