OL413

Úterý 3. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitdoufal1.Pev2jsemna,div Hos2ponilase*on3sklomněkevoní.slyvy3šelžilvlomivou2.No4seňlo*zpěvdo4chvaúst,Bohu.šena5mune,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitsirechneních7bět3.V odaza*že,tojsilibu7Boješ,uvřelši.omi8tesmíro4.loCepa9aly*tehdáš,jsemdyti9žánechápřizím.“ře10„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,11chápřili.spl11tvounitjsemnost5.Spra12vedlvevalzvěs12tomážní,vel12shrokémnil,brártům*svým13nejsemdipone!toty13Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,14chápřili.spl14tvounitprosisechal15ne6.Nejsemnost,dlvebe15spratvouapotvé*o16tinosvěrmluvil,cimo16jsemjsemtvoujilza7.ne17taku17láspřednost*a18věrtvoumážním.vel18shrokýmne,PaR.Hle,zím,19chápřili.spl19tvounit
Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitdoufal1.Pev2jsemkemněsepov Hos2na,dion*vošelní.nila3skloslyvymidožilúst,vou2.4NovloseňBomuhu.chva*lozpěv5šenane,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitsirechneních7bět3.V odaza*že,tojsilibu7Boješ,uvřelši.omi8tesmíro4.loCepa9aly*tehdáš,jsemdyti9žánechápřizím.“ře10„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,11chápřili.spl11tvounitzvěsjsemtodl12ve5.Spranostmážshrokémní,veval12velnil,tyrtům*svým13bránejsemne!dipoto13Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,14chápřili.spl14tvounitsiprone6.Ne15jsemchaldlvenost,bese15spratvouapotvé*o16tinosvěrmluvil,cimo16jsemjsemtvoujilza7.ne17tavěrnosttvoulás17a*kumážshroním.velpřed18kýmne,PaR.Hle,zím,19chápřili.spl19tvounit
Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitpofalv Hosdina,Pev1.jsem2dounilase*on3sklomněkevoní.slyvy3šelmidožilúst,vou2.4NovloseňBomuhu.chva*lozpěv5šenane,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitnesili3.bětV oních7rechda*zaže,jsitoješ,bu7Bouvřelši.omi8tesmíro4.loCepa9aly*tehdáš,jsemdyti9žánechápřizím.“ře10„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,11chápřili.spl11tvounitzvěsjsemtodl12ve5.Spranostmážshrokémní,veval12velnil,tyrtům*svým13bránejsemne!dipoto13Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,14chápřili.spl14tvounitseprobetvoune6.chal15Nesijsemnostvévěrtivespradl15*onost,mlujsemvil,apo16cimojsemtvoujilza7.ne17tatvou*avěr17láskumážshrokýmním.přednost18velne,PaR.Hle,zím,19chápřili.spl19tvounit
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Papofalv Hosdina,Pev1.jsem2dounilase*on3sklomněkevoní.slyvy3šelmidožilúst,vou2.4NovloseňBomuhu.chva*lozpěv5šenatvounitli.přiR.chásplzím,6Hle,ne,Pabuješ,liBože,níchda7V o3.bětsinerechutevřelši.*tozajsi8miotiodáš,nežápa9lyCe4.losmírapři„Hle,cházím.“teh*dyjsem10kl:řetvounitli.přiR.chásplzím,11Hle,ne,Pavalzvěstovevedl12Spra5.jsemnostsvým*ní,jsemrtůmkém12shrovelmážHosvíš,dipone!bránil,13netytotvounitli.přiR.chásplzím,14Hle,ne,Paseprobetvoune6.chal15Nesijsemnostvévěrtivespradl15*onost,mlujsemvil,apo16cimokua*lástvouvěrzata17ne7.jsemtvoujilmážshrokýmním.přednost18veltvounitli.přiR.chásplzím,19Hle,ne,Pa
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pana,on*podisekejsem2Pev1.falv Hosdouvoslyšelní.sklonil3mněvyamidožilúst,vou2.4NovloseňBomuhu.chva*lozpěv5šenatvounitli.přiR.chásplzím,6Hle,ne,Pabuješ,liBože,níchda7V o3.bětsinerechutevřelši.*tozajsi8miootilopa9Ce4.smíraly„Hle,přikl:cházím.“dáš,žá*9tehnedyjsemřetvounitli.přiR.chásplzím,11Hle,ne,Pavalzvěstovevedl12Spra5.jsemnostjsemrtůmsvým*nekémvelshro12ní,mážpodivíš,Hosne!nil,brá13totytvounitli.přiR.chásplzím,14Hle,ne,Patvousprasebevedlnost,jsem6.Nenechalprosi15jsemmlumocivil,tvévěrnos16o*apotilástvoukune7.za17tajiljsemshrokýmmážním.*tvouavěr18předvelnosttvounitli.přiR.chásplzím,19Hle,ne,Pa
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pana,on*podisekejsem2Pev1.falv Hosdouvoslyšelní.sklonil3mněvyamidožilúst,vou2.4NovloseňBomuhu.chva*lozpěv5šenatvounitli.přiR.chásplzím,6