OL433

Pátek 6. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

ktesizeR.Bladu,livolilHos2vydinpotek.je3svůjzamamaříny1.Plá4hapouHospo4*v nicdin,rodů.myš5leúmypo2.Hos6nůvdinaky,trsl6srdhoceky7len*myšjekoleponí.všechpo7naktesiR.Bla8lidu,zevolilHosvy9dinpotek.je10masvůjzajedu,hož11ze3.BlaropoHosdin,hemBo11jesivy*zeblali12ktedu,jemasvůjtek.lilvo12zapodin,Hosbe4.Z ne13žíshlítelsmrky.*vi14nyvšechktesiR.Bla15lidu,zevolilHosvy16dinpotek.je17masvůjzasídlí,5.Z mís18kdeta,všechny18*nasezelemě.oby19tevauhtl6.Kaž20z nichmuježuvace,srd20*uskutjichcích.všecho21jektesiR.Bla22lidu,zevolilHosvy23dinpotek.jeza24svůjma
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilmaříny1.Plá4hapouHospo4*v nicdin,rodů.myš5leslmytrpo2.di6Hosúnůvjehokyna6ky,len*myškonapolení.cesrd7všechpoHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilhožjeBo3.zeBla11du,robla*din,zejehem11poHosvysivodu,li12ktejematek.zalil12svůjpodin,Hosbe4.Z ne13žíshlítelsmrky.*vi14nyvšechHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalillí,seta,5.Z mís18kdesídbyvavšech*na19onymě.te19zeleuhtl6.Kaž20z nichmuježuvace,srd20*uskutjichcích.všecho21jeHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilříHosmapodin,ny1.po4Pláhalerodů.u*5v nicmyšslmytrpo2.di6Hosúnůvjehokyna6ky,len*myškonapolení.cesrd7všechpoHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilBohožhemjeze11Bla3.jedu,roktedu,podin,11Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy12sililvopodin,Hosbe4.Z ne13žíshlítelsmrky.*vi14nyvšechHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalillí,seta,5.Z mís18kdesídlezetemě.všechny19na*byovasrdtlce,mu20Kaž6.uhz nichjichskutjecích.važuvšech21u*ojeHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilříHosmapodin,ny1.po4Pláhalerodů.u*5v nicmyšslmytrpo2.di6Hosúnůvjehokyna6ky,len*myškonapolení.cesrd7všechpoHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilBohožhemjeze11Bla3.jedu,roktedu,podin,11Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy12sililvopodin,Hosbe4.Z ne13žíshlítelsmrky.*vi14nyvšechHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilnase*všechta,5.kde18Z míslí,sídzetelemě.o19nyvabysrdtlce,mu20Kaž6.uhz nichjichskutjecích.važuvšech21u*ojeHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilříHosmapodin,ny1.po4Pláhalerodů.u*5v nicmyšnasltrky,podinův6Hos2.myúponapovšechní.kolekyje7myš*lensrdcehoHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilBohožhemjeze11Bla3.jedu,roktedu,podin,11Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy12sililvopodin,Hosbe4.Z ne13žíshlítelsmrky.*vi14nyvšechHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilnase*všechta,5.kde18Z míslí,sídzetelemě.o19nyvabysrdtlce,mu20Kaž6.uhz nichjichskutjecích.važuvšech21u*ojeHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilříHosmapodin,ny1.po4Pláhalerodů.u*5v nicmyšnasltrky,podinův6Hos2.myúponapovšechní.kolekyje7myš*lensrdceho