OL441

Úterý 8. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 1. „Shromážděte mi mé svaté, * kteří obětí sjednali mou smlouvu!“ / 2. Nebesa zvěstují jeho spravedlnost, * že sám Bůh je soudcem. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 3. „Slyš, můj lide, budu mluvit, + Izraeli, proti tobě budu svědčit, * já jsem Bůh, tvůj Bůh! / 4. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 5. Přinášej Bohu oběť chvály * a plň Nejvyššímu své sliby! / 6. Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí, * kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“ / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 1. „Shromážděte mi mé svaté, * kteří obětí sjednali mou smlouvu!“ / 2. Nebesa zvěstují jeho spravedlnost, * že sám Bůh je soudcem. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 3. „Slyš, můj lide, budu mluvit, + Izraeli, proti tobě budu svědčit, * já jsem Bůh, tvůj Bůh! / 4. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 5. Přinášej Bohu oběť chvály * a plň Nejvyššímu své sliby! / 6. Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí, * kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“ / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 1. „Shromážděte mi mé svaté, * kteří obětí sjednali mou smlouvu!“ / 2. Nebesa zvěstují jeho spravedlnost, * že sám Bůh je soudcem. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 3. „Slyš, můj lide, budu mluvit, + Izraeli, proti tobě budu svědčit, * já jsem Bůh, tvůj Bůh! / 4. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 5. Přinášej Bohu oběť chvály * a plň Nejvyššímu své sliby! / 6. Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí, * kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“ / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 1. „Shromážděte mi mé svaté, * kteří obětí sjednali mou smlouvu!“ / 2. Nebesa zvěstují jeho spravedlnost, * že sám Bůh je soudcem. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 3. „Slyš, můj lide, budu mluvit, + Izraeli, proti tobě budu svědčit, * já jsem Bůh, tvůj Bůh! / 4. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 5. Přinášej Bohu oběť chvály * a plň Nejvyššímu své sliby! / 6. Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí, * kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“ / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 1. „Shromážděte mi mé svaté, * kteří obětí sjednali mou smlouvu!“ / 2. Nebesa zvěstují jeho spravedlnost, * že sám Bůh je soudcem. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 3. „Slyš, můj lide, budu mluvit, + Izraeli, proti tobě budu svědčit, * já jsem Bůh, tvůj Bůh! / 4. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 5. Přinášej Bohu oběť chvály * a plň Nejvyššímu své sliby! / 6. Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí, * kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“ / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 1. „Shromážděte mi mé svaté, * kteří obětí sjednali mou smlouvu!“ / 2. Nebesa zvěstují jeho spravedlnost, * že sám Bůh je soudcem. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 3. „Slyš, můj lide, budu mluvit, + Izraeli, proti tobě budu svědčit, * já jsem Bůh, tvůj Bůh! / 4. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 5. Přinášej Bohu oběť chvály * a plň Nejvyššímu své sliby! / 6. Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí, * kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“ / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 1. „Shromážděte mi mé svaté, * kteří obětí sjednali mou smlouvu!“ / 2. Nebesa zvěstují jeho spravedlnost, * že sám Bůh je soudcem. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 3. „Slyš, můj lide, budu mluvit, + Izraeli, proti tobě budu svědčit, * já jsem Bůh, tvůj Bůh! / 4. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 5. Přinášej Bohu oběť chvály * a plň Nejvyššímu své sliby! / 6. Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí, * kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“ / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.