OL448

Středa 9. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 1. V tebe důvěřuji, můj Bože, kéž nejsem zahanben, * ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. / 2. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby; * do hanby padnou ti, kdo lehkovážně ruší věrnost. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 3. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 4. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 5. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 6. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 7. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 8. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 1. V tebe důvěřuji, můj Bože, kéž nejsem zahanben, * ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. / 2. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby; * do hanby padnou ti, kdo lehkovážně ruší věrnost. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 3. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 4. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 5. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 6. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 7. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 8. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 1. V tebe důvěřuji, můj Bože, kéž nejsem zahanben, * ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. / 2. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby; * do hanby padnou ti, kdo lehkovážně ruší věrnost. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 3. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 4. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 5. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 6. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 7. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 8. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 1. V tebe důvěřuji, můj Bože, kéž nejsem zahanben, * ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. / 2. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby; * do hanby padnou ti, kdo lehkovážně ruší věrnost. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 3. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 4. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 5. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 6. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 7. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 8. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 1. V tebe důvěřuji, můj Bože, kéž nejsem zahanben, * ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. / 2. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby; * do hanby padnou ti, kdo lehkovážně ruší věrnost. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 3. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 4. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 5. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 6. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. / 7. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 8. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.