OL415

Pátek 3. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

lihotaR.Úsvedspraře.moudmludinafej1.Dou2pov Hos*pakro,dešbuačiň2dobmiapřev ze3vatklidu.šit3sepodiv Hosnu,Raduj42.setoučem*a5ti,poce.ží5srdtvélihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mlusvěřsvůjpo3.Hos7nudihosud,o7*v nějeddenat.onřuj,8busámtinosTvéspra94.dlvesvětlu,jítvze9kojapojakledprá10mu*tvévusu.10jamulihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mlukropo5.Hos12dinlu,kačlokům12v jehoza13*becestě.votži13ne,nestli6.Je14padželežet,tazůs14nepoHosdinže15to*promuruku.pod15lihoR.Ús16vedtaspraře.moud16mlupřicháved7.Spra17výmliHosodspá17sabáchtíspodi17*v dona,točišútěm.je18jimpodin19po8.Hosjimbozuje,jea19svovyzbajevu20bož*bezproje, +toaje20chráukají.žese20muk nělihoR.Ús21vedtaspraře.moud21mlu
lihotaR.Úsvedspraře.moudmluanačiňfejv Hos2Dou1.dipopřevatdešdobro,2pak*buklisedu.mia3v zešitpodiv Hosnu,Raduj42.setoučem*a5ti,poce.ží5srdtvélihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mlusvěřsvůjpo3.Hos7nudihosud,o7*v nějeddenat.onřuj,8busámtivzeTvé4.spra9venosdlmulu,*tvéprája9jítsvětkojamusu.jakpo10vuledlihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mlukrokůmdin12po5.Hos*zalu,beka12člocestě.v jeho13živottanezůsnestliže14Je6.ne,padmužeHosžet,leto*pro14ruku.din15popodlihoR.Ús16vedtaspraře.moud16mlucháspá7.vedSprali17přivýmna,v do*dibáchodsa17poHostoúčištěm.tís18jimjeajepodin19Hos8.pojimbožbez*svo19vybozuje,je, +chráprozbavu20jeajeumukají.že20tok něselihoR.Ús21vedtaspraře.moud21mlu
lihotaR.Úsvedspraře.moudmluanačiňfejv Hos2Dou1.dipopřevatdešdobro,2pak*buklisedu.mia3v zešitadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítoulihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mlusvěřsvůjpo3.Hos7nudihosud,o7*v nějeddenat.onřuj,8busámtivzeTvé4.spra9venosdlmulu,*tvéprája9jítsvětkojamusu.jakpo10vuledlihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mlukůmkročlo5.poHosdin12za*beka12lu,cestě.v jeho13živottanezůsnestliže14Je6.ne,padmužeHosžet,leto*pro14ruku.din15popodlihoR.Ús16vedtaspraře.moud16mlucháspá7.vedSprali17přivýmna,v do*dibáchodsa17poHostoúčištěm.tís18jimjeajepodin19Hos8.pojimbožbez*svo19vybozuje,je, +chráprozbavu20jeajeumukají.že20tok něselihoR.Ús21vedtaspraře.moud21mlu
homluře.moudtaspraÚsR.livedčiňdobaro,v Hospo2Dou1.fejnadiv zevatmipak*bu3dešpřeklidu.a3sešitadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítouhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedsud,o*v něhopodi7Hos3.svěřnusvůjdejedbunat.řuj,8sámonvzetijítspraTvé4.9venosdlprátvé*muvuko9jalu,světjamusu.po10jakledhomlumoudře.ÚsR.taspra11livedkačlolu,din12Hos5.pokrokůmživotcestě.zabe13*v jehonetazůsležet,žestli14padJe6.nene,podruku.žemu15pro*topodinHoshomlumoudře.ÚsR.taspra16livedspáchásavedli17Spra7.přivýmbáchna,v do*tísodHos17dipotočišútěm.je18jimjeavysvojimHos8.podinpo19vujezbajeabez*bozuje,bož19muusek nějí.kaje, +20chrátoprožehomlumoudře.R.taÚsspra21vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedro,čiňdobdešpak*buv Hospo2Dou1.fejnaadisešitklidu.vat3přeav zemiadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítouhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedsud,o*v něhopodi7Hos3.svěřnusvůjdejedbunat.řuj,8sámonjítvzejakovespra4.dl9Tvétinosmupoledjasu.muprálu,světtvé*jakvu9homlumoudře.ÚsR.taspra11livedkačlolu,din12Hos5.pokrokůmživotcestě.zabe13*v jehonetazůsležet,žestli14padJe6.nene,podruku.žemu15pro*topodinHoshomlumoudře.ÚsR.taspra16livedsaspáodHosvýmSpra7.vedlichápři17újejimtočištěm.na,v do*17poditísbáchjeavysvojimHos8.podinpo19vujezbajeabez*bozuje,bož19muusek nějí.kaje, +20chrátoprožehomlumoudře.R.taÚsspra21vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedro,čiňdobdešpak*buv Hospo2Dou1.fejnaadisešitklidu.vat3přeav zemiadinu,