OL44

Svaté Rodiny B (pokud se čte čtení z Gn 15,1-6)

ZvětšitZmenšitResetovat

tumapajeR.Hosdinposmloujisvovu.věčnadipona,slavuj3O1.Hostejméhono,vzývej3jetezirote4sej*hlámela.jedy4hotemu,hrejvej2.Zpí5mu,teovšechpra*vy6tevujvech!je6dihomatujepa7podinHosR.smloujisvovu.věč7nahosvatýmHo3.noste9sejecesrdnem,jmé9*zekdohlerasejí,10duna!dipoda10HosHosopožuj11va4.Utemohoci,dinu11jeajeletvář!hodej*hle12státevěčjetuR.Hospo13mapadinsmlouvu.14svojinanadima5.Pa15tetujčiunil,ktevy,15zrakyje*na16hohojekyúst,roza16sudratom6.po17Abstvožebka,jema,17sluhoba,kuje18no*syJaleho!vyho18vomatujepa19podinHosR.smloujisvovu.věč19navěčnatu21ma7.Pajena*vu,slib,jisvo21smlounovilktesta22ukoleponí,tipro22sícroukte8.na23smlouvu,mem,rasjed23s AbnalhuIkovi.pří24svou*nasavěčjetuR.Hospo25mapadinsmlouvu.26jinasvo
tuvěčjeR.Hospomapadinsmlouvu.2svojinana,podivzývujsla3O1.Hoste*hláno,sejteteje3vejhojméhojela.zi4medyrovy*mu,tepraZpí2.vejte5mu,hrejdijehovech!te6vujvšechověčjetuR.Hospo7mapadinsmlouvu.8svojinahosvatýmHo3.noste9sejeseranem,9jmésrdceze*Hosdipona!jí,kdo10duhledapoHosdi4.vaUžuj11otemohoci,anu11jejeletvář!hodej*hle12státevěčjetuR.Hospo13mapadinsmlouvu.14svojinavy,diktema5.tuj15Panatezrahočiu15nil,je*najekyhoúst,kya16sudrozma,jehotom6.stvo17poraAbnoJažebslu17*syka,levyvoho!ba,18kuhojevěčjetuR.Hospo19mapadinsmlouvu.20svojinanasvojima7.tu21Pavěčjekteuvu,smlouslib,*na21posícletikoní,no22stavilprosjedrounalsmlou8.na23ktevu,*svounas Ab23mem,rakovi.sapří24IhuvěčjetuR.Hospo25mapadinsmlouvu.26jinasvo
tuvěčjeR.Hospomapadinsmlouvu.2svojinana,podivzývujsla3O1.Hoste*hláno,sejteteje3vejhojméhojela.zi4medyrovy*mu,tepraZpí2.vejte5mu,hrejdijehovech!te6vujvšechověčjetuR.Hospo7mapadinsmlouvu.8svojinahosvatýmHo3.noste9sejeseranem,9jmésrdceze*Hosdipona!jí,kdo10duhledanuadihoježujte11U4.vaHospoolejestáhotvář!ci,11modejtehle*věčjetuR.Hospo13mapadinsmlouvu.14svojinavy,diktema5.tuj15Panatezrahočiu15nil,je*najekyhoúst,kya16sudrozma,jehotom6.stvo17poraAbJanokužeb17slusy*ka,levoho!ba,je18vyhověčjetuR.Hospo19mapadinsmlouvu.20svojinanasvojima7.tu21Pavěčjekteuvu,smlouslib,*na21posícletikoní,no22stavilprosjedrounalsmlou8.na23ktevu,*svounas Ab23mem,rakovi.sapří24IhuvěčjetuR.Hospo25mapadinsmlouvu.26jinasvo
tuvěčjeR.Hospomapadinsmlouvu.2svojinana,podivzývujsla3O1.Hoste*hláno,sejteteje3vejhojméhojela.zi4medyrovy*mu,tepraZpí2.vejte5mu,hrejdijehovech!te6vujvšechověčjetuR.Hospo7mapadinsmlouvu.8svojinahosvatýmHo3.noste9sejeseranem,9jmésrdceze*Hosdipona!jí,kdo10duhledanuadihoježujte11U4.vaHospoolejestáhotvář!ci,11modejtehle*věčjetuR.Hospo13mapadinsmlouvu.14svojinauvy,ktečinil,matujte15Pa5.dinasudkyrozúst,jehoho16na*jekyazrahosluma,ježebka,Ab6.potomstvora17vyvoholeho!Ja18sy*noba,jekuvěčjetuR.Hospo19mapadinsmlouvu.20svojinanasvojima7.tu21Pavěčjekteuvu,smlouslib,*na21posícletikoní,no22stavilprosjedrounalsmlou8.na23ktevu,*svounas Ab23mem,rakovi.sapří24IhuvěčjetuR.Hospo25mapadinsmlouvu.26jinasvo
svojismlounavu.podinpaHosR.mavěčtujetejevzývejno,jméhoteHos3vujsla1.Odina,pojehody