OL450

Sobota 9. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

jsi,VeR.linaky.Hosdine,poBůhvěčžeh1.Po2najeihoži2vý +onžetokrálov2*proství,losmisevá,tres3asvěpodtí +je4hu2.svrdozevya4šenosvznetí!byhu4svouuženikne5kdo*Nice.jenoutru5hojsi,6liR.Venaky.Hos6ne,dipoobse3.Když7muk něsvýmsrdtelým7celoucesvou(+)cem7adetebu*adu7šísprávnatně,nímpřed8jed4.obon9k vámsemine*a10předjitvář.skry10svojejsi,11liR.Venaky.Hos11ne,dipotehleď5.A12ponyčiuvámnil,to,12nacoslavujoazpl13*jejnaty.svýteús13milihoVe6.lebte14spraveda*ctěte14nale!věčkrá15hojsi,16liR.Venaky.Hos16ne,dipošeduraz ce17se7.nebes,lejidu17z krábusededu18je*moševšechponydora18(+)vatvota.svédny18žihoní,levevy19ni8.Všichvovšichnitelebna, +19ševznenost.chvalte19jehoradnechdosho20te*Chvalvetevujho.tia20oslajsi,21liR.Venaky.poHos21ne,di
nadine,ky.liVeR.pojsi,Hosživěčvý +nažeh2Po1.Bůh*toství,lovprožeje2ikráholosesmivá,treson3atí +svěa2.husvrje4poddobyhusvou4vyzenežeševznenos4kdo*Nití!horuce.niku5jenoutnadine,ky.liVeR.6Hospojsi,te3.seKdyžk ně7obmua(+)celýmsvým7cesrdcema*bušídesvoulou7dunatsprávně,tepřed8jedníma*on4.se9obk vámsvojeskryjitvář.10předneminadine,ky.liVeR.11Hospojsi,nateto,A5.ny12hleďpozplna*ajejvámcou12činil,úsmity.sla13otesvývujhonalebte14Ve6.vedspralihokrále!a*ctě15věčtenadine,ky.liVeR.16Hospojsi,dušerajisez ce177.dujemo*duz králene17bes,(+)dovatposebu18šeradehoživota.nyvšech18svédnylební,vetenivy19Všich8.levojechvaltehona, +19nivšichhovetevzneše19Chval*nost.vujoslateho.rados20dnechatinadine,ky.R.liVe21pojsi,Hos
nadine,ky.liVeR.pojsi,Hosživěčvý +nažeh2Po1.Bůh*toství,lovprožeje2ikráholosesmivá,treson3atí +svěa2.husvrje4poddobyhusvou4vyzenežeševznenos4kdo*Nití!horuce.niku5jenoutnadine,ky.liVeR.6Hospojsi,te3.seKdyžk ně7obmua(+)celýmsvým7cesrdcema*bušídesvoulou7dunatsprávně,tepřed8jedníma*on4.se9obk vámsvojeskryjitvář.10předneminadine,ky.liVeR.11Hospojsi,nateto,A5.ny12hleďpozplna*ajejvámcou12činil,úsmity.sla13otesvývujhonalebte14Ve6.vedspralihokrále!a*ctě15věčtenadine,ky.liVeR.16Hospojsi,dušerajisez ce177.dujemo*duz králene17bes,(+)dovatposebu18šeradehoživota.nyvšech18svédnyvení,leb8.niVšichvy19levotejechvalhona, +19tenivšichvehodnechteše19vzneChvalnost.*vujslateho.dosti20raaonadine,ky.R.liVe21pojsi,Hos
nadine,ky.liVeR.pojsi,Hosživěčvý +nažeh2Po1.Bůh*toství,lovprožeje2ikráholosesmivá,treson3avytí +adosvr2.hujesvěpod4ností!vznešeNi*kdohu4zebysvouhorujece.že5neniknoutunadine,ky.liVeR.6Hospojsi,tecelýmsek ně7Když3.obmusvouduloucešísrdcem7svýma(+)natsprávjedně,a*budete8předníma*předon4.se9obk vámjesvojitvář.mi10skrynenadine,ky.liVeR.11Hospojsi,to,nacovámA5.ny12pohleďtezpljejnaouči12nil,a*miústy.vujsla13svýtehonalebte14Ve6.vedspralihokrále!a*ctě15věčtenadine,ky.liVeR.16Hospojsi,jiradulez krásez ce177.šedudeseburadobes,mo*17nedušeježihosvévota.po18vat(+)nydnyvšechlebtena, +všichvyvo19Všich8.niní,veleChval*šenost.hotechvalte19nihovznejevujslaoteho.ra20vednechtiadosnadine,ky.R.liVe21pojsi,Hos
nadine,ky.liVeR.pojsi,Hosživěčvý +nažeh2Po1.Bůh*toství,lovprožeje2ikráholosesmivá,treson3avytí +adosvr2.hujesvěpod4ností!vznešeNi*kdohu4zebysvouhorujece.že5neniknoutunadine,ky.liVeR.6Hospojsi,tecelýmsek ně7Když3.obmusvouduloucešísrdcem7svýma(+)natsprávjedně,a*budete8předníma*předon4.se9obk vámjesvojitvář.mi10skrynenadine,ky.liVeR.11Hospojsi,vámuto,conil,činypo12A5.tenahleďmisvýústety.zplnajej13a*slavujohonalebte14Ve6.vedspralihokrá