OL427

Pátek 5. týdne 1

Pondělí 8. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

tě,čištoTysR.údosraza2nešhrny.chra3zemukobyŠťast1.je4ten,nanepravost,odla4pušpřikryt.hož*je5jehříchktevěk,je62.ŠťastčločínepřiHos6mudinpohoždu*v jevi6nu,mu.nešikla7tě,čištoTys8úR.dosraza9nešhrny.chra10zetizeznal3.Vy11sejsemsvou*nechu,prahosvé11hříjil.tazavost12nejsemvámzná4.Ře13kljsem:(+)„VyzenusvéseHos13dipo*odtysni13nosti.“čemzajsemtil,pus14cochem.vi14hříniltě,čištoTys15úR.dosraza16nešhrny.chra17zek todese18to5.Probuzbožv časmodlit18každoudobu*tís18ně.lyvod, +žetva19přísáhdonou.k ně19nemutě,čištoTys20úR.dosraza21nešhrny.chra22zeutě,še6.Tysú23čištohrneš*tí,zatříšúz23koschrazeny.ra24dostě,čištoTys25úR.dosraza26nešhrny.chra27ze
tě,čištoTysR.údosraza2nešhrny.chra3zemukobyŠťast1.je4ten,nanepravost,odla4pušpřikryt.hož*je5jehříchktevěk,je62.ŠťastčločínepřiHos6mudinpohoždu*v jevi6nu,mu.nešikla7tě,čištoTys8úR.dosraza9nešhrny.chra10zetizeznal3.Vy11sejsemsvou*nechu,prahosvé11hříjil.tazavost12nejsemvámsekl4.Ře13znájsem:(+)„VyzenusvépoHos13diodpus*tysčemni13ti.“noshřínilchem.co14til,zavijsemtě,čištoTys15úR.dosraza16nešhrny.chra17zek todese18to5.Probuzbožv časmodlit18kaž*budoutís18ně.valydopří19žetdosáhnenou.k něvod, +19mutě,čištoTys20úR.dosraza21nešhrny.chra22zetě,čišuú236.Tysto*tí,zakoshršetříš23úzchrazeny.neš24dosratě,čištoTys25úR.dosraza26nešhrny.chra27ze
tě,čištoTysR.úchrazeny.zahrneš2dosrabymulaje4Šťast1.koten,pranevost,odpuš4napřikryt.hož*je5jehříchmukteHosje6Šťast2.věk,človinu,din6popřičíneklamu.*hožv jedu7nešitě,čištoTys8úR.chrazeny.9nešhrzadosrahohřísvéchu,znaljsem11Vy3.tisezezatanejsemjil.svou*ne12vostpraHossepo4.klŘejsem:(+)„Vy13vámznáti.“tys*čemnosodnu13disvénizehřínilvichem.til,14copuszajsemtě,čištoTys15úR.chrazeny.16nešhrzadosramodk tolittose18Pro5.debuv častísně.kaž18zbožpřížetva*bu19doudodonemunou.sáhvod, +ly19k nětě,čištoTys20úR.chrazeny.21nešhrzadosrautě,še6.Tysú23čištohrneš*tí,zatříšúz23koschrazeny.ra24dostě,čištoTys25úR.chrazeny.zahrneš26rados
nešrahrdosúTysR.tě,zatočišny.chra3zemukobyŠťast1.je4ten,nanepravost,odla4pušpřikryt.hož*je5jehříchmukteHosje6Šťast2.věk,človinu,din6popřičíneklamu.*hožv jedu7neširanešhrdosR.Tysú8tě,zatočišny.chra10zehohřísvéchu,znaljsem11Vy3.tisezezatanejsemjil.svou*ne12vostpraposeHosdikljsem:(+)„Vy13Ře4.vámzná*odnosti.“tyspusze13nučemnisvéhřínilchem.co14til,zavijsemranešhrdosR.Tysú15tě,zatočišny.chra17zek tomod5.toProse18debutísv časně.kaž18litzbožpřížetva*bu19doudodonemunou.sáhvod, +ly19k nětě,čištoTys20úR.chrazeny.21nešhrzadosraúzšetříští,kosúto23Tys6.tě,učišzedoschrany.nešhr24za*raranešhrdosR.Tysú25tě,zatočišny.chra27ze
nešrahrdosúTysR.tě,zatočišny.chra3zelabyodpušje4Šťast1.mukoten,přijehožhříchkryt.nena4je*vost,prapodinmuHosnepřiječlo6Šťast2.ktevěk,neklašimu.vi6číhoždunu,v je*ranešhrdosR.Tysú8tě,zatočišny.chra10zezesvéhoVy3.znaljsem11setinezajsemvosttajil.chu,11hřísvou*nepraposeHosdikljsem:(+)„Vy13Ře4.vámzná*odnosti.“tyspusze13nučemnisvéhřínilchem.co14til,zavijsemranešhrdosR.Tysú15tě,zatočišny.chra17zemodk tolittose18Pro5.debu*ně.dobudouzbož18kažv častísmunek nědosáhnou.přívod, +19