OL428

Sobota 5. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

valnámPaR.tysne,lekopotoúodtěmčišní.leko3podozrodive1.Dří4senežnežpoholy(+)4ry,asvět,lavsta4zevěčdonosnos5věč*odtiBože!jsiti5ty,valnámPaR.6ne,tyskopoletoú6odtěmčišní.leko8podocíš,vra2.Roz9kazemkav prachBo9člože,te„Vrať*a10víš:(+)praci!“telse,10smrletjeboť3.Ne11síctijakoov tvých(+)11číchkterejvčeden,11šíja*akomi11nul,ka.noč12hlídvalnámPaR.13ne,tyskopoletoú13odtěmčišní.leko15podojsou(+)jaješ16cu4.Uchvaje,doba*poranko16sen,trávě:se17čípubuají,Zrá5.nakve18tesenačer*ve19skojene.a19vadvalnámPaR.20ne,tyskopoletoú20odtěmčišní.leko22podočítat6.Na23ponásdedojme*šena23dny,srdce.rosk moud24tidipone,se,25brať7.OHosješbujak(+)25hodloutujse*Sličedeš25kat?žebsluky!svýnad26mivalnámPaR.27ne,tyskopoletoú27odtěmčišlení.ko29dopo
čištoútěmne,R.Pavaltysnámpokolení.pood2ledokodizrolyDří1.venež4sevstapolary,ho4než(+)nosvěčtizea4*odsvět,Boty,že!věčnos5dotijsitočišútěmne,R.Pa6námtysvalpokolení.pood7dolekoBocíš,že,zem9ka2.Rozvravíš:(+)pra*ačlo9v prachkatelsmrci!“te„Vrať10se,jeletv tvýchti11boť3.Nesícvčekorejčícho11ja(+)minul,den,ší11ktehlídka.a*ja12nočkotočišútěmne,R.Pa13námtysvalpokolení.pood14dolekojajsouko4.cuUchvaješ16(+)je,badoran16*posen,trávě:puse17číjí,ve*bučerkvena18Zrá5.atevadane.sko19jenasetočišútěmne,R.Pa20námtysvalpokolení.pood21dolekočítat6.Na23ponásdedojme*šena23dny,srdce.rosk moud24tidipone,se,25brať7.OHosješbujak(+)25hodloutujse*Sličedeš25kat?žebsluky!svýnad26mitočišútěmne,R.Pa27námtysvalkoleponí.pood28ledoko
čištoútěmne,R.Pavaltysnámpokolení.pood2ledokoholyry,(+)venež4Dří1.dizroseasvět,od*věčpovsta4nežlazety,Bojsiže!do5nostinostivěčtočišútěmne,R.Pa6námtysvalpokolení.pood7dolekoBocíš,že,zem9ka2.Rozvravíš:(+)pra*ačlo9v prachkatelsmrci!“te„Vrať10se,ojev tvýchčíchboťti11Ne3.letsícktešíden,jako11(+)rejvčehlídka.nul,11mijakonoč*atočišútěmne,R.Pa13námtysvalpokolení.pood14dolekojajsouko4.cuUchvaješ16(+)je,badoran16*posen,trávě:puse17číjí,ve*bučerkvena18Zrá5.atevadane.sko19jenasetočišútěmne,R.Pa20námtysvalpokolení.pood21dolekonatatšedny,6.Nanás23číposrdtice.doj*ros24dek moudme(+)jakne,dloubraťse,25O7.podiHoskat?če*Slitujješ25hobudešžebsluky!senad26misvýtočišútěmne,R.Pa27námtysvalkoleponí.pood28ledoko
čištoútěmne,R.Pavaltysnámpokolení.pood2ledokoholyry,(+)venež4Dří1.dizroseasvět,od*věčpovsta4nežlazety,Bojsiže!do5nostinostivěčtočišútěmne,R.Pa6námtysvalpokolení.pood7dolekočlože,Bokav prachkazem9Roz2.cíš,vrasmrse,telci!“a*pravíš:10(+)„Vraťteočíchv tvých(+)boťti11Ne3.letjesíckteminul,vče11jakošíden,rejhlídka.a*ja12nočkotočišútěmne,R.Pa13námtysvalpokolení.pood14dolekokoranjasen,cuješje,16Uchva4.jsou(+)tráčívě:doba17po*pusejí,ve*bučerkvena18Zrá5.atevadane.sko19jenasetočišútěmne,R.Pa20námtysvalpokolení.pood21dolekonatatšedny,6.Nanás23číposrdtice.doj*ros24dek moudme(+)jakne,dloubraťse,25O7.podiHosčedeškat?ješ25hobuslumižebky!tuj*se26Slisvýnadtočišútěmne,R.Pa27námtysvalkoleponí.pood28ledoko
čištoútěmne,R.Pavaltysnámpokolení.pood2ledokoholyry,(+)venež4Dří1.dizroseod*asvět,nosvěčpovsta4nežzelaty,Bojsiže!dověč5titinostočišútěmne,R.Pa6námtysvalpokolení.pood7dolekočlože,Bokav prachkazem9Roz2.cíš,vrasmrse,telci!“a*pravíš:10(+)„Vraťteočíchv tvých(+)boťti11Ne3.letjesíckteminul,vče11jakošíden,rejhlídka.a*ja12nočkotočišútěmne,R.Pa13námtysvalpokolení.pood14dolekokoranjasen,cuješje,16Uchva4.jsou(+)tráčí