OL45

Svaté Rodiny C (pokud se čte čtení z 1 Sam 1,20-28)

ZvětšitZmenšitResetovat

vapřeR.Blakdozetěm,mě,Bože.v tvémdopřítvůjbyJak1.jemi2nestupů!tek,Hos2dipoduše*ží,Touba3hnepravýchnoních,Hos3podipolos já*so2.srdce4iBomuhu.tíh5temk žinouvapřeR.Bla6kdotěm,zeBomě,že.v tvém6dopřevatěm,7ze3.Blakdodomě,ve7tvémchváhoulit.le*stá8moujenžte4.zeBlačlo9ku,moc,když*sena9bepotousvapouť.chys10navapřeR.Bla11kdotěm,zeBomě,že.v tvém11dostužepů,podi12Hos5.Bone,bu,po*litpřejslyšmo12modjikuJažebův!chu,slu13Bopože,hleď,te6.Ští14náš,Bosvéhopatř*po15tvářnaho!po15zamavapřeR.Bla16kdotěm,zeBože.mě,v tvém16do
v tvémvazeR.Blapřetěm,kdože.doBomě,přítvůjbyJak1.jemi2nestupů!tek,Hos2dipoduše*ží,Touba3hnepravýchnoních,Hos3podipolos já*so2.srdce4iBomuhu.tíh5temk žinouv tvémvazeR.Bla6překdotěm,že.do6Bomě,převatěm,7ze3.Blakdodomě,ve7tvémchváhoulit.le*stá8moujenžte4.zeBlačlo9ku,pomoc,nabe9svanatoupouť.se*když10chysv tvémvazeR.Bla11překdotěm,že.do11Bomě,žeBodi12po5.Hosne,modjibu,litstupů,12moslyšJažeBokubův!po*přejslu13chu,*hleď,popopatřte6.náš,14Štíže,Bozapomaho!tvář15nahosvév tvémvazeR.Bla16překdotěm,že.do16Bomě,
v tvémvazeR.Blapřetěm,kdože.doBomě,tek,příbyHosmije2Jak1.tvůjbapraží,hnedine2postupů!*Tounovýchdiních,še3duHospopolos já*so2.srdce4iBomuhu.tíh5temk žinouv tvémvazeR.Bla6překdotěm,že.do6Bomě,vavetvémzetěm,7Bla3.překdochváhoumolit.mě,stá7dole*ujenžte4.zeBlačlo9ku,pomoc,nabe9svanatoupouť.se*když10chysv tvémvazeR.Bla11překdotěm,že.do11Bomě,žeBodi12po5.Hosne,modjibu,litstupů,12moslyšJažeBokubův!po*přejslu13chu,*hleď,popopatřte6.náš,14Štíže,Bozapomaho!tvář15nahosvév tvémvazeR.Bla16překdotěm,že.do16Bomě,
v tvémvazeR.Blapřetěm,kdože.doBomě,tek,příbyHosmije2Jak1.tvůjbapraží,hnedine2postupů!*Tounovýchdiních,še3duHospopolos já*so2.srdce4iBomuhu.tíh5temk žinouv tvémvazeR.Bla6překdotěm,že.do6Bomě,vavetvémzetěm,7Bla3.překdochváhoumolit.mě,stá7dole*benatečlo9Bla4.zejenžuku,natousvapouť.moc,9posechyskdyž*v tvémvazeR.Bla11překdotěm,že.do11Bomě,pů,slyšstujimodine,12Hos5.požeBožeJaBochu,kubův!bu,po*litmodslu12přej*hleď,popopatřte6.náš,14Štíže,Bozapomaho!tvář15nahosvév tvémvazeR.Bla16překdotěm,že.do16Bomě,
mě,Bodože.zetěm,kdopřeBlaR.vav tvémHospotek,nedimije2Jak1.příbytvůjhnepradupů!stuTou2*baží,výchnoních,poHos3šedipolos já*so2.srdce4iBomuhu.tíh5temk žinoumě,Bodože.zetěm,kdo6BlaR.vav tvémpřevavetvémzetěm,7Bla3.překdochváhoumolit.mě,stá7dole*benatečlo9Bla4.zejenžuku,natousvapouť.moc,9posechyskdyž*mě,Bodože.zetěm,kdo11BlaR.vav tvémpřepů,slyšstujimodine,12Hos5.požeBožeJaBochu,kubův!bu,po*litmodslu12přej*hleď,popopatřte6.náš,14Štíže,Bozapomaho!tvář15nahosvémě,Bodože.zetěm,kdo16BlaR.vapřev tvém
mě,Bodože.zetěm,kdopřeBlaR.vav tvémdiHospopů!nestumi2Jak1.jepříbytvůjtek,dinoHosponích,výchprahne3baží,*Toušedupolos já*so2.srdce4iBomuhu.tíh5temk žinoumě,Bodože.zetěm,kdo6BlaR.vav tvémpřevavetvémzetěm,7Bla3.překdochváhoumolit.mě,stá7dole*benatečlo9Bla4.zejenžuku,natousvapouť.moc,9posechyskdyž*mě,Bodože.zetěm,kdo11BlaR.vav tvémpřepů,slyšstujimodine,12Hos5.požeBožeJaBochu,kubův!bu,po*litmodslu12přej*hleď,popopatřte6.náš,14Štíže,Bozapomaho!tvář15nahosvémě,Bodože.zetěm,kdo16BlaR.vapřev tvém
mě,Bodože.zetěm,kdopřeBlaR.vav tvémdiHospopů!nestumi2Jak1.jepříbytvůjtek,dinoHosponích,výchprahne3baží,*Toušedupok žitíhnouBomuhu.ice4srd2.*tems jásolomě,Bodože.zetěm,kdo6BlaR.vav tvémpřevavetvémzetěm,7Bla3.překdochváhoumolit.mě,stá7dole*benatečlo9Bla4.zejenžuku,natousvapouť.moc,9posechyskdyž*mě,Bodože.zetěm,kdo11BlaR.vav tvémpřepů,slyšstujimodine,12Hos5.požeBožeJaBochu,kubův!bu,po*litmodslu12přej*hleď,popopatřte6.náš,14Štíže,Bozapomaho!tvář15nahosvémě,Bodože.zetěm,kdo16BlaR.vapřev tvém
mě,Bodože.zetěm,kdopřeBlaR.vav tvémdiHospopů!nestumi2Jak1.jepříbytvůjtek,dinoHosponích,výchprahne3baží,*Toušedupok žitíhnouBomuhu.ice4srd2.*tems jásolomě,Bodože.zetěm,kdo6Bla