OL425

Středa 5. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

má,dušeR.Veleb,na.diHospošedu2leb,1.Vena!di2Hospože,Bopo*Hos3můjne,diliveruký!nadjsi3ševznenosnos4leb2.Veatlem*svěhaseses4děl,opláštěm.jalíš5komá,šedu6VeR.leb,na.diHos6poteodbe,3.Všich7kaničevužiob8*žedášjimčas.8v praonijim4.Ty9aváš,tvírášrusbí9jí,*orasedoaku,10syry.brý10damimá,šedu11VeR.leb,na.diHos11pozmešvejim5.Hy12kdyžnou,vraceži12*avot,prahochu.se13svédoduho6.Když14šlešsvéseni,řecha,14stvojsouzetvářmě.*aob15vuješnomá,šedu16VeR.leb,na.di16Hospo
podina.Hosleb,R.Vemá,šedudipoHosna!1.Veleb,2dušeže,Bopo*Hos3můjne,diliveruký!nadjsi3ševznenosnos4leb2.Veatlem*svěhaseses4děl,opláštěm.jalíš5kopodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduteodbe,3.Všich7kaničev pravučas.že*jim8obžidášsbínirají,jimTy4.9aováš,syaráš10tví*oku,rudamiry.dose10brýpodiHosna.leb,11R.Vemá,šedužijimvot,Hy5.nou,12vezmeškdyžhoprasvéchu.vrace13a*sedocha,dujsouKdyž6.se14hosvéšlešobnořestvo*14ani,země.ješvu15tvářpodina.leb,R.Ve16Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šedudipoHosna!1.Veleb,2dušeže,Bopo*Hos3můjne,diliveruký!nadjsi3sesonosděl,lebnosa4Ve2.ševznepláškotěm.*tlemsvěse5jahalíšpodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduteodbe,3.Všich7kaničev pravučas.že*jim8obžidášsbínirají,jimTy4.9aováš,syaráš10tví*oku,rudamiry.dose10brýpodiHosna.leb,11R.Vemá,šedužijimvot,Hy5.nou,12vezmeškdyžhoprasvéchu.vrace13a*sedocha,dujsouKdyž6.se14hosvéšleštvářzeješmě.řeni,a*14stvoobnovupodina.leb,R.Ve16Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šeduHos*dina!podine,leb,1.2poVeduHosšeruveliký!Bože,3můjnadjsisesonosděl,lebnosa4Ve2.ševznepláškotěm.*tlemsvěse5jahalíšpodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduteodbe,3.Všich7kaničev pravučas.že*jim8obžidášojí,*rasbítvírášrujimváš,a9Ty4.onimidadobrýry.asy10ku,sepodiHosna.leb,11R.Vemá,šedužijimvot,Hy5.nou,12vezmeškdyžhoprasvéchu.vrace13a*sedostvojsoucha,řeni,sešlešsvé14Když6.duhozetvářmě.*aob15vuješnopodina.leb,R.Ve16Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šeduHos*dina!podine,leb,1.2poVeduHosšeruveliký!Bože,3můjnadjsisesonosděl,lebnosa4Ve2.ševznepláškotěm.*tlemsvěse5jahalíšpodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduteodbe,3.Všich7kaničev pravučas.že*jim8obžidášojí,*rasbítvírášrujimváš,a9Ty4.onimidadobrýry.asy10ku,sepodiHosna.leb,11R.Vemá,šedužijimvot,Hy5.nou,12vezmeškdyžhoprasvéchu.vrace13a*sedostvojsoucha,řeni,sešlešsvé14Když6.duhozetvářmě.*aob15vuješnopodina.leb,R.Ve16Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šeduHos*dina!podine,leb,1.2poVeduHosšeruveliký!Bože,3můjnadjsisesonosděl,lebnosa4Ve2.ševznepláškotěm.*tlemsvěse5jahalíšpodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduteodbe,3.Všich7kaničev pravučas.že*jim8obžidášojí,*rasbítvírášrujimváš,a9Ty4.onimidadobrýry.asy10ku,sepodiHosna.leb,11R.Vemá,šedužijimvot,Hy5.nou,12vezmeškdyžhoprasvéchu.vrace13a*sedostvojsoucha,řeni,sešlešsvé14Když6.duhozetvářmě.*aob15vuješnopodina.leb,R.Ve16Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šeduHos*dina!podine,leb,1.2poVeduHosšeruveliký!Bože,3můjnadjsisesonosděl,lebnosa4Ve2.ševznepláškotěm.*tlemsvěse5jahalíšpodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduvuv pra*jimdášobžičas.čekažeod7Všich3.nitebe,ojí,*rasbítvírášrujimváš,a9Ty4.onimidadobrýry.asy10ku,sepodiHosna.leb,11R.Vemá,šedužijimvot,Hy5.nou,12vezmeškdyžhoprasvéchu.vrace13a*sedostvojsoucha,řeni,sešlešsvé14Když6.duhozetvářmě.*aob15vuješnopodina.leb,R.Ve16Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šeduHos*dina!podine,leb,1.2poVeduHosšeruveliký!Bože,3můjnadjsisesonosděl,