OL443

Čtvrtek 8. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup. / 6. Vodstva moří shrnuje jako do měchu, * do nádrží slévá oceány. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 7. Nechť se bojí Hospodina celá země, * všichni obyvatelé světa ať se před ním děsí. / 8. On totiž řekl a stalo se, * on poručil a vše povstalo. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup. / 6. Vodstva moří shrnuje jako do měchu, * do nádrží slévá oceány. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 7. Nechť se bojí Hospodina celá země, * všichni obyvatelé světa ať se před ním děsí. / 8. On totiž řekl a stalo se, * on poručil a vše povstalo. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup. / 6. Vodstva moří shrnuje jako do měchu, * do nádrží slévá oceány. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 7. Nechť se bojí Hospodina celá země, * všichni obyvatelé světa ať se před ním děsí. / 8. On totiž řekl a stalo se, * on poručil a vše povstalo. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup. / 6. Vodstva moří shrnuje jako do měchu, * do nádrží slévá oceány. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 7. Nechť se bojí Hospodina celá země, * všichni obyvatelé světa ať se před ním děsí. / 8. On totiž řekl a stalo se, * on poručil a vše povstalo. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup. / 6. Vodstva moří shrnuje jako do měchu, * do nádrží slévá oceány. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 7. Nechť se bojí Hospodina celá země, * všichni obyvatelé světa ať se před ním děsí. / 8. On totiž řekl a stalo se, * on poručil a vše povstalo. / R. Země je plná Hospodinovy milosti.