OL413

Úterý 3. týdne 1

Žalm 40

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL413 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. – Žalm 40

R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

1. Pevně jsem doufal v Hospodina, * on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.

2. Novou píseň vložil mi do úst, * chvalozpěv našemu Bohu.

R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

3. V obětních darech si nelibuješ, Bože, * zato jsi mi otevřel uši.

4. Celopaly a smírné oběti nežádáš, * tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.“

R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

5. Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, * svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

6. Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, * o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil,

7. nezatajil jsem tvou lásku * a tvou věrnost před velkým shromážděním.

R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Odpověď: Srov. Ž 40 (39), 8a.9a

Verše: Ž 40 (39)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu