OL432

Čtvrtek 6. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 1. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 2. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 3. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 4. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 5. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 6. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 7. Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí * a jejich potomstvo potrvá před tebou, / 8. aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno * a jeho chválu v Jeruzalémě, / 9. když se spolu sejdou národy a království, * aby sloužily Hospodinu. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 1. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 2. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 3. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 4. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 5. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 6. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 7. Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí * a jejich potomstvo potrvá před tebou, / 8. aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno * a jeho chválu v Jeruzalémě, / 9. když se spolu sejdou národy a království, * aby sloužily Hospodinu. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 1. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 2. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 3. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 4. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 5. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 6. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 7. Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí * a jejich potomstvo potrvá před tebou, / 8. aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno * a jeho chválu v Jeruzalémě, / 9. když se spolu sejdou národy a království, * aby sloužily Hospodinu. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 1. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 2. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 3. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 4. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 5. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 6. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 7. Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí * a jejich potomstvo potrvá před tebou, / 8. aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno * a jeho chválu v Jeruzalémě, / 9. když se spolu sejdou národy a království, * aby sloužily Hospodinu. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 1. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 2. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 3. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 4. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 5. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 6. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 7. Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí * a jejich potomstvo potrvá před tebou, / 8. aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno * a jeho chválu v Jeruzalémě, / 9. když se spolu sejdou národy a království, * aby sloužily Hospodinu. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem.