OL419

Středa 4. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

lásvakaR.noHosdipoproty,odjí.bohosekdoše,du1.Ve2leb,cojepoHos2*vše,na,dijelebhomně,ve3veno!jmésva3duše,2.Ve4leb,a*nezapoHos4dinaz ježádmeňpo5nadironí!ho5doblásvakanoR.Hos6dipoproty,od6jí.boho6sekdolose7ko3.Jasmi*takny,seteco7synaddinponadlo8smiHosbohojí.mi,8sekdohoz čejsmeboť4.Ne9ví,on*v patvou9řeni,jenprach.ti,10jsmeželásvakanoR.Hos11dipoproty,od11jí.boho11sekdovano5.Hos12podiodkalás12však*provšechna12kybojí,ny,kdo13hosedlnostveaje146.sprahonatijdez dě14chozakte15ty,*prořísmlouvu.hova15jelásvakanoR.Hos16dipoproty,od16jí.boho16sekdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdopoHosna,dileb,1.Ve2še,duvemně,lebje3co*vše,vejméno!jeho3svapodiHosnaVe2.leb,4duše,nameňžád*a5ponezarodobní!diz je5hoodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdolose7ko3.Jasmi*takny,seteco7synaddinponadlo8smiHosbohojí.mi,8sekdohoz čejsmeboť4.Ne9ví,on*v patvou9řeni,jenprach.ti,10jsmežeodkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdolásvakadi12po5.Hosnonakyodvšak12bosehojí,všechpro*ny,13kdonostdljdea6.je14hovespraktety,ří*na14z dětiprohosmloujevu.cho15zavaodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdopoHosna,dileb,1.Ve2še,duvemně,lebje3co*vše,vejméno!jeho3svapodiHosnaVe2.leb,4duše,nameňžád*a5ponezarodobní!diz je5hoodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdootecko3.se7JalosmiloHossyny,tak*7nadsesmibohosekdojí.dinnad8pomi,uhojsmeřetvoni,onboť9Ne4.z čeví,jsmejenžeprach.*v pa10ti,odkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdolásvakadi12po5.Hosnonakyodvšak12bosehojí,všechpro*ny,13kdonostdljdea6.je14hovespraktety,ří*na14z dětiprohosmloujevu.cho15zavaodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdo*dina,vše,pocoleb,1.2Veše,Hosduhosvajméno!mně,3jevelebjevenapodinea*zaleb,4Ve2.Hosše,dudobhorodiní!meň5napoz ježádodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdootecko3.se7JalosmiloHossyny,tak*7nadsesmibohosekdojí.dinnad8pomi,uhojsmeřetvoni,onboť9Ne4.z čeví,jsmejenžeprach.*v pa10ti,odkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdoodkavšakpodino12Hos5.lásvahokdosebojí,pro*nakyny,12všechjdenostz děa6.jeho14spravedlzaříchoti14naty,ktepro*smlouhovu.va15jeodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdo*dina,vše,pocoleb,1.2Veše,Hosduhosvajméno!mně,3jevelebjevenapodinea*zaleb,4Ve2.Hosše,dudobhorodiní!meň5napoz ježádodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdootecko3.se7JalosmiloHossyny,tak*7nadsesmibohosekdojí.dinnad8pomi,uhojsmeřetvoni,onboť9Ne4.z čeví,jsmejenžeprach.*v pa10ti,odkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdoodkavšakpodino12Hos5.lásvahokdosebojí,pro*nakyny,12všechnajdez dětijehospra14a6.dlnostvejevahosmlouvu.kteří15pro*ty,chozaodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdo*dina,vše,pocoleb,1.2Veše,Hosduhosvajméno!mně,3jevelebjevenapodinea*zaleb,4Ve2.Hosše,dudobhorodiní!meň5napoz ježádodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdootecko3.se7JalosmiloHossyny,tak*7nadsesmibohosekdojí.dinnad8pomi,uhojsmeřetvoni,onboť9Ne4.z čeví,jsmejenžeprach.*v pa10ti,odka