OL417

Pondělí 4. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

buďnasrdtetí,teR.VzmužaseHosdiponatena.všichni,2spokdodobtvároJak1.nes3jemír*une,dichovost,ti3poHossekdojsival4těm,jivášjijí, +bopřá4poukdotěm,k to4selidpředmi.ka4nasrdtebuďtí,R.Vzmuž5atesepodiHosnatena.ni,všich6kdospobezpečnouTvo2.jetvář7jejim*předspiko7nouchradí,nu8litímstanuvekrý3.u9jevášřečmimi.svár*před10linasrdtebuďtí,R.Vzmuž11atesepodiHosnatena.ni,všich12kdospopoHosdin,nán13žeh4.Pobuďdi*povumižepro13zaldensrstvíhod14lomiměsnémtě.pevv o14nasrdtebuďtí,R.Vzmuž15atesepodiHosnatena.ni,všich16kdosposklíkalně:čejsem5.17řísizenpu18za*„Jsemčí!“od18otvýchšelmůjvšak6.Tys19slyukdyž*řek,jsemhlasi19poomoc.lalvo20k tonasrdtebuďtí,R.Vzmuž21atesepodiHosnatena.ni,všich22kdospona,divšich7.lujMite23poHosHos*tí,pojeni23svahověrné,dinza24chorounoule8.a25pl*sikdood25těm,plánačíjí.dr26pozenasrdtebuďtí,R.Vzmuž27atesepodiHosnatena.ni,všich28kdospo
buďnasrdtetí,teR.VzmužaseHosdiponatena.všichni,2spokdodobtvároJak1.nes3jemírchou*valne,Hos3vost,tidipobojí, +jitěm,4jsikdosesekdok topřáváš4pojitěm,předmi.lidu4kanasrdtebuďtí,R.Vzmuž5atesepodiHosnatena.ni,všich6kdospobezpečnouTvo2.jetvář7jejim*předspiko7nouchradí,nu8litímstanuvekrý3.u9jevášřečmimi.svár*před10linasrdtebuďtí,R.Vzmuž11atesepodiHosnatena.ni,všich12kdospodin,požemižeh4.nán13PoHosbuďmihodlozalpo*13prodivuměsnémtě.denství14srpevv onasrdtebuďtí,R.Vzmuž15atesepodiHosnatena.ni,všich16kdosposklíkalně:čejsem5.17řísiotvýchčí!“„Jsem*18zazenpuodmůjšelhlau19však6.Tysslykdyž*řek,jsemsi19poomoc.lalvo20k tonasrdtebuďtí,R.Vzmuž21atesepodiHosnatena.ni,všich22kdospovšichdina,nilujte23Mi7.poHospodin*Hoshojetí,23svavěrné,choza24plárouodtěm,8.leapl25noučíponají.si*kdo26zedrnasrdtebuďtí,R.Vzmuž27atesepodiHosnatena.ni,všich28kdospo
buďnasrdtetí,teR.VzmužaseHosdiponatena.všichni,2spokdorodobtivost,nesJak1.mír3jetvátěm,jsijikdopodine,3Hoschovalu*jiváštěm,kdobo4sepopřájí, +předkalidmi.k to4seunasrdtebuďtí,R.Vzmuž5atesepodiHosnatena.ni,všich6kdospobezpečnouTvo2.jetvář7jejimlitímdí,chraonou7spik*přednustanuvekrý3.u9jevášřečmimi.svár*před10linasrdtebuďtí,R.Vzmuž11atesepodiHosnatena.ni,všich12kdospodin,požemižeh4.nán13PoHosbuďmihodlozalpo*13prodivuměsnémtě.denství14srpevv onasrdtebuďtí,R.Vzmuž15atesepodiHosnatena.ni,všich16kdosposklíkalně:čejsem5.17řísiotvýchčí!“„Jsem*18zazenpuodhlasiřek,všakusly19Tys6.můjšelopomoc.když*jsem20volalk tonasrdtebuďtí,R.Vzmuž21atesepodiHosnatena.ni,všich22kdosponina,všichhojelujteHos23Mi7.dipověrchoné,*tí,Hos23svazadinpoplárouodtěm,8.leapl25noučíponají.si*kdo26zedrnasrdtebuďtí,R.Vzmuž27atesepodiHosnatena.ni,všich28kdospo
buďnasrdtetí,teR.VzmužaseHosdiponatena.všichni,2spokdorodobtivost,nesJak1.mír3jetvátěm,jsijikdopodine,3Hoschovalu*jiváštěm,kdobo4sepopřájí, +předkalidmi.k to4seunasrdtebuďtí,R.Vzmuž5atesepodiHosnatena.ni,všich6kdospobezpečnouTvo2.jetvář7jejimlitímdí,chraonou7spik*přednustanuvekrý3.u9jevášřečmimi.svár*před10linasrdtebuďtí,R.Vzmuž11atesepodiHosnatena.ni,všich12kdospodin,požemižeh4.nán13PoHosbuďmihodlozalpo*13prodivuměsnémtě.denství14srpevv onasrdtebuďtí,R.Vzmuž15atesepodiHosnatena.ni,všich16kdosposklíkalně:čejsem5.17řísiotvýchčí!“„Jsem*18zazenpuodhlasiřek,všakusly19Tys6.můjšelopomoc.když*jsem20volalk tonasrdtebuďtí,R.Vzmuž21atesepodiHosnatena.ni,všich22kdosponina,všichhojelujteHos23Mi7.dipověrchoné,*tí,Hos23svazadinpoplárouodtěm,8.leapl25noučíponají.si*kdo26zedrnasrdtebuďtí,R.Vzmuž27atesepodiHosnatena.ni,všich28kdospo
buďnasrdtetí,teR.VzmužaseHosdiponatena.všichni,2spokdorodobtivost,nesJak1.mír3jetvájijsitěm,dipo