OL421

Pátek 4. týdne 1

Žalm 27

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL421 – Hospodin je mé světlo a má spása. – Žalm 27

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

1. Hospodin je mé světlo a má spása, * koho bych se bál?

2. Hospodin je záštita mého života, * před kým bych se třásl?

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

3. I když se proti mně utáboří vojsko, (+) nevyděsí se mé srdce, * když proti mně vypukne válka, (+) jsem pln důvěry.

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

4. Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, * v úkrytu svého stanu mě schová, + na skálu zdvihne.

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

5. Hospodine, hledám tvou tvář. * Neskrývej svou tvář přede mnou,

6. v hněvu neodmítej svého služebníka! * Tys má pomoc, nezavrhuj mě!

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

Odpověď: Ž 27 (26),1a

Verše: Ž 27 (26)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu