OL417

Pondělí 4. týdne 1

Žalm 31

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL417 – Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. – Žalm 31

R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

1. Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, * uchoval jsi ji těm, kdo se tě bojí, + popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi.

R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

2. Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou * před spiknutím lidí,

3. ukrýváš je ve stanu * před svárlivými řečmi.

R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

4. Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal * podivuhodné milosrdenství v opevněném městě.

R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

5. Už jsem si říkal sklíčeně: * „Jsem zapuzen od tvých očí!“

6. Tys však uslyšel můj hlasitý nářek, * když jsem volal k tobě o pomoc.

R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

7. Milujte Hospodina, všichni jeho svatí, * Hospodin zachovává věrné,

8. ale plnou měrou odplácí těm, * kdo si drze počínají.

R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

Odpověď: Ž 31 (30),25

Verše: Ž 31 (30)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu