OL43

Svaté Rodiny B (pokud se čte čtení z Gn 15,1-6)

ZvětšitZmenšitResetovat

nášjeBůh,R.sámHosdinpojevěčpa2tumavu.smlouji2svonaHosposla1.O3tevujjetehodina,3vejvzýmezitesejjméno,3*hláhola.ro4jedytemu,hrejvej2.Zpí5mu,tevšechopra*vy6tevujvech!je6dihonášjesámBůh,R.Hos7dinpověčjepa8tumavu.smlouji8nasvojehonos3.Ho9sete*zenem,cesrdtýmsva9jmékdojí,hlese10durana!dipoda10HosHosopožuj11va4.Utemohoci,dinu11jeajelehotvář!dej*hle12státenášjesámBůh,R.Hos13dinpověčjepa14tumavu.smlouji14nasvodinavy,tuj15ma5.Patejehona*kteu15činil,kyjesudhoúst,ky16zrarozama,jehotom6.stvo17poraAbJanokužebslu17*syka,levoho!ba,je18vyhonášjesámBůh,R.Hos19dinpověčjepa20tumavu.smlouji20nasvověčma7.Pa21jetusmlouvu,svona21jistanoslib,*na22uktekoleponí,vilpro22síctisjedrounalsmlou8.na23ktevu,svou*napříras Ab23mem,vi.kosa24IhunášjesámBůh,R.Hos25dinpověčjepa26tumavu.smlouji26svona
nášjeBůh,R.sámHosdinpojisvonasmlouvu.tu2mapavěčjena,divzývejslavuj3O1.poHostesejtemehlá*no,je3tejméhojehola.4zidyrotemu,hrejvej2.Zpí5mu,tedihojevech!vujprate6vy*všechonášjesámBůh,R.Hos7dinposvojinasmlouvu.mapatu8věčjehosvatýmHo3.noste9sejeseracenem,9jmésrd*zeHosdipona!jí,kdo10duhledanuadihoježujte11U4.vaHospoolejestáhotvář!ci,11mote*hledejnášjesámBůh,R.Hos13dinposvojinasmlouvu.mapatu14věčjevy,diktema5.tuj15Panatehojezranil,čiu*na15jekyhoúst,kya16sudrozma,jehotom6.stvo17poraAbJanokužebslu17*syka,levoho!ba,je18vyhonášjesámBůh,R.Hos19dinposvojinasmlouvu.mapatu20věčjenasvojima7.tu21Pavěčjeukteslib,smlouvu,21*naposíclekoní,novil22staprotisjedrounalsmlou8.na23ktevu,svou*napříras Ab23mem,vi.kosa24IhunášjesámBůh,R.Hos25dinposvojinasmlouvu.pama26tuvěčje
maBůh,patujepodinR.Hosnášjesámsmloujisvovu.věč2nana,podivzývujsla3O1.Hostehlá*no,sejtete3vejhojméjehojela.zi4medyro*vytemu,pravuj2.vejZpíte5mu,hrejdihovech!teo6jevšechnášjesámBůh,R.Hos7dinposvojinasmlouvu.mapatu8věčjehosvatýmHo3.noste9sejeseracenem,9jmésrd*zeHosdipona!jí,kdo10duhledanuadihoježujte11U4.vaHospoolejestáhotvář!ci,11mote*hledejmapaBůh,tujeHosR.po13jenášdinsámsmloujivu.svověč14navy,diktema5.tuj15Panatehojezranil,čiu*na15jekyhoúst,kya16sudrozma,jehotom6.stvo17poraAbJanokužebslu17*syka,levoho!ba,je18vyhonášjesámBůh,R.Hos19dinposvojinasmlouvu.mapatu20věčjenasvojima7.tu21Pavěčjeustaktevu,21smlouslib,*nakolesícponí,vilno22tiprosjedrounalsmlou8.na23ktevu,svou*napříras Ab23mem,vi.kosa24IhunášjesámBůh,R.Hos25dinposvojinasmlouvu.pama26tuvěčje
maBůh,patujepodinR.Hosnášjesámsmloujisvovu.věč2nana,podivzývujsla3O1.Hostehlá*no,sejtete3vejhojméjehojela.zi4medyro*vytemu,pravuj2.vejZpíte5mu,hrejdihovech!teo6jevšechnášjesámBůh,R.Hos7dinposvojinasmlouvu.mapatu8věčjehosvatýmHo3.noste9sejeseracenem,9jmésrd*zeHosdipona!jí,kdo10duhledanuadihoježujte11U4.vaHospoolejestáhotvář!ci,11mote*hledejmapaBůh,tujeHosR.po13jenášdinsámsmloujivu.svověč14nauvy,ktečinil,matujte15Pa5.dinasudkyrozúst,jehojeho16na*kyazrahosluma,ježebka,Ab6.potomstvora17volehovyho!noJa18sy*ba,jekumapaBůh,tujeHosR.po19jenášdinsámsmloujivu.svověč20nanasvojima7.tu21Pavěčjeustaktevu,21smlouslib,*nakolesícponí,vilno22tipros Abnalsjedramem,vu,smlou23na8.rouktekoIvi.na*svou24sapříhumapaBůh,tujeHosR.po25jenášdinsámsmloujivu.svověč26na
maBůh,patujepodinR.Hosnášjesámsmloujisvovu.věč2nana,podivzývujsla3O1.Hostehlá*no,sejtete3vejhojméjehojela.zi4medyro*vytemu,pravuj2.vejZpíte5mu,hrejdihovech!teo6jevšechnášjesámBůh,R.Hos7dinposvojinasmlouvu.mapatu8věčjenem,týmjmé*zesrdcetese9Ho3.noshosvajeHoshledapodina!ra10sejí,kdodunuadihoježujte11U4.vaHospoolejestáhotvář!ci,11mote*hledejmapaBůh,tujeHosR.po13jenášdinsámsmloujivu.svověč14nauvy,ktečinil,matujte15Pa5.dinasudkyrozúst,jehojeho16na*kyazrahosluma,ježebka,Ab6.potomstvora17volehovyho!noJa18sy*ba,jekumapaBůh,tujeHosR.po19jenášdinsámsmloujivu.svověč20najismlounasvovu,matuje21Pa7.věčsícpopro