OL444

Pátek 8. týdne 1

Pondělí 21. týdne 1

Čtvrtek 25. týdne 1

Úterý 23. týdne 2

Žalm 149

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL444 – Hospodin miluje svůj národ. – Žalm 149

R. Hospodin miluje svůj národ.

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.

2. Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, * synové Siónu ať jásají nad svým králem.

R. Hospodin miluje svůj národ.

3. Ať chválí jeho jméno tancem, * ať mu hrají na buben a na citeru,

4. neboť Hospodin miluje svůj národ * a pokorné zdobí vítězstvím.

R. Hospodin miluje svůj národ.

5. Ať svatí jásají chvalozpěvem, * ať se veselí na svých ložích.

6. Boží chválu ať mají v hrdlech. * Všem jeho svatým bude to ke cti.

R. Hospodin miluje svůj národ.

Odpověď: Ž 149,4a

Verše: Ž 149

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu