OL442

Středa 8. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

světne,loR.UPanám,kažtoní.své2slihonej1.Ne3popřipředků,nám3nyvistvíden*tvé4losrmichávstříc, +námspí4podovazbění!jsmevždyť4taksvětne,loR.U5Panám,kažní.tosvé6slihože,nášmoz2.Po7Bonám,pro(+)slásispa7li,tevy*na,svovusvé7jméhonámpusťhřínásboď8odajméno.prochy8svésvětne,loR.U9Panám,kažní.tosvé10slihovzdyjde3.11přik tosvé*mochá11tých,jazananechžiraho12nemenasmrt.vuod12zesousvětne,loR.U13Panám,kažní.tosvé14slihoaovvšak,4.My15lidtvůjdem*butvécepa15stvy,poky, +všechlitchvá16nadembuvypoko16naleslátvévě.pravo16ovatsvětne,loR.U17Panám,kažtoní.své18sliho
světne,loR.UPanám,kažtoní.své2slihovinámnyNe1.přinej3podenmilosrpředků,3tvé*cháspívstříc, +ství4ponámdovazbění!jsmevždyť4taksvětne,loR.U5Panám,kažní.tosvé6slihonášže,spanám,7moz2.PoBosláprovutesi7(+)li,vy*na,svohosvé7jménámpusťhřínásboď8odajméno.prochy8svésvětne,loR.U9Panám,kažní.tosvé10slihovzdyjde3.11přik tosvé*mochá11tých,jazananechžiraho12nemenasmrt.vuod12zesousvětne,loR.U13Panám,kažní.tosvé14slihoovcetvéMy4.však,tvůj15lidachvádemstvy,pa15*buvšechponanalit16ky, +dembuvykopo16leslátvévě.pravo16ovatsvětne,loR.U17Panám,kažtoní.své18sliho
světne,loR.UPanám,kažtoní.své2slihopřednyviků,připonám3Ne1.nejponámspíchálomi*sr4tvéstvídendozbětakní!vavždyťvstříc, +4jsmesvětne,loR.U5Panám,kažní.tosvé6slihospanášsi2.mozPonám,7že,Bosvéslávuholi,7tepro(+)anásodna,7jmésvoboďvy*jméprosvéno.nám8pusťchyhřísvětne,loR.U9Panám,kažní.tosvé10slihochávzdy3.k to11jdepřiramehonetých,jamo11*zasvénasouzesmrt.naži12nechodvusvětne,loR.U13Panám,kažní.tosvé14slihoovcetvéMy4.však,tvůj15lidalitchvánastvy,15padembu*lekobupo16ky, +napovšechslátvéově.vypra16demvatvosvětne,loR.U17Panám,kažtoní.své18sliho
slisvéhotoní.Unám,PakažR.lone,světpřednyviků,připonám3Ne1.nejnámpospítvé*milosr4denstvídotakzběvaní!vstříc, +chá4jsmevždyťslihosvétoní.kažnám,Pa5UR.losvětne,tespasili,(+)BoPo2.moznám,nášže,7vysvoboďna,*násvu7prosláhojmésvésvéjméchyprono.odpusť8ahřínámslihosvétoní.kažnám,Pa9UR.losvětne,zachájatých,3.k to11přijdevzdynechmenenasvé12mo*rahonazesmrt.vu12žisouodslihosvétoní.kažnám,Pa13UR.losvětne,tvépacestvy,však,tvůj15My4.alidovky, +napodem16bu*litchvádembuvynapo16všechlekoslátvévě.pravo16ovatslihosvétoní.nám,PaUR.kažlone,17svět
slisvéhotoní.Unám,PakažR.lone,světpřednyviků,připonám3Ne1.nejnámpospítvé*milosr4denstvídotakzběvaní!vstříc, +chá4jsmevždyťslihosvétoní.kažnám,Pa5UR.losvětne,tespasili,(+)BoPo2.moznám,nášže,7vysvoboďna,*násvu7prosláhojmésvésvéjméchyprono.odpusť8ahřínámslihosvétoní.kažnám,Pa9UR.losvětne,zachájatých,3.k to11přijdevzdynechmenenasvé12mo*rahonazesmrt.vu12žisouodslihosvétoní.kažnám,Pa13UR.losvětne,tvépacestvy,však,tvůj15My4.alidovvšechky, +ponapochvá16bu*demnalitovovatslátvévě.16bukolevyprademslihosvétoní.nám,PaUR.kažlone,17svět
slisvéhotoní.Unám,PakažR.lone,světpřednyviků,připonám3Ne1.nejnámstvípomitvé*4lodensrzbětakvajsmedoní!chá4spívstříc, +vždyťslihosvétoní.kažnám,Pa5UR.losvětne,tespasili,(+)BoPo2.moznám,nášže,7vysvoboďna,*násvu7prosláhojmésvésvéjméchyprono.odpusť8ahřínámslihosvétoní.kažnám,Pa9UR.losvětne,jatých,mo*zasvék topři113.vzdychájdezeodsounasmrt.mene12horaživunechnaslihosvétoní.kažnám,Pa13UR.losvětne,stvy,cetvépabu*demtvůjvšak,lid15My4.ovapovšechnakolelitna16chváky, +potvéslávatově.dem16buvopravyslihosvétoní.nám,PaUR.kažlone,17svět
slisvéhotoní.Unám,PakažR.lone,světmi*tvésrloků,denství3nej1.Nepřipovinypřednámtakzběvždyťjsmení!dovapo4námchávstříc, +spíslihosvétoní.kažnám,Pa5UR.losvětne,li,site(+)pronám,Bo7Po2.moznášspaže,svoboďna,vy*násvusvé7slájméhosvéjméchyprono.odpusť8ahřínámslihosvétoní.kažnám,Pa9UR.losvětne,jatých,mo*zasvék topři113.vzdychájdezeodsounasmrt.mene12horaživunechnaslihosvétoní.kažnám,Pa13UR.losvětne,stvy,cetvépabu*demtvůjvšak,lid15My4.ovapovšechnakolelitna16chváky, +potvéslávatově.dem16buvopravyslihosvétoní.nám,PaUR.kažlone,17svět
slisvéhotoní.Unám,PakažR.lone,světtvé*mipředků,losrdenpo3Ne1.přinejvinynámjsmetakvždyťní!zbědovanámpo4vstříc, +stvícháspíslihosvétoní.kažnám,Pa5UR.losvětne,li,site(+)pronám,Bo7