OL431

Středa 6. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

lichsyspáaR.Vekazmuvzývatbuduponodivo.jméHosnoplatím1.Čím2odse*všechzaHos2dinupoprozal?cono,3mispálichsyVezmu42.kajmévat*a5duvzýbunodivo.Hosno5posyspálichaR.Ve6kazmuvzývat6budunodivo.pojmé6Hosnosliby3.Spl7svéním*vešpředHos7dinupolihodem.rýmke8jejev Hosho4.Dra9cenovýchčíchdipo9nozbožných.*smrt10hojesyspálichaR.Ve11kazmuvzývat11budunodivo.pojmé11Hosnosliby5.Spl12svéním*vešpředHos12dinupolihodemrýmke13jeHosmupodvo6.v ná14doříchstředtedino14*uprova,zame!Jebe,15rusyspálichaR.Ve16kazmuvzývat16budunodivo.pojmé16Hosno
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjejev Hosho4.Dra9cenovýchčíchdipo9nozbožných.*smrt10hojebuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmépobyHosdinusvé12ním5.Splslilihodempřed*veš13kerýmjeHosmupodvo6.v ná14doříchstředtedino14*uprova,zame!Jebe,15rubuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjediponovýchhocen9Dra4.v Hosjehojezbožných.očích9*smrtbuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmépobyHosdinusvé12ním5.Splslilihodempřed*veš13kerýmjepodiHosnova,říchdvo14v ná6.mudozarume!upro*střed15tebe,JebuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjediponovýchhocen9Dra4.v Hosjehojezbožných.očích9*smrtbuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmépobyHosdinusvé12ním5.Splslilihodempřed*veš13kerýmjepodiHosnova,říchdvo14v ná6.mudozarume!upro*střed15tebe,JebuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjediponovýchhocen9Dra4.v Hosjehojezbožných.očích9*smrtbuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmépobyHosdinusvé12ním5.Splslilihodempřed*veš13kerýmjepodiHosnova,říchdvo14v ná6.mudozarume!upro*střed15tebe,JebuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjediponovýchhocen9Dra4.v Hosjehojezbožných.očích9*smrtbuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmépobyHosdinusvé12ním5.Splslilihodempřed*veš13kerýmjepodiHosnova,říchdvo14v ná6.mudozarume!upro*střed15tebe,JebuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.Ve