OL437

Středa 7. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, * žes mě naučil svým příkazům. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, * neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Toužím po tvé spáse, Hospodine, * a tvůj zákon je mým potěšením. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Kéž jsem živ, abych tě chválil, * a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, * žes mě naučil svým příkazům. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, * neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Toužím po tvé spáse, Hospodine, * a tvůj zákon je mým potěšením. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Kéž jsem živ, abych tě chválil, * a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, * žes mě naučil svým příkazům. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, * neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Toužím po tvé spáse, Hospodine, * a tvůj zákon je mým potěšením. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Kéž jsem živ, abych tě chválil, * a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, * žes mě naučil svým příkazům. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, * neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Toužím po tvé spáse, Hospodine, * a tvůj zákon je mým potěšením. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Kéž jsem živ, abych tě chválil, * a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, * žes mě naučil svým příkazům. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, * neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Toužím po tvé spáse, Hospodine, * a tvůj zákon je mým potěšením. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Kéž jsem živ, abych tě chválil, * a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, * žes mě naučil svým příkazům. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, * neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Toužím po tvé spáse, Hospodine, * a tvůj zákon je mým potěšením. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Kéž jsem živ, abych tě chválil, * a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.