OL450

Sobota 9. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 1. Požehnaný Bůh věčně živý + i jeho království, * protože on trestá a se smilovává, / 2. svrhuje do podsvětí + a vyvádí ze záhuby svou vznešeností! * Nikdo nemůže uniknout jeho ruce. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 3. Když se k němu obrátíte celým svým srdcem (+) a celou svou duší * a budete před ním jednat správně, / 4. on se k vám obrátí * a už před vámi neskryje svoji tvář. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 5. A nyní pohleďte na to, co vám učinil, * a zplna jej oslavujte svými ústy. / 6. Velebte spravedlivého Pána * a ctěte věčného krále! / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 7. Já se z celé duše raduji z krále nebes, * moje duše se bude radovat (+) po všechny dny svého života. / 8. Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 1. Požehnaný Bůh věčně živý + i jeho království, * protože on trestá a se smilovává, / 2. svrhuje do podsvětí + a vyvádí ze záhuby svou vznešeností! * Nikdo nemůže uniknout jeho ruce. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 3. Když se k němu obrátíte celým svým srdcem (+) a celou svou duší * a budete před ním jednat správně, / 4. on se k vám obrátí * a už před vámi neskryje svoji tvář. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 5. A nyní pohleďte na to, co vám učinil, * a zplna jej oslavujte svými ústy. / 6. Velebte spravedlivého Pána * a ctěte věčného krále! / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 7. Já se z celé duše raduji z krále nebes, * moje duše se bude radovat (+) po všechny dny svého života. / 8. Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 1. Požehnaný Bůh věčně živý + i jeho království, * protože on trestá a se smilovává, / 2. svrhuje do podsvětí + a vyvádí ze záhuby svou vznešeností! * Nikdo nemůže uniknout jeho ruce. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 3. Když se k němu obrátíte celým svým srdcem (+) a celou svou duší * a budete před ním jednat správně, / 4. on se k vám obrátí * a už před vámi neskryje svoji tvář. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 5. A nyní pohleďte na to, co vám učinil, * a zplna jej oslavujte svými ústy. / 6. Velebte spravedlivého Pána * a ctěte věčného krále! / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 7. Já se z celé duše raduji z krále nebes, * moje duše se bude radovat (+) po všechny dny svého života. / 8. Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 1. Požehnaný Bůh věčně živý + i jeho království, * protože on trestá a se smilovává, / 2. svrhuje do podsvětí + a vyvádí ze záhuby svou vznešeností! * Nikdo nemůže uniknout jeho ruce. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 3. Když se k němu obrátíte celým svým srdcem (+) a celou svou duší * a budete před ním jednat správně, / 4. on se k vám obrátí * a už před vámi neskryje svoji tvář. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 5. A nyní pohleďte na to, co vám učinil, * a zplna jej oslavujte svými ústy. / 6. Velebte spravedlivého Pána * a ctěte věčného krále! / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 7. Já se z celé duše raduji z krále nebes, * moje duše se bude radovat (+) po všechny dny svého života. / 8. Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 1. Požehnaný Bůh věčně živý + i jeho království, * protože on trestá a se smilovává, / 2. svrhuje do podsvětí + a vyvádí ze záhuby svou vznešeností! * Nikdo nemůže uniknout jeho ruce. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 3. Když se k němu obrátíte celým svým srdcem (+) a celou svou duší * a budete před ním jednat správně, / 4. on se k vám obrátí * a už před vámi neskryje svoji tvář. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 5. A nyní pohleďte na to, co vám učinil, * a zplna jej oslavujte svými ústy. / 6. Velebte spravedlivého Pána * a ctěte věčného krále! / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky. / 7. Já se z celé duše raduji z krále nebes, * moje duše se bude radovat (+) po všechny dny svého života. / 8. Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho. / R. Veliký jsi, Hospodine, na věky.