OL414

Čtvrtek 3. týdne 1

Sobota 29. týdne 1

Pátek 29. týdne 2

Pondělí 32. týdne 2

Pondělí 34. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

letěch,R.koTopojetvářdatvou,2hlekdone.di3poHosležíHos1.podi4nujenaconí,4zeto,ijejovají.svět*iti,5kdolozažilboť2.Ne6jejon*upevnad6ři,movod.dyprounil7nadholekotěch,R.To8pojetvářtvou,da9hlekdone.di10Hospopitnasmí3.Kdo11stouvyhovuru,Hospo11nodijehosmí*kdo12nastáttě?sva12místémvinne4.Ten,13kdočisaru13cešeduhožce,srd13*jenosmarti.bane14požílekotěch,R.To15pojetvářtvou,da16hlekdone.di17poHosžeh5.Ten18jmepopřidipona,od18HosBoha,*od19odnule.tesisvé19spaholeje6.To20kopotouněmží,kdotěch,20poJatvář*kdo21dahleBoha.boku21valekotěch,R.To22pojetvářtvou,da23hlekdone.di24poHos
letěch,R.koTopojetvářdatvou,2hlekdone.di3poHosležíHos1.podi4nujenaconí,4zeto,ijejovají.svět*iti,5kdolozažilboť2.Ne6jejon*upevnad6ři,movod.dyprounil7nadholekotěch,R.To8pojetvářtvou,da9hlekdone.di10HosponapitHosvy11smí3.Kdostouru,kdo*smídi11povuhonomíssvatémtě?na12státhojeruce4.kdoTen,13vinne*hožce,jedučis13asrdmarnospoti.šene14žíbalekotěch,R.To15pojetvářtvou,da16hlekdone.di17poHosžehTenpři185.pojme*odnuHosodpo18dina,sitehospale.Bood19svéha,těch,kdo6.jeTopo20lekohle*dakdoponěmtou20ží,Bovaha.tvářJa21bokulekotěch,R.To22pojetvářtvou,da23hlekdone.di24poHos
letěch,R.koTopojetvářdatvou,2hlekdone.di3poHosžílezepodi4Hos1.nunajení,i4coto,jejovají.svět*iti,5kdožilnadlomoři,onboť6Ne2.zajejproudynadvod.pev*u7honillekotěch,R.To8pojetvářtvou,da9hlekdone.di10HospoHosnapo3.smíKdovy11pitstou*smíru,kdostátno11divuhomístémtě?naje12svahoruce4.kdoTen,13vinne*hožce,jedučis13asrdmarnospoti.šene14žíbalekotěch,R.To15pojepoHostvou,ne.dihle16kdotvářdaodHosTen5.přijme18žehpoodnudipo18*odna,sitespale.Boha,19hosvétěch,kdo6.jeTopo20lekohle*dakdoponěmtou20ží,Bovaha.tvářJa21bokulekotěch,R.To22pojetvářtvou,da23hlekdone.di24poHos
letěch,R.koTopojetvou,dipoHosne.hle2kdotvářdaizejeto,codinu4Hos1.poležíokdojejvají.světní,*nati,4ižilnadlomoři,onboť6Ne2.zajejproudynadvod.pev*u7honillekotěch,R.To8pojepodiHostvou,ne.9hlekdotvářdaponaHosdismívy11Kdo3.pitstousmístát*kdovunoho11ru,místémtě?naje12svahoruce4.kdoTen,13vinneje*ce,hožačis13srdmarnosžípoti.šedu14banelekotěch,R.To15pojepoHostvou,ne.dihle16kdotvářdaHospooddina,jmepři5.18poTenžehhospasvésitele.nu19od*Boodha,kdotěch,poněmjepo20To6.lekotvářhledatouží,20kdo*Bovaha.kuJa21bolekotěch,R.To22pojepodiHosne.kdotvou,hle23tvářda
dahlekdotvářtvou,jepoToR.těch,lekone.di3poHosžílezepodi4Hos1.nunajení,i4coto,jejovají.svět*iti,5kdožilnadlomoři,onboť6Ne2.zajejproudynadvod.pev*u7honilhledakdotvářtvou,R.jeTopo8těch,kolene.di10HospoHosnapo3.smíKdovy11pitstou*smíru,kdostátno11divuhomístémtě?naje12svahoceruakdo13Ten,4.vinnehoždu*ječissrd13ce,marnospoti.šene14žíbalekotěch,R.To15pojepoHostvou,ne.dihle16kdotvářdaHospooddina,jmepři5.18poTenžehhospasvésitele.nu19od*Boodha,poněmkdoží,toupo20koTo6.jetěch,levaBokuboha.dahle*21kdoJatvářhledakdotvářtvou,R.jeTopo22těch,kolene.di24poHos
dahlekdotvářtvou,jepoToR.těch,lekone.di3poHoszežíipodi4Hos1.lenujejoti,kdovají.jena4to,coní,svět*ižilnadlomoři,onboť6Ne2.zajejproudynadvod.pev*u7honilhledakdotvářtvou,R.jeTopo8těch,kolene.di10HospodiHospovunosmívystou11