OL446

Pondělí 9. týdne 1

Pátek 6. týdne 2

Sobota 32. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHoskteze1.Bla2ži,mudipona,bose2Hoskouli3*ktevelpřiních.v jebu3honaze2.Moc4debutompostvo,jemi4honýchřádlile5ko*požehno.bu5podekteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hosstvíhatbua7nost3.Hojboa*jehodouv je7dohonavždy.štědrost8trpojatáchkov tem9ří4.nolinýmdem,losvět9řáddobroný,jemi10*srdlovedlispravý.ti10akteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hoskteze5.Bla12ži,muaslise12toosečupůj12*staje,práleva.své13podcinekyzaboť6.Ne14napavěčko14*vesá,vedspradevý.liti15bukteseR.Bla16muži,zena.dipobo16Hos
ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHossebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5bukteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hosstvíhatbua7nost3.Hojboa*jehodouv je7dohonavždy.štědrost8trposvětjakolořív tem94.táchnosrdje*lominý,nýmli9řáddem,vedaspralivý.rodob10tikteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hossesli5.zeBlamu12kteži,je,sta*ču12toapůjprálepodva.osvé13secinekyzaboť6.Ne14napavěčko14*vesá,vedspradevý.liti15bukteseR.Bla16muži,zena.dipobo16Hos
ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHossebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5bukteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hosstvíhatbua7nost3.Hojboa*jehodouv je7dohonavždy.štědrost8trposvětjakolořív tem94.táchnosrdje*lominý,nýmli9řáddem,vedaspralivý.rodob10tikteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hossesli5.zeBlamu12kteži,je,sta*ču12toapůjprálepodva.osvé13secikosá,zave*věčboťna14Ne6.kynespradelibuvedvý.pa15tikteseR.Bla16muži,zena.dipobo16Hos
poHosbodina.zemuži,R.Blasektesebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5buHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektev jehodoudoa7boHoj3.noststvíbuhatnatrvždy.a*jehoštěd8rostposvětjakolořív tem94.táchnosrdje*lominý,nýmli9řáddem,vedaspralivý.rodob10tiHosbodipona.zemuži,11BlaR.sekteslitosezemu12Bla5.kteži,se*staoapůj12čuje,práleva.své13podcizakonesá,boť6.na14Nekydesprabuvedlivý.věč15ve*patiHosbodipona.zemuži,16BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likoupotomjehokostvo,po*bude4Moc2.zeminapodebužehno.řád5lelinýchHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektev jehodoudoa7boHoj3.noststvíbuhatnatrvždy.a*jehoštěd8rostpořádsvětlodem,nýmliv temno94.říjakotáchasprativý.vedlimilosrd10je*dobroný,Hosbodipona.zemuži,11BlaR.sektetosliamuži,12Bla5.zesektepodlecipráva.je,sta*12půjčuosvésekosá,zave*věčboťna14Ne6.kynespradelibuvedvý.pa15tiHosbodipona.zemuži,16BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likouhopomijetomstvo,bude4Moc2.zenabudepožehno.le5po*konýchliřádHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektev jehodoudoa7boHoj3.noststvíbuhatnatrvždy.a*jehoštěd8rostpořádsvětlodem,nýmliv temno94.říjakotáchasprativý.vedlimilosrd10je*dobroný,Hosbodipona.zemuži,11BlaR.sektetosliamuži,12Bla5.zesektepodlecipráva.je,sta*12půjčuosvésekosá,zave*věčboťna14Ne6.kynespradelibuvedvý.pa15tiHosbodipona.zemuži,16BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likouhopomijetomstvo,bude4Moc2.zenabudepožehno.le5po*konýchliřádHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektev jehodoudoa7boHoj3.noststvíbuhatnatrvždy.a*jehoštěd8rostpořádsvětlodem,