OL416

Sobota 3. týdne 1

Čtvrtek 27. týdne 2

Pondělí 29. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosdin,chváR.Pobuďlenerale,BůhIzsvůjvillid.boťne2vštínahodil1.Vzbu3mocnámdusvé*z rosispa3le,tekaDavida,sluho4žebdávprana2.jak5odbilslísvatých*ús6svýchtyků.ro6propoHosdin,R.Po7buďlenchváerale,Bůh7Izsvůjvillid.boťnevští8nanepřáodtel,chrá3.Za9násnilkdonás*z ru10všech,koudí.vi10nenadnato4.Sli11sevalci,ši11otmisenapo*roz12nulmevu.svasvousmlou12toupoHosdin,R.Po13buďlenchváerale,Bůh13Izsvůjvillid.boťnevští14naserouza5.příNasa15ktehu,ciAbotrazalna15mušedopřenámmo15že*vi:bemuzeaje,16chombybosvozechu +stra16vyapřátelz runi16nekoulived6.zbož17spraavšechny*poslou17liživota.svédny18žihopoHosdin,R.Po19buďlenchváerale,Bůh19Izsvůjvillid.boťne20vštína
Bůhdin,pochváR.PoHosbuďlenvilsvůjvštílid.raenaIzle,boťnesihospale,tedilnám3Vzbu1.mockaDavida,dusvé4z ro*sluhožebdávprana2.jak5odbilslítýchproroků.ús*tysvých6svaBůhdin,pochváR.Po7HosbuďlenneboťIzle,7erasvůjlid.na8vštívilnepřáodtel,chrá3.Za9násnilnásnevidí.z ru*kouvšech,10kdonašimiSli4.toval11senadmeponulot11*rozci,tousmlouvu.nase12svasvouBůhdin,pochváR.Po13HosbuďlenneboťIzle,13erasvůjlid.na14vštívilrouktesesa15pří5.Nahu,otmucizal15zanašeže*vi:monámraAb15chombymupředo16aje,svovybozestra16bechu +apřánetelzeni16kouz ruslouližilia17zbož6.vedsprahoživota.*všechpony18svédnyBůhdin,pochváR.Po19HosbuďlenneboťIzle,19erasvůjlid.na20vilvští
Bůhdin,pochváR.PoHosbuďlenvilsvůjvštílid.raenaIzle,boťnesihospale,tedilnám3Vzbu1.mockaDavida,dusvé4z ro*sluhožebdávprana2.jak5odbilslítýchproroků.ús*tysvých6svaBůhdin,pochváR.Po7Hosbuďlensvůjvilvštílid.raena7Izle,boťnenepřáodtel,chrá3.Za9násnilnásnevidí.z ru*kouvšech,10kdonašimiSli4.toval11senadmeponulot11*rozci,tousmlouvu.nase12svasvouBůhdin,pochváR.Po13Hosbuďlensvůjvilvštílid.raena13Izle,boťnezasezalpřísa15Na5.kterouhu,Abramovi:šemu15naciotchomabymunámdo16že*je,přesvovybozestra16bechu +apřánetelzeni16kouz ruslouližilia17zbož6.vedsprahoživota.*všechpony18svédnyBůhdin,pochváR.Po19Hosbuďlenvilsvůjvštílid.raele,19Izboťnane
IzBůherale,lenchváPobuďR.podin,Hossvůjvillid.boťne2vštínasihospale,tedilnám3Vzbu1.mockaDavida,dusvé4z ro*sluhožebdávprana2.jak5odbilslítýchproroků.ús*tysvých6svaBůhdin,pochváR.Po7Hosbuďlensvůjvilvštílid.raena7Izle,boťnenepřáodtel,chrá3.Za9násnilnásnevidí.z ru*kouvšech,10kdomiotšici,toval11Sli4.nadnasetousmlousvousvavu.nul*rozpomenase12IzBůhraele,chválenbuď13PoR.podin,Hossvůjvillid.boťnevští14nasezazalnahu,Na5.přísaroukte15movi:raže*námmuot15šeAbcizemubestrachu +je,16dopřebychomanekouz rupřátelsvo16avyzeniboslouližilia17zbož6.vedsprahoživota.*všechpony18svédnyIzBůhraele,chválenbuď19PoR.podin,Hossvůjvillid.boťne20vštína
IzBůherale,lenchváPobuďR.podin,Hossvůjvillid.boťne2vštínasihospale,tedilnám3Vzbu1.mockaDavida,dusvé4z ro*sluhožebdávprana2.jak5odbilslítýchproroků.ús*tysvých6svaIzBůhraele,chválenbuď7PoR.podin,Hossvůjvillid.boťnevští8nanepřáodtel,chrá3.Za9násnilnásnevidí.z ru*kouvšech,10kdomiotšici,toval11Sli4.nadnasetousmlousvousvavu.nul*rozpomenase12IzBůhraele,chválenbuď13PoR.podin,Hossvůjvillid.boťnevští14nasezazalnahu,Na5.přísaroukte15movi:raže*námmuot15šeAbcizemubestrachu +je,16dopřebychomanekouz rupřátelsvo16avyzeniboslouližilia17zbož6.vedsprahoživota.*všechpony18svédnyIzBůhraele,chválenbuď19PoR.podin,Hossvůjvillid.boťne20vštína
IzBůherale,lenchváPobuďR.podin,Hossvůjvillid.boťne2vštínasihospale,tedilnám3Vzbu1.mockaDavida,dusvé4z ro*sluhožebdávprana2.jak5odbilslítýchproroků.ús*tysvých6svaIzBůhraele,chválenbuď7PoR.podin,Hossvůjvillid.boťnevští8nanepřáodtel,chrá3.Za9násnilnásnevidí.z ru*kouvšech,10kdomiotšici,toval11Sli4.nadnasetousmlousvousvavu.nul*rozpomenase12IzBůhraele,chválenbuď13PoR.podin,Hossvůjvillid.boťnevští14nasezazalnahu,Na5.přísaroukte15movi:raže*námmuot15šeAbcizemubestrachu +je,16