OL416

Sobota 3. týdne 1

Čtvrtek 27. týdne 2

Pondělí 29. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 1. Vzbudil nám mocného spasitele, * z rodu svého služebníka Davida, / 2. jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 3. Zachránil nás od nepřátel, * z rukou všech, kdo nás nenávidí. / 4. Slitoval se nad našimi otci, * rozpomenul se na svou svatou smlouvu. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 5. Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: * že nám dopřeje, abychom mu beze strachu + a vysvobozeni z rukou nepřátel / 6. zbožně a spravedlivě sloužili * po všechny dny svého života. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 1. Vzbudil nám mocného spasitele, * z rodu svého služebníka Davida, / 2. jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 3. Zachránil nás od nepřátel, * z rukou všech, kdo nás nenávidí. / 4. Slitoval se nad našimi otci, * rozpomenul se na svou svatou smlouvu. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 5. Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: * že nám dopřeje, abychom mu beze strachu + a vysvobozeni z rukou nepřátel / 6. zbožně a spravedlivě sloužili * po všechny dny svého života. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 1. Vzbudil nám mocného spasitele, * z rodu svého služebníka Davida, / 2. jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 3. Zachránil nás od nepřátel, * z rukou všech, kdo nás nenávidí. / 4. Slitoval se nad našimi otci, * rozpomenul se na svou svatou smlouvu. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 5. Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: * že nám dopřeje, abychom mu beze strachu + a vysvobozeni z rukou nepřátel / 6. zbožně a spravedlivě sloužili * po všechny dny svého života. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 1. Vzbudil nám mocného spasitele, * z rodu svého služebníka Davida, / 2. jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 3. Zachránil nás od nepřátel, * z rukou všech, kdo nás nenávidí. / 4. Slitoval se nad našimi otci, * rozpomenul se na svou svatou smlouvu. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 5. Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: * že nám dopřeje, abychom mu beze strachu + a vysvobozeni z rukou nepřátel / 6. zbožně a spravedlivě sloužili * po všechny dny svého života. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 1. Vzbudil nám mocného spasitele, * z rodu svého služebníka Davida, / 2. jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 3. Zachránil nás od nepřátel, * z rukou všech, kdo nás nenávidí. / 4. Slitoval se nad našimi otci, * rozpomenul se na svou svatou smlouvu. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 5. Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: * že nám dopřeje, abychom mu beze strachu + a vysvobozeni z rukou nepřátel / 6. zbožně a spravedlivě sloužili * po všechny dny svého života. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 1. Vzbudil nám mocného spasitele, * z rodu svého služebníka Davida, / 2. jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 3. Zachránil nás od nepřátel, * z rukou všech, kdo nás nenávidí. / 4. Slitoval se nad našimi otci, * rozpomenul se na svou svatou smlouvu. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. / 5. Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: * že nám dopřeje, abychom mu beze strachu + a vysvobozeni z rukou nepřátel / 6. zbožně a spravedlivě sloužili * po všechny dny svého života. / R. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid.