OL442

Středa 8. týdne 1

Žalm 98

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL442 – Ukaž nám, Pane, světlo svého slitování. – Žalm 98

R. Ukaž nám, Pane, světlo svého slitování.

1. Nepřipomínej nám viny předků, * tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc, + vždyť jsme tak zbědovaní!

R. Ukaž nám, Pane, světlo svého slitování.

2. Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, (+) pro slávu svého jména, * vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno.

R. Ukaž nám, Pane, světlo svého slitování.

3. Ať k tobě přijde vzdychání zajatých, * mocí svého ramene nech naživu odsouzené na smrt.

R. Ukaž nám, Pane, světlo svého slitování.

4. My však, tvůj lid a ovce tvé pastvy, * budem tě chválit na věky, + po všechna pokolení budem vypravovat o tvé slávě.

R. Ukaž nám, Pane, světlo svého slitování.

Odpověď: Sir 36,1b

Verše: Ž 98 (97)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu