OL448

Středa 9. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

dusvoudámši,R.K tozvepone.di2poHosřuji,be1.V te3nejkéžsemBomůj3že,denamnou*hanza3ben,nejitemopřálé.4nesav tekdo2.Vždyť5kdoz těch,nipadnenebedou5jí,fahanbydohan5*doby;kolehvážnoupad6kdoti,věrnost.ru6šísvouduši,dámR.K to7zvepone.di8Hospocesty,svékaž3.U9mia*popoHos9dine,stezkách.10svýchoprava4.Veď11svévetyboť11*nemě,sispatel.Bůh,jsi12můjsvouduši,dámR.K to13zvepone.di14HospoHospopo5.Roz15se,meňtoslisvéní,ne,di15nadensrství,mi16své*nalověčně.kte16trvesvémtuj17ma6.Panapro*stvídensvoulomi17srpodiHosne!dobro18vost,tisvouduši,dámR.K to19zvepone.di20Hospodobapo7.Hos21jedinkautokodo21*prolý,naceskůmtu.zuje22hříšdek správkor8.Po23vepo*ní,kormu23jedcessvétě.u24čísvouduši,dámR.K to25zvepone.diHos26po
dusvoudámši,R.K tozvepone.di2poHosji,řumůjV te1.be3zasemhanben,Bože,3nejkéžsanena4*mnoudepřátenelé.mo4jiv tebekdoVždyťni52.z těch,kdodopadnehanby;fa5dounejí,kdoti,leh*handoby6noupadvěršínost.kováž6rusvouduši,dámR.K to7zvepone.di8HospoHosty,podine,3.kažUmi9cessvéstezsvýchkách.a*10pooamě,ve11Veď4.pravsvéspamůjsitel.ne*boť12tyjsiBůh,svouduši,dámR.K to13zvepone.di14HospoHospopo5.Roz15se,meňtoslisvéní,ne,di15nadensrství,mi16své*nalověčně.kte16trvesvémtuj17ma6.Panasvoudob*prolomi17stvídensrdipone!tiro18Hosvost,svouduši,dámR.K to19zvepone.di20Hospodobapo7.Hos21jedinkautokodo21*prolý,naceskůmtu.zuje22hříšk správmuPo8.kor23vedekorjed23*poní,cestě.číu24svésvouduši,dámR.K to25zvepone.diHos26po
dusvoudámši,R.K tozvepone.di2poHosmůjji,Bobe3V te1.řuhanben,na*dekéž3že,semzanejjinemopřátelé.ne4mnousabev tedouVždyť2.ni5kdokdoz těch,doneby;hanfají,5padnekdoti,leh*handoby6noupadvěršínost.kováž6rusvouduši,dámR.K to7zvepone.di8HospoHosty,podine,3.kažUmi9cessvéstezsvýchkách.a*10pooamě,ve11Veď4.pravsvéspamůjsitel.ne*boť12tyjsiBůh,svouduši,dámR.K to13zvepone.di14HospopoHosdimeň15po5.Rozse,nasvéní,mi*na15ne,toslisvévěčtrně.srden16lokteství,svémvemiloma6.tuj17Panarodobsvoudensr17*prostvíne!dipoti18Hosvost,svouduši,dámR.K to19zvepone.di20Hospodoakonalý,dinpo21Hos7.dobjekůmceshříštu.touka22pro*jezumujední,kork správ23Po8.devecessvétě.po*kor24učísvouduši,dámR.K to25zvepone.diHos26po
podiHosši,ne.poK toR.dusvoudámzveBomůjže,kéžbe3V te1.ji,řunade*mnounejsemza3hanben,nejitemopřálé.4nesadouv tebefaniVždyť2.5kdokdoz těch,hanbyby;do*padnepad5jí,dohannešívěrrunost.kdo6nouti,vážkolehdipoši,Hosne.K toR.7podámsvouduzveHosty,podine,3.kažUmi9cessvéstezsvýchkách.a*10pooamě,ve11Veď4.pravsvéspamůjsitel.ne*boť12tyjsiBůh,dipoši,Hosne.K toR.13podámsvouduzvene,dinasvépomeň15Roz5.poHosse,lomisrtosli15své*naní,věčtrně.ství,16denktelosvémmistvísrdenmatujna17Pa6.vepovost,Hosdine!*svouprodob18tirodipoši,Hosne.K toR.19podámsvouduzvekonaadopro*lý,topodinje21Hos7.dobceskůmtu.kazu22uhříšjemujední,kork správ23Po8.devecessvétě.po*kor24učípodiši,Hosne.R.K topo25svoudámduzve
podiHosši,ne.poK toR.dusvoudámzveBoji,můjže,be3V te1.řu*denaben,mnounej3kéžhansemzanejitemopřálé.4nesadoufabejí,Vždyť2.nikdoz těch,5kdov tepadhanby*noupadnedo5neby;handošívěrrunost.kdoleh6ti,vážkodipoši,Hosne.K toR.7podámsvouduzveHosty,podine,3.kažUmi9cessvéstezsvýchkách.a*10pooamě,ve11Veď4.pravsvéspamůjsitel.ne*boť12tyjsiBůh,dipoši,Hosne.K toR.13podámsvouduzveslisvéne,naní,tomeňse,15Roz5.popodiHostrktevěčně.milo16na*svédenství,srlosvémmistvísrdenmatujna17Pa6.vepovost,Hosdine!*svouprodob18tirodipoši,Hosne.K toR.19podámsvouduzvekonaadopro*lý,topodinje21Hos7.dobceskůmtu.kazu22uhříšjemujední,kork správ23Po8.devecessvétě.po*kor24učípodiši,Hosne.R.K topo25svoudámduzve
podiHosši,ne.poK toR.dusvoudámzvenejže,kéžben,semzahan3V te1.beji,můjřuBojinemolé.přátenademnou4*sanefadoují,benekdoni2.z těch,5Vždyťv tekdonoubypadhan