OL420

Čtvrtek 4. týdne 1

Žalm 48

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL420 – Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. – Žalm 48

R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.

1. Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha.

2. Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země.

R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.

3. Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále.

4. Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana.

R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.

5. Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli * v městě Hospodina zástupů,

6. v městě našeho Boha: * Bůh mu dává věčné trvání.

R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.

7. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství * ve tvém chrámě.

8. Jako tvé jméno, Bože, + tak i tvá chvála sahá až na konec země. * Tvá pravice oplývá spravedlností.

R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.

Odpověď: Ž 48 (47),10

Verše: Ž 48 (47)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu