OL44

Svaté rodiny B (pokud se čte čtení z Gn 15,1-6)

Žalm 105

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL44 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. – Žalm 105

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

1. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, * hlásejte mezi národy jeho díla.

2. Zpívejte mu, hrejte mu, * vypravujte o všech jeho divech!

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

3. Honoste se jeho svatým jménem, * ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!

4. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, * hledejte stále jeho tvář!

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

5. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst,

6. potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného!

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

7. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,

8. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi.

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

Odpověď: Ž 105 (104),8a

Verše: Ž 105 (104)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu