OL437

Středa 7. týdne 1

Žalm 119

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL437 – Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. – Žalm 119

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

1. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

2. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

3. Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, * žes mě naučil svým příkazům.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

4. Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, * neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

5. Toužím po tvé spáse, Hospodine, * a tvůj zákon je mým potěšením.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

6. Kéž jsem živ, abych tě chválil, * a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

Odpověď: Ž 119 (118),97a

Verše: Ž 119 (118)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu