OL423

Pondělí 5. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobduše,1.Ve2leb,*poHosHos2dina!pože,jsine,diBo3můjliveký!nad3ruvzneašenos4leb2.Vesvě*děl,tlemnos4osespláškotěm.seha5jalíšPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovnažiljejíchmi3.jsi7Zelozakozakla7*nedech,ky.na8věčjijsipřiá9ce4.Onemnad*tem,hokrylja9šakovolydy.rami10nustaPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovstéváškatme5.Pra12nůmplyv poto12*kteky,rahomi.menou13zinebesPo6.délnich14hnízšvivíchvěttvo,ptac14*veseň.říto15svouPacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovtvála,7.Jak17jsoučet*noVšechHos17dine!počiunil,moudjsi18řetvého8.ze19pljeleb,tvor19*Vestva.na!dipodu20Hosše,Pacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.oba21tvářnov
Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobpoše,Hosdina!Ve1.leb,2duBomůjže,di3po*Hosne,liveruký!nadjsi3vzneašenos4leb2.Vesvě*děl,tlemnos4osespláškotěm.seha5jalíšPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovnažiljejíchmi3.jsi7Zelozakozakla7*nedech,ky.na8věčpřijikryl4.ceOá9jsinemhora*nadkojaša9tem,volydy.stami10nuPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovstéváškatme5.Pra12nůmplyv poto12*kteky,rahomi.menou13zinebesPo6.délnich14hnízšvivíchvěttvo,ptac14*veseň.říto15svouPacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovtvála,7.Jak17jsoučet*noVšechHos17dine!počiunil,moudjsi18řetvortvéhostva.je19ze8.plpoše,Hosdina!20leb,*VeduPacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.oba21tvářnov
Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobna!dipo*Hospoleb,1.2Veše,Hosdurunadký!velimůj3dine,že,jsiBosesnosoděl,nos4Ve2.lebvznešeaplášjakotěm.setlem5svě*líšhaPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovnažiljejíchmi3.jsi7Zelozakozakla7*nedech,ky.na8věčpřijikryl4.ceOá9jsinemhora*nadkojaša9tem,volydy.stami10nuPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovkatv postétoky,nůmme12Pra5.vášhozirami.kte*13plynoumeptacbestvo,délnich14Po6.hnízneřísvouseň.víchvět15ve*tošviPacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovHosla,dipone!četJak7.17tvájsouuřenil,čino*Všech18jsimoudtvortvéhostva.je19ze8.plpoše,Hosdina!20leb,*VeduPacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.oba21tvářnov
Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobna!dipo*Hospoleb,1.2Veše,Hosdurunadký!velimůj3dine,že,jsiBosesnosoděl,nos4Ve2.lebvznešeaplášjakotěm.setlem5svě*líšhaPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovjíchnajekladech,mijsiza7Ze3.žillověčky.zako8ne*najakokrylšatem,ánem9O4.cejipřijsivonulydy.raho10nad*stamiPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovkatv postétoky,nůmme12Pra5.vášhozirami.kte*13plynoumeptacbestvo,délnich14Po6.hnízneřísvouseň.víchvět15ve*tošviPacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovHosla,dipone!četJak7.17tvájsouuřenil,čino*Všech18jsimoudtvortvéhostva.je19ze8.plpoše,Hosdina!20leb,*VeduPacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.oba21tvářnov
Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobna!dipo*Hospoleb,1.2Veše,Hosdurunadký!velimůj3dine,že,jsiBosesnosoděl,nos4Ve2.lebvznešeaplášjakotěm.setlem5svě*líšhaPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovjíchnajekladech,mijsiza7Ze3.žillověčky.zako8ne*najakokrylšatem,ánem9O4.cejipřijsivonulydy.raho10nad*stamiPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovkatv postétoky,nůmme12Pra5.vášhozirami.kte*13plynoumeptacbestvo,délnich14Po6.hnízneřísvouseň.víchvět15ve*tošviPacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovHosla,dipone!četJak7.17tvájsouuřenil,čino*Všech18jsimoudtvortvéhostva.je19ze8.plpoše,Hosdina!20leb,*VeduPacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.oba21tvářnov