OL415

Pátek 3. týdne 1

Žalm 37

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL415 – Ústa spravedlivého mluví moudře. – Žalm 37

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

1. Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.

2. Raduj se v Hospodinu, * a dá ti, po čem touží tvé srdce.

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

3. Hospodinu svěř svůj osud, * v něho důvěřuj, on sám bude jednat.

4. Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu, * tvému právu jak polednímu jasu.

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

5. Hospodin dává krokům člověka sílu, * má zalíbení v jeho životní cestě.

6. Jestliže padne, nezůstane ležet, * protože mu Hospodin podpírá ruku.

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

7. Spravedlivým přichází spása od Hospodina, * v dobách tísně je jim útočištěm.

8. Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje, * bezbožníků je zbavuje a chrání je, + protože se k němu utíkají.

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

Odpověď: Ž 37 (36),30a

Verše: Ž 37 (36)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu