OL420

Čtvrtek 4. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 1. Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha. / 2. Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 3. Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále. / 4. Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 5. Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli * v městě Hospodina zástupů, / 6. v městě našeho Boha: * Bůh mu dává věčné trvání. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 7. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství * ve tvém chrámě. / 8. Jako tvé jméno, Bože, (+) tak i tvá chvála sahá až na konec země. * Tvá pravice oplývá spravedlností. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 1. Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha. / 2. Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 3. Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále. / 4. Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 5. Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli * v městě Hospodina zástupů, / 6. v městě našeho Boha: * Bůh mu dává věčné trvání. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 7. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství * ve tvém chrámě. / 8. Jako tvé jméno, Bože, (+) tak i tvá chvála sahá až na konec země. * Tvá pravice oplývá spravedlností. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 1. Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha. / 2. Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 3. Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále. / 4. Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 5. Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli * v městě Hospodina zástupů, / 6. v městě našeho Boha: * Bůh mu dává věčné trvání. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 7. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství * ve tvém chrámě. / 8. Jako tvé jméno, Bože, (+) tak i tvá chvála sahá až na konec země. * Tvá pravice oplývá spravedlností. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 1. Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha. / 2. Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 3. Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále. / 4. Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 5. Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli * v městě Hospodina zástupů, / 6. v městě našeho Boha: * Bůh mu dává věčné trvání. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 7. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství * ve tvém chrámě. / 8. Jako tvé jméno, Bože, (+) tak i tvá chvála sahá až na konec země. * Tvá pravice oplývá spravedlností. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 1. Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha. / 2. Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 3. Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále. / 4. Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 5. Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli * v městě Hospodina zástupů, / 6. v městě našeho Boha: * Bůh mu dává věčné trvání. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. / 7. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství * ve tvém chrámě. / 8. Jako tvé jméno, Bože, (+) tak i tvá chvála sahá až na konec země. * Tvá pravice oplývá spravedlností. / R. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.