OL430

Úterý 6. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

aR.Pánžehpolimudu.kojpo2svédinu,te1.Vzdej3poHosteHos*vzdejžíBo3vé,nosyavumoc.dipo4slánunudisláHos5te2.Vzdejpojméhona,vuhod5jenouchusesvát*v po6rounémnu!dipoklaň6HosteaR.Pán7žehpolidu.mukojpo8svénůvhlas3.Hos9dipo*poHosnad9dami!vomitavod!din10spousnadjaknův,je4.Hlas11diHospodipoHos*hlasmoc11ný,kolevelpý!jaknův,12jeaR.Pán13žehpolidu.mukojpo14svézabuše5.Vzne15Bůhv je*mem,hocel15hronivomuchrávšich16všakva!la16Slájí:trůnil6.Hos17dinpo*Hospou,ponad17topobudejadinkrál18koně.trů18věčnitaR.Pán19žehpolidu.mupokoj20své
aR.Pánžehpolimudu.kojpo2svédinu,te1.Vzdej3poHosteHos*vzdejžíBo3vé,nosyavumoc.dipo4slánuvunusláhodteHos5Vzdej2.dipo*svátna,v ponémje5nouhojmépoditeHosnu!churou6klaňseaR.Pán7žehpolidu.mukojpo8svévohlasnaddami!di9po3.Hosnůvtaspousmivod!po*Hos10naddinjaknův,je4.Hlas11diHospodipoHos*hlasmoc11ný,kolevelpý!jaknův,12jeaR.Pán13žehpolidu.mukojpo14svébucelVzne5.še15Bůhzamuchrávšakmem,hroho*v je15Slájí:va!všichni16lavoponilnadtopou,Hos6.podin17trůkrálkobudin18po*Hosjavěčně.trůde18nitaR.Pán19žehpolidu.mupokoj20své
aR.Pánžehpolimudu.kojpo2svésyžíBonové,teHosnu,3Vzdej1.dipovunusláamoc.*tevzdejHos4dipovunusláhodteHos5Vzdej2.dipo*svátna,v ponémje5nouhojmépoditeHosnu!churou6klaňseaR.Pán7žehpolidu.mukojpo8svévohlasnaddami!di9po3.Hosnůvtaspousmivod!po*Hos10naddinjemocjakný,Hlas4.Hospo11nův,diveljakjelekopý!hlas*Hospo12nův,diaR.Pán13žehpolidu.mukojpo14svébucelVzne5.še15Bůhzamuchrávšakmem,hroho*v je15Slájí:va!všichni16lavoponilnadtopou,Hos6.podin17trůkrálkobudin18po*Hosjavěčně.trůde18nitaR.Pán19žehpolidu.mupokoj20své
mulikojsvédu.požehPánR.aposyžíBonové,teHosnu,3Vzdej1.dipovunusláamoc.*tevzdejHos4dipovunusláhodteHos5Vzdej2.dipo*svátna,v ponémje5nouhojmépoditeHosnu!churou6klaňsemulikojsvédu.požeh7PánR.apovohlasnaddami!di9po3.Hosnůvtaspousmivod!po*Hos10naddinjemocjakný,Hlas4.Hospo11nův,diveljakjelekopý!hlas*Hospo12nův,dimulikojsvédu.požeh13PánR.apomem,celhrov je*hošeBůh15Vzne5.buzají:Slávolava!muvšak16chránivšich*Hospotopou,podinpodin17Hos6.nadniltrůvěčnittrůně.kokrál18jadebumulikojsvédu.požeh19PánR.apo
mulikojsvédu.požehPánR.aposyžíBonové,teHosnu,3Vzdej1.dipovunusláamoc.*tevzdejHos4dipojehodnoujméhona,poHos5Vzdej2.teslávudinuteHosklaňpodinu!svátném6v po*churousemulikojsvédu.požeh7PánR.apovohlasnaddami!di9po3.Hosnůvtaspousmivod!po*Hos10naddinjemocjakný,Hlas4.Hospo11nův,diveljakjelekopý!hlas*Hospo12nův,dimulikojsvédu.požeh13PánR.apomem,celhrov je*hošeBůh15Vzne5.buzají:Slávolava!muvšak16chránivšich*Hospotopou,podinpodin17Hos6.nadniltrůvěčnittrůně.kokrál18jadebumulikojsvédu.požeh19PánR.apo
mulikojsvédu.požehPánR.aposyžíBonové,teHosnu,3Vzdej1.dipovunusláamoc.*tevzdejHos4dipojehodnoujméhona,poHos5Vzdej2.teslávudinuteHosklaňpodinu!svátném6v po*churousemulikojsvédu.požeh7PánR.apovohlasnaddami!di9po3.Hosnůvtaspousmivod!po*Hos10naddinjemocjakný,Hlas4.Hospo11nův,diveljakjelekopý!hlas*Hospo12nův,dimulikojsvédu.požeh13PánR.apomem,celhrov je*hošeBůh15Vzne5.buzají:Slávolava!muvšak16chránivšich*Hospotopou,podinpodin17Hos6.nadniltrůvěčnittrůně.kokrál18jadebumulikojsvédu.požeh19PánR.apo
mulikojsvédu.požehPánR.aposyžíBonové,teHosnu,3Vzdej1.dipovunusláamoc.*tevzdejHos4dipohodnouvuhojeHospo5Vzdej2.tenusládiklaňteHossepodinu!na,v po*5jmésvátrouchunémmulikojsvédu.požeh7PánR.apovohlasnaddami!di9po3.Hosnůvtaspousmivod!po*Hos10naddinjemocjakný,Hlas4.Hospo11nův,diveljakjelekopý!hlas*Hospo12nův,dimulikojsvédu.požeh13PánR.apomem,celhrov je*hošeBůh15Vzne5.buzají:Slávolava!muvšak16chránivšich*Hospotopou,podinpodin17Hos6.nadniltrůvěčnittrůně.kokrál18