OL438

Čtvrtek 7. týdne 1

Čtvrtek 27. týdne 1

Středa 28. týdne 2

Čtvrtek 29. týdne 1

Pondělí 30. týdne 2

Pondělí 33. týdne 2

Žalm 1

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL438 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. – Žalm 1

R. Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina.

1. Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní, * nepostává na cestě, kudy chodí hříšní, + a nezasedá ve shromáždění rouhačů,

2. ale má zalíbení v Hospodinově zákoně * a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

R. Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina.

3. Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů, * ve svůj čas přináší ovoce,

4. listí mu nevadne * a daří se mu vše, co koná.

R. Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina.

5. Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak: * jsou jako pleva rozvátá větrem,

6. vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých, * ale cesta bezbožných skončí záhubou.

R. Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina.

Odpověď: Ž 40 (39),5a

Verše: Ž 1

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu