OL447

Úterý 9. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHoskteze1.Bla2ži,mudipona,bose2Hoskouli3*ktevelpřiních.v jebu3honaze2.Moc4debutompostvo,jemi4honýchřádlile5ko*požehno.bu5podekteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hospevjené,ho3.Je7cesrdpodiv Hosna.*8jeřuzmužilé,Je4.hosrd9ceje*kuddone9se,boprotivunesvé10zříku.zmat10vekykteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hosje,5.Roz12lurostštědhochu12dým,*jejevždy, +hotrpo13nav slátevě.pomoc13roskteseR.Bla14muži,zena.dipobo14Hos
ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHossebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5bukteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hospevjené,ho3.Je7cesrdpodiv Hosna.*8jeřuzmužilé,Je4.hosrd9cejeukudnezříbo9nedo*se,vekyku.zmatsvépro10tivkteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hoschudým,Roz5.lu12je,natrvždy, +hoštěd13je*porostv slárostevě.ho13jepomockteseR.Bla14muži,zena.dipobo14Hos
ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHossebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5bukteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hospevjené,ho3.Je7cesrdpodiv Hosna.*8jeřuzmužilé,Je4.hosrd9cejeukudnezříbo9nedo*se,vekyku.zmatsvépro10tivkteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hoschudým,Roz5.lu12je,natrvždy, +hoštěd13je*porostv slárostevě.ho13jepomockteseR.Bla14muži,zena.dipobo14Hos
poHosbodina.zemuži,R.Blasektesebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5buHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektepevjené,ho3.Je7cesrdpodiv Hosna.*8jeřubolé,nekuddo*se,srdce9Je4.hozmužijekyvetivzmatku.uzří10neprosvéHosbodipona.zemuži,11BlaR.sektedým,chu*jeholu12Roz5.je,vždy, +najerostpo13štědtrv slátevě.homoc13rospoHosbodipona.zemuži,14BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likoupotomjehokostvo,po*bude4Moc2.zeminapodebužehno.řád5lelinýchHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektejev Hosřudipona.srdce7Je3.honé,*jepevbolé,nekuddo*se,srdce9Je4.hozmužijekyvetivzmatku.uzří10neprosvéHosbodipona.zemuži,11BlaR.sektehoštědjedým,*rostpoluje,12Roz5.churostemocpov slávě.navždy, +trhoje13Hosbodipona.zemuži,14BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likouhopomijetomstvo,bude4Moc2.zenabudepožehno.le5po*konýchliřádHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektejev Hosřudipona.srdce7Je3.honé,*jepevbolé,nekuddo*se,srdce9Je4.hozmužijekyvetivzmatku.uzří10neprosvéHosbodipona.zemuži,11BlaR.sektehoštědjedým,*rostpoluje,12Roz5.churostemocpov slávě.navždy, +trhoje13Hosbodipona.zemuži,14BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likouhopomijetomstvo,bude4Moc2.zenabudepožehno.le5po*konýchliřádHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektejev Hosřudipona.srdce7Je3.honé,*jepevbolé,nekuddo*se,srdce9Je4.hozmužijekyvetivzmatku.uzří10neprosvéHosbodipona.zemuži,11BlaR.sektehoštědjedým,*rostpoluje,12Roz5.churostemocpov slávě.navždy, +trhoje13Hosbodipona.zemuži,14BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likouhopomijetomstvo,bude4Moc2.zenabudepožehno.le5po*konýchliřádHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektejev Hosřudipona.srdce7Je3.honé,