OL421

Pátek 4. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

losvětR.jeHosdinposa.spá2asvětpo1.Hos3jedinspása,alo3sebál?*ko4bychhoštitadin5po2.Hosjepřed*ta,vokýmho5žisl?sebych6třásvětjeloR.Hos7dinposa.spá8atimněkdyž3.I9prosevojsko,uří9bosene(+)9vykdyž*protisrd9ce,ka,vál(+)vymně10nepukry.plnjsem10světjeloR.Hos11dinposa.spá12atěsboť4.Ne13nešv densvémvejeskry13krytu*v ústán13ku,schová, +hosvé14nustazdvihne.skána14lusvětjeloR.Hos15dinposa.spá16ahledámpo5.Hos17ne,diskrývejtvou17*Netvář.demnou,svou18přetvářtejsvéne19vu6.v hněodTys*ka!sluho19žebhujvrmě!zamoc,po20nesvětjeloR.Hos21dinposa.a22spá
losvětR.jeHosdinposa.spá2alosvětapodin3Hos1.jebychhosebál?spá3sa,*kotašti2.poHosdin5jepřed*ta,kýmžiho5vosl?sebych6třásvětjeloR.Hos7dinposa.spá8amnětiuse9když3.Ipro(+)sko,nebo9vojřísrdce,9vysenepukválkdyž*pro10tivymněry.ka,(+)10plnjsemsvětjeloR.Hos11dinposa.spá12atěsskryv den13boť4.Nenešstánku,je13svémvestanuschokrytu14v ú*hosvézdvihne.vá, +na14luskásvětjeloR.Hos15dinposa.spá16ahledámpo5.Hos17ne,diskrývejtvou17*Netvář.demnou,svou18přetvářtejsvéne19vu6.v hněodTys*ka!sluho19žebhujvrmě!zamoc,po20nesvětjeloR.Hos21dinposa.a22spá
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětjebouříkdyžse9I3.timněprosesko,(+)9vojvynevytimněpukce,9srdkdyž*proplnry.válka,10nejsem(+)spáasa.HosR.po11dinlosvětjejeskryveboťv den13Ne4.těsnešhostasvénu13svémstánv ú*krytuku,zdvihlune.schová, +14naskáspáasa.HosR.po15dinlosvětjetvoudámtvář.po5.di17Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej18svouslusvéhožebka!vuneod19v hně6.tejzavrnemě!hujpo20*Tysmoc,spáasa.R.poHosdin21světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětjebouříkdyžse9I3.timněprosesko,(+)9vojvynevytimněpukce,9srdkdyž*proplnry.válka,10nejsem(+)spáasa.HosR.po11dinlosvětjejeskryveboťv den13Ne4.těsnešhotusvéstastánkry13svémv ú*ku,zdvihskálune.scho14nunavá, +spáasa.HosR.po15dinlosvětjetvoudámtvář.po5.di17Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej18svouslusvéhožebka!vuneod19v hně6.tejzavrnemě!hujpo20*Tysmoc,spáasa.R.poHosdin21světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětjeříbovojsko,sepro9I3.kdyžmněutice,srdtikdyž*provy9(+)neseplnjsem(+)ry.pukne10mněvyka,válspáasa.HosR.po11dinlosvětjeskryjevesvémnešNe4.boťv dentěs13stasvéhonuku,13stántukryv ú*zdvihlune.schová, +14naskáspáasa.HosR.po15dinlosvětjetvoudámtvář.po5.di17Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej18svouslusvéhožebka!vuneod19v hně6.tejzavrnemě!hujpo20*Tysmoc,spáasa.R.poHosdin21světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětjeříbovojsko,sepro9I3.kdyžmněutice,srdtikdyž*provy9(+)neseplnjsem(+)ry.pukne10mněvyka,válspáasa.HosR.po11dinlosvětjeskryjevesvémnešNe4.boťv dentěs13stasvéhonuku,13stántukryv ú*zdvihlune.schová, +14naskáspáasa.HosR.po15dinlosvětjetvoudámtvář.po5.di17Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej18svouslusvéhožebka!vuneod19v hně6.tejzavrnemě!hujpo20*Tysmoc,spáasa.R.poHosdin21světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětjeříbovojsko,sepro9I3.kdyžmněutice,srdtikdyž*provy9(+)neseplnjsem(+)ry.pukne10mněvyka,válspáasa.HosR.po11dinlosvětjeskryjevesvémnešNe4.boťv dentěs13stasvéhonuku,13stántukryv ú*zdvihlune.schová, +14naskáspáasa.HosR.po15dinlosvětjetvoudámtvář.po5.di17Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej18svouslusvéhožebka!vuneod19v hně6.tejzavrnemě!hujpo20*Tysmoc,spáasa.R.poHosdin21světloje
spáasa.podinHosR.světlojesa,ko*spábál?bychhoseje3