OL414

Čtvrtek 3. týdne 1

Sobota 29. týdne 1

Pátek 29. týdne 2

Pondělí 32. týdne 2

Pondělí 34. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 1. Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo jej obývají. / 2. Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy vod. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 3. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát na jeho svatém místě? / 4. Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, * jehož duše nebaží po marnosti. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 5. Ten přijme požehnání od Hospodina, * odměnu od Boha, svého spasitele. / 6. To je pokolení těch, kdo po něm touží, * kdo hledají tvář Jakubova Boha. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 1. Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo jej obývají. / 2. Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy vod. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 3. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát na jeho svatém místě? / 4. Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, * jehož duše nebaží po marnosti. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 5. Ten přijme požehnání od Hospodina, * odměnu od Boha, svého spasitele. / 6. To je pokolení těch, kdo po něm touží, * kdo hledají tvář Jakubova Boha. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 1. Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo jej obývají. / 2. Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy vod. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 3. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát na jeho svatém místě? / 4. Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, * jehož duše nebaží po marnosti. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 5. Ten přijme požehnání od Hospodina, * odměnu od Boha, svého spasitele. / 6. To je pokolení těch, kdo po něm touží, * kdo hledají tvář Jakubova Boha. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 1. Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo jej obývají. / 2. Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy vod. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 3. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát na jeho svatém místě? / 4. Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, * jehož duše nebaží po marnosti. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 5. Ten přijme požehnání od Hospodina, * odměnu od Boha, svého spasitele. / 6. To je pokolení těch, kdo po něm touží, * kdo hledají tvář Jakubova Boha. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 1. Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo jej obývají. / 2. Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy vod. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 3. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát na jeho svatém místě? / 4. Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, * jehož duše nebaží po marnosti. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 5. Ten přijme požehnání od Hospodina, * odměnu od Boha, svého spasitele. / 6. To je pokolení těch, kdo po něm touží, * kdo hledají tvář Jakubova Boha. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 1. Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo jej obývají. / 2. Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy vod. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 3. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát na jeho svatém místě? / 4. Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, * jehož duše nebaží po marnosti. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. / 5. Ten přijme požehnání od Hospodina, * odměnu od Boha, svého spasitele. / 6. To je pokolení těch, kdo po něm touží, * kdo hledají tvář Jakubova Boha. / R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine.