OL417

Pondělí 4. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 1. Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, * uchoval jsi ji těm, kdo se tě bojí, + popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 2. Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou * před spiknutím lidí, / 3. ukrýváš je ve stanu * před svárlivými řečmi. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 4. Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal * podivuhodné milosrdenství v opevněném městě. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 5. Už jsem si říkal sklíčeně: * „Jsem zapuzen od tvých očí!“ / 6. Tys však uslyšel můj hlasitý nářek, * když jsem volal k tobě o pomoc. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 7. Milujte Hospodina, všichni jeho svatí, * Hospodin zachovává věrné, / 8. ale plnou měrou odplácí těm, * kdo si drze počínají. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 1. Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, * uchoval jsi ji těm, kdo se tě bojí, + popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 2. Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou * před spiknutím lidí, / 3. ukrýváš je ve stanu * před svárlivými řečmi. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 4. Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal * podivuhodné milosrdenství v opevněném městě. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 5. Už jsem si říkal sklíčeně: * „Jsem zapuzen od tvých očí!“ / 6. Tys však uslyšel můj hlasitý nářek, * když jsem volal k tobě o pomoc. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 7. Milujte Hospodina, všichni jeho svatí, * Hospodin zachovává věrné, / 8. ale plnou měrou odplácí těm, * kdo si drze počínají. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 1. Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, * uchoval jsi ji těm, kdo se tě bojí, + popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 2. Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou * před spiknutím lidí, / 3. ukrýváš je ve stanu * před svárlivými řečmi. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 4. Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal * podivuhodné milosrdenství v opevněném městě. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 5. Už jsem si říkal sklíčeně: * „Jsem zapuzen od tvých očí!“ / 6. Tys však uslyšel můj hlasitý nářek, * když jsem volal k tobě o pomoc. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 7. Milujte Hospodina, všichni jeho svatí, * Hospodin zachovává věrné, / 8. ale plnou měrou odplácí těm, * kdo si drze počínají. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 1. Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, * uchoval jsi ji těm, kdo se tě bojí, + popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 2. Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou * před spiknutím lidí, / 3. ukrýváš je ve stanu * před svárlivými řečmi. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 4. Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal * podivuhodné milosrdenství v opevněném městě. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 5. Už jsem si říkal sklíčeně: * „Jsem zapuzen od tvých očí!“ / 6. Tys však uslyšel můj hlasitý nářek, * když jsem volal k tobě o pomoc. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. / 7. Milujte Hospodina, všichni jeho svatí, * Hospodin zachovává věrné, / 8. ale plnou měrou odplácí těm, * kdo si drze počínají. / R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.