OL420

Čtvrtek 4. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

že,Bome,VzpoR.stvídensrnalomitvémě.chrá2tvémveliveký,Hos1.podin3jechvályvelmi3hodjeBohoha.*v měs4našera,hotensva5ho2.Jeje*rek,dosraslav5hopazemě.ce6že,Bome,VzpoR.7stvídensrna7lomitvémě.chrá8tvémvetatojemSi9ra3.Hoón,je*ží,městemsíd9Bolokráhole.live10v jezaljíchse4.Bůh11u*jakopev11technosna.chrajis12ože,Bome,VzpoR.13stvídensrna13lomitvémě.chrá14tvémveli,chatakto15jsme5.Jakslýv měs*litojsme15vistunapů,poHos16diBohoha:6.v měs17našetrvěční.Bůh*mu18že,Bome,VzpoR.19stvídensrna19lomitvémě.chrá20tvémveBože,7.Vzpo21me,densrlostvítvéna21mimě.*vechrá22tvémno,Boko8.Ja23jmétvétváchvá(+)že,i23takkonaneclasa23cevipra*Tváze23mě.nosdlvetí.oplý24spraže,Bome,VzpoR.25stvídensrna25lomitvémě.chrá26vetvém
že,Bome,VzpoR.stvídensrnalomitvémě.chrá2tvémveliveký,Hos1.podin3jechvályvelmi3hodjeBohoha.*v měs4našera,hotensva5ho2.Jeje*rek,dosraslav5hopazemě.ce6že,Bome,VzpoR.7stvídensrna7lomitvémě.chrá8tvémvetatojemSi9ra3.Hoón,je*ží,městemsíd9Bolokráhole.live10v jezaljíchse4.Bůh11u*jakopev11technosna.chrajis12ože,Bome,VzpoR.13stvídensrna13lomitvémě.chrá14tvémveli,chatakto15jsme5.Jakslýv měs*litojsme15vistunapů,poHos16diBohoha:6.v měs17našetrvěční.Bůh*mu18že,Bome,VzpoR.19stvídensrna19lomitvémě.chrá20tvémveBože,7.Vzpo21me,densrlostvítvéna21mimě.*vechrá22tvémže,Bo(+)8.koJatvé23no,jmésaitvá23takchválaTvá*mě.pravinako23zenecdlveností.ceoplý24spraže,Bome,VzpoR.25stvídensrna25lomitvémě.chrá26vetvém
že,Bome,VzpoR.stvídensrnalomitvémě.chrá2tvémveliveký,Hos1.podin3jechvályvelmi3hodjeBohoha.*v měs4našetenra,slavho2.sva5Jehozecemě.horek,5padosraje*že,Bome,VzpoR.7stvídensrna7lomitvémě.chrá8tvémvejemsídloraSi9Ho3.tatoón,hokrálile.ží,9Botemveje*měsjíchpevv jenostechuse11Bůh4.zalchrana.oko*ja12jisže,Bome,VzpoR.13stvídensrna13lomitvémě.chrá14tvémveli,chatakto15jsme5.Jakslýv měs*litojsme15vistunapů,poHos16diBohoha:6.v měs17našetrvěční.Bůh*mu18že,Bome,VzpoR.19stvídensrna19lomitvémě.chrá20tvémvenaže,tvé7.Vzpo21Bome,chráve*tvémmě.losr21mistvíden(+)Bože,takkotvé23Ja8.no,jménatváchvá23ilasaTvá*mě.vipranecko23zedlveností.ceoplý24spraže,Bome,VzpoR.25stvídensrna25lomitvémě.chrá26vetvém
denlosrtvémistvíVzpoR.že,naBome,mě.chrá2tvémvevelký,mijepodin3Hos1.livejehoBošenaha.chvá3hodv měs*lytenslavrek,pahohosva5Je2.ra,hozemě.je*ra6cedosže,Bome,VzpoR.7tvémchrávemě.tvénami7denstvísrlosídloží,BoSi9ón,Ho3.ratajemtokráhole.je*městem10livejíchpevv jenostechuse11Bůh4.zalchrana.oko*ja12jisže,Bome,VzpoR.13tvémchrávemě.tvénami13denstvísrlotakli,jsmetojsme5.to15Jakchaslýnadipostupů,liv měs*viHos15Bohoha:6.v měs17našetrvěční.Bůh*mu18že,Bome,VzpoR.19tvémchrávemě.tvénami19denstvísrlotvénamilo21Vzpo7.že,Bome,tvémchrámě.srdenství21ve*(+)takže,ikotvé23Ja8.no,Bojmékonecnamě.zela23tváchvásavedlspraností.Tvá*pravi24ceoplýdenlosrtvémistvíR.25Vzpože,name,Bomě.chrá26vetvém
denlosrtvémistvíVzpoR.že,naBome,mě.chrá2tvémvevelliký,midinpo3Hos1.vejehoBonašeha.chvá3jehodly*v městenslavrek,pahohosva5Je2.ra,hozemě.je*ra6cedosdenlosrtvémistvíR.7Vzpože,name,Bomě.chrá8tvémvejemsídloraSi9Ho3.tatoón,hokrálile.ží,9Botemveje*měsjíchpevv jenostechuse11Bůh4.zalchrana.oko*ja12jisže,