OL448

Středa 9. týdne 1

Žalm 25

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL448 – K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. – Žalm 25

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

1. V tebe důvěřuji, můj Bože, kéž nejsem zahanben, * ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.

2. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby; * do hanby padnou ti, kdo lehkovážně ruší věrnost.

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

3. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách.

4. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

5. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně.

6. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine!

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

7. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu.

8. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě.

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

Odpověď: Ž 25 (24),1b

Verše: Ž 25 (24)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu