OL419

Středa 4. týdne 1

Žalm 103

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL419 – Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. – Žalm 103

R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí.

1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!

2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí.

3. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

4. Neboť on ví, z čeho jsme stvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach.

R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí.

5. Hospodinova láska však od věků na věky * pro všechny, kdo se ho bojí,

6. a jeho spravedlnost jde z dětí na děti * pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.

R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí.

Odpověď: Ž 103 (102),17a

Verše: Ž 103 (102)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu