OL418

Úterý 4. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

lit,chváR.BuduvevelHosne,dipomážní.kém2shronímspl1.Své3byslikdoctípřed3mi,*ChuHos3dina.posydoti,tosnase4jeHoskdo5dahle2.doubuhodipo5na,kychvá5*„Nalit:srdšece!“ži6vajechválit,BuR.7duvelveHos7ne,dipomážní.kém8shroasek Hosme9po3.Roznouobdipo9senuzenymě,všechny9čikonvšechním*před10sklosekoleponí.lidna10skádoubu4.Jen11musejekdoni,spířitko11všichsenímv ze11*předmi,kdoni,sklo12všichv prach.se12pustuchválit,BuR.13duvelveHos13ne,dipomážní.kém14shrodebupro5.I15šedutompostvo*ho15žít,sloužit.bu16mudeovětvy17de6.Buprákopomuní,lepříšnu17narodu,*li18sejenžsatjebudí,hlá18dounost: +„Tosprahodl18vepoHosdin!“čiu18nilchválit,BuR.19duvelveHos19ne,dipomážní.kém20shro
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémpředmi,Své1.sli3nímsplbyChu*na.dictíkdo3poHossydoti,tosnase4jedipona,kdo2.hle5daHos*„Nalit:doubu5chváhošesrdvace!“6kyježipodine,HosduR.Bu7chválit,mážshroní.velve8kémk Hosapo3.poRozme9senounyvšechkonnuse9diobsenímsklonyči9země,*předkoskápolení.všech10lidnadoukobuJenje114.semuv zespími,řitvšich11kdoni,všichni,se12ním*předsklopuv prach.sekdo12stupodine,HosduR.Bu13chválit,mážshroní.velve14kémdebupro5.I15šedutompostvo*ho15žít,sloužit.bu16mudeovětvy17de6.Buprákopomuní,lepříšnu17dí,robu*du,lijenž18nasevespradlhlásat18doujehoHosnildin!“ponost: +„To18čiupodine,HosduR.Bu19chválit,mážshroní.velve20kém
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémpředmi,Své1.sli3nímsplbyChu*na.dictíkdo3poHossydoti,tosnase4jedipona,kdo2.hle5daHos*„Nalit:doubu5chváhošesrdvace!“6kyježipodine,HosduR.Bu7chválit,mážshroní.velve8kémk Hosapo3.poRozme9senouvšechnynuse9diobnímsemě,před*čikon9zenyposkálelidkoní.10sklovšechnařitvšichkoni,Jen4.jemuse11budousenímsklospíkdo11v zemi,*předpusestuv prach.všich12kdoni,podine,HosduR.Bu13chválit,mážshroní.velve14kémprodehožít,5.du15Ibušemusloudežit.*potom16bustvopříšnumudevyprá17Bu6.ovětrosenadí,kolení,17polijenždu,*vehospradldouhlá18bujesatHosnildin!“ponost: +„To18čiupodine,HosduR.Bu19chválit,mážshroní.velve20kém
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémmi,kdoctísliSvé1.by3nímpředspldojesytosti,dipona.na3HosChuse*budina,douho2.hlekdoda5poHosvašejesrdce!“„Na*5chválit:žikypodine,HosduR.Bu7chválit,mážshroní.velve8kémnupodiseobmenou9Roz3.poak Hossemě,zenynímčipřed*všech9konnyskápolidkolení.sklo10senavšechřitdoukovšichjeJen4.11mubusenímsepřed*sklokdo11ni,spími,v zepusestuv prach.všich12kdoni,podine,HosduR.Bu13chválit,mážshroní.velve14kémprodehožít,5.du15Ibušemusloudežit.*potom16bustvopříšnumudevyprá17Bu6.ovětnaserokolení,17podu,jenžli*sprajehovebudou18dí,sathláHosčinilpodin!“nost: +18dlu„Topodine,HosduR.Bu19chválit,mážshroní.velve20kém
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémmi,kdoctísliSvé1.by3nímpředspldojesytosti,dipona.na3HosChuse*budina,douho2.hlekdoda5poHosvašejesrdce!“„Na*5chválit:žikypodine,HosduR.Bu7chválit,mážshroní.velve8kémpodik Hosnupome9Roz3.seanoučinykonzemě,9seobvšechnyskáponalidní.kolesenímsklo10před*všechřitvšichkoni,Jen4.jemuse11budousklonímsespív ze11kdopřed*mi,pustuv prach.všichni,12sekdopodine,HosduR.Bu13chválit,mážshroní.velve14kémprodehožít,5.du15Ibušemusloudežit.*potom16bustvomunupříšní,pokoleprá6.deBuvy17ověthlásatbudoujehojenžse18li*du,rodí,nanilHosučipodin!“vedl18spra„Tonost: +podine,HosduR.Bu19chválit,mážshroní.velve20kém
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémmi,kdoctísliSvé1.by3nímpředspldoje