OL436

Úterý 7. týdne 1

Pátek 14. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

lihotaR.Úsvedspraře.moudmludinafej1.Dou2pov Hos*pakro,dešbuačiň2dobmiapřev ze3vatklidu.šit3sepodiv Hosnu,Raduj42.setoučem*a5ti,poce.ží5srdtvélihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mlučujepo3.Hos7pedinúbezných,honžio7votjichpředic*8jetvíky.tr8behannidou9bu4.Nezana*tí,těssybáchv do9nešhladu.se10dnechvelihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mluačiňse5.Chraň12hozlépře*ažidob12ré,ky,ješ13midinluHos14boť6.nepone*nost,ospraje14dlvezbožné.jepouš15svozajdou,čin7.Zlo16všakcibožstvo17tom*pobezzehlano.debu17vylihoR.Ús18vedtaspraře.moud18mlupřivým8.Spra19vedliodsachá19spábáchtís*v dopoHos19na,ditočišútěm.je20jimpodin21po9.Hosjimbozuje,jea21svovyzbajevu22bož*bezproje, +toaje22chráukají.žese22muk nělihoR.Ús23vedtaspraře.moud23mlu
lihotaR.Úsvedspraře.moudmluanačiňfejv Hos2Dou1.dipopřevatdešdobro,2pak*buklisedu.mia3v zešitpodiv Hosnu,Raduj42.setoučem*a5ti,poce.ží5srdtvélihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mluječuodin7po3.Hospených,*honúdicvotži7bezky.jejich8tvípřetrnibev do4.buNedou9hanzasy*nanešbách9těstí,hladu.vese10dnechlihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mludobčiňré,5.seChraňzlé12ahoky,*a13ješžipřemidinluHos14boť6.nepone*nost,ospraje14dlvezbožné.jepouš15svozajdou,čin7.Zlo16všakcibožstvo17tom*pobezzehlano.debu17vylihoR.Ús18vedtaspraře.moud18mlucháspá8.vedSprali19přivýmv do*na,dibáchsaod19poHostoúčištěm.tís20jimjeajepodin21Hos9.pojimbožbez*svo21vybozuje,je, +chráprozbavu22jeajeumukají.že22tok něselihoR.Ús23vedtaspraře.moud23mlu
lihotaR.Úsvedspraře.moudmluanačiňfejv Hos2Dou1.dipopřevatdešdobro,2pak*buklisedu.mia3v zešitadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítoulihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mluječuodin7po3.Hospedichonných,*tvívotži7úbezky.jich8jetrpřenibev do4.buNedou9hanzasy*nanešbách9těstí,hladu.vese10dnechlihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mludobčiňré,5.seChraňzlé12ahoky,*a13ješžipřemidinluHos14boť6.nepone*nost,ospraje14dlvezbožné.jepouš15svotom*dou,postvočin7.ci16Zlozajvšakvyhladezeno.bož17bezbulihoR.Ús18vedtaspraře.moud18mluchápřili19ved8.Spravýmna,v do*podibáchsa19spáHosodtoúčištěm.tís20jimjeajepodin21Hos9.pojimbožbez*svo21vybozuje,je, +chráprozbavu22jeajeumukají.že22tok něselihoR.Ús23vedtaspraře.moud23mlu
homluře.moudtaspraÚsR.livedčiňdobaro,v Hospo2Dou1.fejnadiv zevatmipak*bu3dešpřeklidu.a3sešitadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítouhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedvotbezžiných,úhondino7peHos3.poječutrky.dictvíje8*přejichbáchniv doneští,těszaNe4.budoube9hanhladnechdu.*syna10vesehomlumoudře.ÚsR.taspra11liveddobčiňré,5.seChraňzlé12ahoky,*a13ješžipřelumije6.boťneHos14dinpojesvozbožné.dlvenost,14spraonepouš*tomstvopodou,*bezčinci16Zlo7.zajvšakhladevyzeno.17božbuhomlumoudře.ÚsR.taspra18livedspáchásavedli19Spra8.přivýmbách*v dotísHosodna,dipo19točišútěm.je20jimjeavysvojimHos9.podinpo21vujezbajeabez*bozuje,bož21muusek nějí.kaje, +22chrátoprožehomlumoudře.R.taÚsspra23vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedro,čiňdobdešpak*buv Hospo2Dou1.fejnaadisešitklidu.vat3přeav zemiadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítouhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedvotbezžiných,úhondino7peHos3.poječutrky.dictvíje8*přejichbáchniv doneští,těszaNe4.budoube9hanhladnechdu.*syna10vesehomlumoudře.ÚsR.taspra11liveddobčiňré,5.seChraňzlé12ahoky,*a13ješžipřespralujevedlnost,boťHospo14ne6.midinzbožjené.*onepouš15svotom*dou,postvočin7.ci16Zlozajvšakvyhladezeno.bož17bezbuhomlumoudře.ÚsR.taspra18livedodHosspásapodina,livým19Spra8.vedchápřiújimčištotěm.bách*tís20v dojejeavysvo