OL440

Sobota 7. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

lásvakaR.noHosdipoproty,odjí.bohosekdoloJa1.kose2smi*takny,seteco2synaddinponadlo3smiHosbohojí.mi,3sekdohoz čejsmeboť2.Ne4ví,on*v patvou4řeni,jenprach.ti,5jsmeželásvakanoR.Hos6dipoproty,od6jí.boho6sekdojsoukaDni7člo3.va,7trákojapolkvět.kve8*jakteotrvajej9tva4.Sone*ní,zbujižne9nehostonipa.depo10aněmlásvakanoR.Hos11dipoproty,od11jí.boho11sekdovano5.Hos12podiodkalás12však*provšechna12kybojí,ny,kdo13hosedlnostveaje146.sprahonatijdez dě14chozakte15ty,*prořísmlouvu.hova15jelásvakanoR.Hos16dipoproty,od16jí.boho16sekdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdoloJa1.kose2smi*takny,seteco2synaddinponadlo3smiHosbohojí.mi,3sekdohoz čejsmeboť2.Ne4ví,on*v patvou4řeni,jenprach.ti,5jsmežeodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdojajsouko3.Dni7kačlopoljakkvět.va,trá7*kvetevaone4.tvaSojej9tr*nezbuní,hojiž9nestonipa.depo10aněmodkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdolásvakadi12po5.Hosnonakyodvšak12bosehojí,všechpro*ny,13kdonostdljdea6.je14hovespraktety,ří*na14z dětiprohosmloujevu.cho15zavaodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdootec1.koJase2losmiloHossyny,tak*2nadsesmibohosekdojí.dinnad3pomi,uhojsmeřetvoni,onboť4Ne2.z čeví,jsmejenžeprach.*v pa5ti,odkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdojajsouko3.Dni7kačlopoljakkvět.va,trá7*kvetevaone4.tvaSojej9tr*nezbuní,hojiž9nestonipa.depo10aněmodkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdolásvakadi12po5.Hosnonakyodvšak12bosehojí,všechpro*ny,13kdonostdljdea6.je14hovespraktety,ří*na14z dětiprohosmloujevu.cho15zavaodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdootec1.koJase2losmiloHossyny,tak*2nadsesmibohosekdojí.dinnad3pomi,uhojsmeřetvoni,onboť4Ne2.z čeví,jsmejenžeprach.*v pa5ti,odkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdojajsouko3.Dni7kačlopoljakkvět.va,trá7*kvetenevajižhotvajej9So4.troniněmastopa.ní,ne*9nepozbudeodkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdoodkavšakpodino12Hos5.lásvahokdosebojí,pro*nakyny,12všechjdenostz děa6.jeho14spravedlzaříchoti14naty,ktepro*smlouhovu.va15jeodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdootec1.koJase2losmiloHossyny,tak*2nadsesmibohosekdojí.dinnad3pomi,uhojsmeřetvoni,onboť4Ne2.z čeví,jsmejenžeprach.*v pa5ti,odkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdojajsouko3.Dni7kačlopoljakkvět.va,trá7*kvetenevajižhotvajej9So4.troniněmastopa.ní,ne*9nepozbudeodkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdoodkavšakpodino12Hos5.lásvahokdosebojí,pro*nakyny,12všechnajdez dětijehospra14a6.dlnostvejevahosmlouvu.kteří15pro*ty,chozaodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdootec1.koJase2losmiloHossyny,tak*2nadsesmibohosekdojí.dinnad3pomi,uhojsmeřetvoni,onboť4Ne2.z čeví,jsmejenžeprach.*v pa5ti,odkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdojajsouko3.Dni7kačlopoljakkvět.va,trá7*kvetenevajižhotvajej9So4.troniněmastopa.ní,ne*9nepozbudeodkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdoodkavšakpodino12Hos5.lásvahokdosebojí,pro*nakyny,12všechnajdez dě