OL441

Úterý 8. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2Božumimáž1.„Shro3teosvaté,3ří*ktesmlouvu!“nasjed4moulitujesa5be2.Nezvěsže*nost,sámspraho5dlvecem.Bůh6soudjetoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božudubumluli9můj3.„Slyš,de,proli,tiIzvit, +9erasvědčit,to9dubutvůjBůh!*10Bůh,jsemprotvé4.Ne11rámtvyžertvéo11*vždyťti,předemnou.jsoustá12letoně,muR.správKdo13ježispásu.žíu14Božuohuběťšej155.PřiBoNejplňchvá15*alysliby!svéšívyš16muběťchváoKdopři176.ší*kdoježitenly,17ctí,uně,správmu18tospásu.“Božu18žítoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božu
toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2Božumimáž1.„Shro3teosvaté,3ří*ktesmlouvu!“nasjed4moulitujesa5be2.Nezvěsže*nost,sámspraho5dlvecem.Bůh6soudjetoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božudubumluli9můj3.„Slyš,de,proli,tiIzvit, +9erasvědčit,to9dubutvůjBůh!*10Bůh,jsemprotvé4.Ne11rámtvéžero11*vždyťti,přemnou.delejsoutvy12státoně,muR.správKdo13ježispásu.žíu14Božuchváoběťlyšej15Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšchváběťly,Kdo6.při17ošísprávježině,ctí,ten*kdo17žíspáBosu.“muu18tožutoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božu
toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2Božuté,svakte*římáž3„Shro1.mitemousmloulivu!“4onasjedjeho2.beNesa5tuzvěs*sámžespra5dlnost,vecem.Bůh6soudjetoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božumluduvit, +3.můj„Slyš,li9bude,tobudue9Izraprotili,tvůjBůh,Bůh!svědčit,9jsem*protvé4.Ne11rámtvéžero11*vždyťti,přemnou.delejsoutvy12státoně,muR.správKdo13ježispásu.žíu14Božuchváoběťlyšej15Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšchváběťly,Kdo6.při17ošíně,jesprávtotenctí,17ži*kdospážísu.“u18mužuBotoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božu
toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2Božuté,svakte*římáž3„Shro1.mitemousmloulivu!“4onasjedsprajehovedlnost,besazvěs5Ne2.tusoudcem.sám*že6jeBůhtoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božuvit, +dumluIzmůjli9„Slyš,3.bude,butodueli,9ratiprotvůjBůh,Bůh!svědčit,9jsem*otvéti,4.Nerám11propřestáledemnou.tvéžer12vždyť*jsoutvytoně,muR.správKdo13ježispásu.žíu14Božuchváoběťlyšej15Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšchváběťly,Kdo6.při17ošíně,jesprávtotenctí,17ži*kdospážísu.“u18mužuBotoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božu
žížuBospásu.ježisprávKdoR.muutoně,té,kte*svaříomážte3„Shro1.mismloumouvu!“sjed4nalijeho2.beNesa5tuzvěssoudjecem.dlve5nost,sprasámBůhže*žížuBospásu.žiR.je7správKdomuuně,tovit, +dumluIzmůjli9„Slyš,3.bude,butodueli,9ratiprotvůjBůh,Bůh!svědčit,9jsem*otvéti,4.Nerám11propřestáledemnou.tvéžer12vždyť*jsoutvyžížuBospásu.žiR.je13správKdomuuně,tochváoběťlyšej15Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšchváběťly,Kdo6.při17ošíně,jesprávtotenctí,17ži*kdospážísu.“u18mužuBožížuBospásu.žiR.jespráv19Kdomuutoně,
žížuBospásu.ježisprávKdoR.muutoně,té,svakte*římáž3„Shro1.mitemousmloulivu!“4onasjedsprajehovedlnost,besazvěs5Ne2.tusoudcem.sám*že6jeBůhžížuBospásu.žiR.je7správKdomuuně,toraevit, +Izli,prolide,9„Slyš,3.můjdumlubutvůjjsemBůh,čit,*Bůh!bu9titosvědduotvéti,4.Nerám11propřestáledemnou.tvéžer12vždyť*jsoutvyžížuBospásu.žiR.je13správKdomuuně,tochváoběťlyšej15Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšly,tenchváctí,Kdo6.přiší17oběťBožížuspásu.“správjeně,18kdo*žimuutožížuBospásu.žiR.jespráv19Kdomuutoně,
žížuBospásu.ježisprávKdoR.muutoně,té,svakte*římáž3„Shro1.mitemousmloulivu!“4onasjedsprajehovedlnost,besazvěs5Ne2.tusoudcem.sám*že6jeBůhžížuBospásu.žiR.je7správKdomuuně,toeli,Izraprotide,bu9„Slyš,3.můjlimluvit, +duBůh,jsem*čit,tvůjBůh!buduto9svědotvéti,4.Nerám11propřestáledemnou.tvéžer12vždyť*jsoutvyžížuBospásu.žiR.je13správKdomuuně,tochváoběťlyšej15Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyštenctí,ly,jekdo*žipřiší17Kdo6.běťchváožížuBospásu.“to18