OL423

Pondělí 5. týdne 1

Žalm 104

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL423 – Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. – Žalm 104

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.

1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký!

2. Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm.

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.

3. Zemi jsi založil na jejích základech, * nezakolísá na věčné věky.

4. Oceánem jsi ji přikryl jako šatem, * nad horami stanuly vody.

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.

5. Pramenům dáváš stékat v potoky, * které plynou mezi horami.

6. Podél nich hnízdí nebeské ptactvo, * ve větvích švitoří svou píseň.

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.

7. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil,

8. země je plná tvého tvorstva. * Veleb, má duše, Hospodina!

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.

Odpověď: Srov. Ž 104 (103),30

Verše: Ž 104 (103)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu