OL42

Svaté rodiny A(BC) (pokud se čte čtení z Sir 3,3-17)

33. neděle v mezidobí A

O svatých

Při svatbě

Sv. Zdislavy (30. května)

Sv. Pia z Pietrelciny, kněze (23. září)

Sv. Hedviky, řeholnice (16. října)

Žalm 128

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL42 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. – Žalm 128

R. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

1. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách.

2. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře.

R. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

3. Tvá manželka bude jako plodná réva * uvnitř tvého domu.

4. Tvoji synové jako výhonky oliv * kolem tvého stolu.

R. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

5. Hle, tak bývá požehnán muž, * který se bojí Hospodina.

6. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma (+) po všechny dny svého života.

R. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Odpověď: Ž 128 (127),1a

Verše: Ž 128 (127)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu