OL45

Svaté Rodiny C (pokud se čte čtení z 1 Sam 1,20-28)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 1. Jak je milý tvůj příbytek, Hospodine zástupů! * Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, / 2. mé srdce i mé tělo * s jásotem tíhnou k živému Bohu. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 3. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 4. Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, * když se chystá na svatou pouť. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 5. Hospodine, Bože zástupů, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu, Bože Jakubův! / 6. Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaného! / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 1. Jak je milý tvůj příbytek, Hospodine zástupů! * Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, / 2. mé srdce i mé tělo * s jásotem tíhnou k živému Bohu. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 3. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 4. Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, * když se chystá na svatou pouť. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 5. Hospodine, Bože zástupů, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu, Bože Jakubův! / 6. Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaného! / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 1. Jak je milý tvůj příbytek, Hospodine zástupů! * Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, / 2. mé srdce i mé tělo * s jásotem tíhnou k živému Bohu. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 3. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 4. Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, * když se chystá na svatou pouť. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 5. Hospodine, Bože zástupů, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu, Bože Jakubův! / 6. Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaného! / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 1. Jak je milý tvůj příbytek, Hospodine zástupů! * Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, / 2. mé srdce i mé tělo * s jásotem tíhnou k živému Bohu. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 3. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 4. Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, * když se chystá na svatou pouť. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 5. Hospodine, Bože zástupů, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu, Bože Jakubův! / 6. Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaného! / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 1. Jak je milý tvůj příbytek, Hospodine zástupů! * Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, / 2. mé srdce i mé tělo * s jásotem tíhnou k živému Bohu. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 3. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 4. Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, * když se chystá na svatou pouť. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 5. Hospodine, Bože zástupů, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu, Bože Jakubův! / 6. Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaného! / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 1. Jak je milý tvůj příbytek, Hospodine zástupů! * Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, / 2. mé srdce i mé tělo * s jásotem tíhnou k živému Bohu. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 3. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 4. Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, * když se chystá na svatou pouť. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 5. Hospodine, Bože zástupů, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu, Bože Jakubův! / 6. Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaného! / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 1. Jak je milý tvůj příbytek, Hospodine zástupů! * Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, / 2. mé srdce i mé tělo * s jásotem tíhnou k živému Bohu. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 3. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 4. Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, * když se chystá na svatou pouť. / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. / 5. Hospodine, Bože zástupů, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu, Bože Jakubův! / 6. Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaného! / R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože.