OL444

Pátek 8. týdne 1

Pondělí 21. týdne 1

Čtvrtek 25. týdne 1

Úterý 23. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

svůjjerod.poluR.Hosmidinnudinovou1.vejZpíte2poHoslazaseň,2hochváje*svarutých.zní3sboveraIzel2.sera4jedusy*ce,nozesvé4tvůrhosaSi5nuókrálem.nad5svýmsvůjjerod.luR.Hos6mipodinjméhono3.7jechváhramucem,tan7*citenaru,nabu8abenmidinluHos9boť4.nepoa*rodkorposvůjje9tězstvím.10zdosvůjjerod.luR.Hos11mipodinsa5.12svaseve*lochva12vem,zpělosvýchžích.se13namaží6.Bo14luchváje*Všemhov hrd14lech.ketocti.svatým15debusvůjjerod.luHospo16R.midin
svůjjerod.poluR.Hosmidinnudinovou1.vejZpíte2poHoslachváseň,ho*je2rusvasbotých.zní3zaveelIzrazesera42.jeduóSinuhotvůrno4svésy*ce,kránadsvýmlem.5sasvůjjerod.luR.Hos6mipodinjméhono3.7jechváhramucem,tan7*citenaru,nabu8abenmidinluHos9boť4.nepoa*rodkorposvůjje9tězstvím.10zdosvůjjerod.luR.Hos11mipodinlochvavem,zpě5.sva12sasvýchlonažích.se*ve13semaží6.Bo14luchvásvahoje*Všemv hrd14lech.ketocti.butým15desvůjjerod.luHospo16R.midin
svůjjerod.poluR.Hosmidinnudinovou1.vejZpíte2poHoslachváseň,ho*je2rusvasbotých.zní3zaveelIzrazesera42.jeduóSinuhotvůrno4svésy*ce,kránadsvýmlem.5sasvůjjerod.luR.Hos6mipodintanjménocem,3.chvá7hojeanabenciteru,muhra8*nabusvůjlujerodboťHospo9ne4.midintězstvím.a*10pozdokorsvůjjerod.luR.Hos11mipodinlochvavem,zpě5.sva12sasvýchlonažích.se*ve13sev hrdmalech.ží6.chvá14Bolutokedecti.Všem*jehosva15týmbusvůjjerod.luHospo16R.midin
svůjjerod.poluR.Hosmidinnudinovou1.vejZpíte2poHoslachváseň,ho*je2rusvasbotých.zní3zaveelIzrazesera42.jeduSinoótvůrho4svésy*ce,krásvýmnadlem.5nusasvůjjerod.luR.Hos6mipodintanjménocem,3.chvá7hojeanabenciteru,muhra8*nabusvůjlujerodboťHospo9ne4.midintězstvím.a*10pozdokorsvůjjerod.luR.Hos11mipodinlochvavem,zpě5.sva12sasvýchlonažích.se*ve13sev hrdmalech.ží6.chvá14Bolutokedecti.Všem*jehosva15týmbusvůjjerod.luHospo16R.midin
svůjjerod.poluR.Hosmidinvoununoseň,vejteHos2Zpí1.diposbovetých.rusvachvála3je*hozaznízeraelhosvéseradu42.IzjeóSinuce,4tvůrnosy*kránadsvýmlem.5sasvůjjerod.luR.Hos6mipodintanjménocem,3.chvá7hojeanabenciteru,muhra8*nabusvůjlujerodboťHospo9ne4.midintězstvím.a*10pozdokorsvůjjerod.luR.Hos11mipodinlochvavem,zpě5.sva12sasvýchlonažích.se*ve13sev hrdmalech.ží6.chvá14Bolutokedecti.Všem*jehosva15týmbusvůjjerod.luHospo16R.midin
svůjjerod.poluR.Hosmidinvoununoseň,vejteHos2Zpí1.diposbovetých.rusvachvála3je*hozaznízeraelhosvéseradu42.IzjeóSinuce,4tvůrnosy*kránadsvýmlem.5sasvůjjerod.luR.Hos6mipodintanjménocem,3.chvá7hojeanabenciteru,muhra8*nabusvůjlujerodboťHospo9ne4.midintězstvím.a*10pozdokorsvůjjerod.luR.Hos11mipodinlochvavem,zpě5.sva12sasvýchlonažích.se*ve13sev hrdmalech.ží6.chvá14Bolutokedecti.Všem*jehosva15týmbusvůjjerod.luHospo16R.midin
svůjjerod.poluR.Hosmidinvoununoseň,vejteHos2Zpí1.diposbovetých.rusvachvála3je*hozaznísvéhoelzetvůrce,radu42.seIzrajenadsakrásvýmlem.Si5sy*noónusvůjjerod.luR.Hos6mipodintanjménocem,3.chvá7hojeanabenciteru,muhra8*nabusvůjlujerodboťHospo9ne4.midintězstvím.a*10pozdokorsvůjjerod.luR.Hos11mipodinlochvavem,zpě5.sva12sasvýchlonažích.se*ve13sev hrdmalech.ží6.chvá14