OL445

Sobota 8. týdne 1

Čtvrtek 26. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

pisypředjsoupoR.Hosvynodisosprávné,ci.srd2radostkonpo1.Hos3nůvdi(+)lý,obdoje3nakoHos*ši,počerstvu3dujespojelehnůvdi4kazpříšezkuvý,li4ne(+)moudrost.mu4pisypředjsoupoR.Hos5vynodisospráv5né,ci.srd6dostrapředvypidi7po2.Hosno(+)sojsousy7né,správHos*ci,pora7srddostjasjený,nůvdi8kazrozoječi.(+)o8lusvětpisypředjsoupoR.Hos9vynodisospráv9né,ci.srd10dostrapodizeň3.11Hospředtrná,nemje11přímunovydina11ky,po*Hosvé,di(+)roky12jsoupravvedlispravé.nyvšech12jsoupisypředjsoupoR.Hos13vynodisospráv13né,ci.srd14dostrazlanad4.Draž15šíjsouzlanosttanadto,15hojnadjsoušíry15*sladho,z plávustů.nadmed,16šťápisypředjsoupoR.Hos17vynodisospráv17né,ci.srd18radost
pisypředjsoupoR.Hosvynodidostsrdraci.né,správsojekondopodi3Hos1.nůvstvuobčerjena3ko(+)lý,nůvdipříši,dupo*Hos3nevý,(+)zkujespo4kazlilehmoudrost.še4mupisypředjsoupoR.Hos5vynodidostsrdraci.né,správ5sopipředsy2.poHosdi7vynososprávjsou7(+)né,podi*Hosdostrasrd7ci,ný,jas(+)roznův8jekazoječi.světo8lupisypředjsoupoR.Hos9vynodidostsrdraci.né,správ9sojedinemuzeňpřed113.poHos*Hosky,podiná,tr11přímnadijsoupravvé,vy12nokyrovedsprajsouvé.livšech(+)12nypisypředjsoupoR.Hos13vynodidostsrdraci.né,správ13sonadto,hoj4.šíDražjsou15zlanadsladšího,jsou*zla15nosttaryz plávustů.nadmed,16šťánadpisypředjsoupoR.Hos17vynodisrddostraci.né,správ17so
jsousprávsypiné,podiHosR.vypřednosrdci.dost2rasodojekonapodi3Hos1.konnůvši,Hosjedu*po(+)ob3lý,stvučerlilehvý,(+)pří4dinůvjespokazmoudrost.zkuše4nemujsousprávpisyné,HosR.po5dipředvynoci.srddost6rasopipředsy2.poHosdi7vynorasodostsprávné,7jsou(+)rozkaznůvjeHos*srdci,di7poojeluči.ný,(+)8jassvětojsousprávpisyné,HosR.po9dipředvynoci.srddost10rasojedinemuzeňpřed113.poHosky,Hos*poná,11přímnatrpravkyjsoudinovy12dirovedjsouspralivé.(+)vé,12nyvšechjsousprávpisyné,HosR.po13dipředvynoci.srddost14rasonadto,hoj4.šíDražjsou15zlanadho,slad*šínostzla15rytavuz plášťástů.nad16jsounadmed,jsousprávpisyné,HosR.po17dipředvynoci.srddost18raso
jsousprávsypiné,podiHosR.vypřednosrdci.dost2rasodojekonapodi3Hos1.konnůvši,Hosjedu*po(+)ob3lý,stvučerlilehvý,(+)pří4dinůvjespokazmoudrost.zkuše4nemujsousprávpisyné,HosR.po5dipředvynoci.srddost6rasojsoupisysprávné,noHos2.podipředvy7Hos*poci,dinůvso7(+)radostsrdlujeosvětoči.jejasrozkaz(+)ný,8jsousprávpisyné,HosR.po9dipředvynoci.srddost10rasojedinemuzeňpřed113.poHosky,Hos*poná,11přímnatrpravkyjsoudinovy12dirovedjsouspralivé.(+)vé,12nyvšechjsousprávpisyné,HosR.po13dipředvynoci.srddost14rasonadto,hoj4.šíDražjsou15zlanadho,slad*šínostzla15rytavuz plášťástů.nad16jsounadmed,jsousprávpisyné,HosR.po17dipředvynoci.srddost18raso
jsousprávsypiné,podiHosR.vypřednosrdci.dost2rasodojekonapodi3Hos1.konnůvši,Hosjedu*po(+)ob3lý,stvučerlilehvý,(+)pří4dinůvjespokazmoudrost.zkuše4nemujsousprávpisyné,HosR.po5dipředvynoci.srddost6rasojsoupisysprávné,noHos2.podipředvy7Hos*poci,dinůvso7(+)radostsrdlujeosvětoči.jejasrozkaz(+)ný,8jsousprávpisyné,HosR.po9dipředvynoci.srddost10rasounemjepřímná,Hos3.zeňpředdipo11novyrokyna11trky,podi*Hosjsouspranyvedlivé.divšech12jsouprav(+)vé,jsousprávpisyné,HosR.po13dipředvynoci.srddost14rasonadto,hoj4.šíDražjsou15zlanadho,slad*šínostzla15rytavuz plášťástů.nad16jsounadmed,jsousprávpisyné,HosR.po17dipředvynoci.srddost18raso
jsousprávsypiné,podiHosR.vypřednosrdci.dost2rasokonadolý,(+)dinův3Hos1.pokonjepříkazdinůvjespostvujedu3občerši,Hos*pomumoudrost.vý,4(+)lehlizkušenejsousprávpisyné,HosR.po5dipředvynoci.srddost6rasojsoupisysprávné,noHos2.podipředvy7Hos*poci,dinůvso7(+)radostsrdlujeosvětoči.jejasrozkaz(+)ný,8jsousprávpisyné,HosR.po9dipředvynoci.srddost10rasounemjepřímná,Hos3.zeňpředdipo11novyrokyna11trky,podi*Hosjsouspranyvedlivé.divšech12jsouprav(+)vé,jsousprávpisy