OL443

Čtvrtek 8. týdne 1

Žalm 33

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL443 – Země je plná Hospodinovy milosti. – Žalm 33

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě.

2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte!

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo.

4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

5. Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup.

6. Vodstva moří shrnuje jako do měchu, * do nádrží slévá oceány.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

7. Nechť se bojí Hospodina celá země, * všichni obyvatelé světa ať se před ním děsí.

8. On totiž řekl a stalo se, * on poručil a vše povstalo.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

Odpověď: Ž 33 (32),5b

Verše: Ž 33 (32)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu