OL441

Úterý 8. týdne 1

Žalm 50

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL441 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. – Žalm 50

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

1. „Shromážděte mi mé svaté, * kteří obětí sjednali mou smlouvu!“

2. Nebesa zvěstují jeho spravedlnost, * že sám Bůh je soudcem.

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

3. „Slyš, můj lide, budu mluvit, + Izraeli, proti tobě budu svědčit, * já jsem Bůh, tvůj Bůh!

4. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

5. Přinášej Bohu oběť chvály * a plň Nejvyššímu své sliby!

6. Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí, * kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Odpověď: Ž 50 (49),23b

Verše: Ž 50 (49)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu