OL451

Pondělí 10. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpochcivesta1.U3vičdipona,bitle3Hosústechbu*vždy4v mýchdela.hoje4chvánechťsepo2.V Hos5nudiduše,chlu5jemopokorto*6šíslyduse.a6razte,viaOR.7tekusdobdinrý.jejak8poHosmnouse3.Ve9lebteslavu*opoHos9na,dihojméno!spo10jmejelupodidal4.Hle11Hosjsemšelslymě,ana11vyzesvo*vy12dilbobav.všech12mýchozte,viaOR.13tekusdobdinrý.jejak14poHosmu,sete15hleď5.Pok něte,veroz15semunetvář16še*vasehanbou.zar16vatvolal,zaHle,u176.žákboslyšel,aHos17dinpovevšechmo*po18muhltech.hoje18straszte,viaOR.19tekusdobdinrý.jejak20poHosuse7.Jak21chránceopodiboHos21řilko*děllemnůvan21nadictí,kdotěch,22poHosdilboje.vya22svozte,vijakte23kus8.Oadobrý,jeHos23dinpokteku,člo24ze*blauká.k něse24mujakzte,jeR.Okus25viaterý.Hosdob26dinpo
jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpovechcileU1.stavič3bu*vždydeHosbitna,dipo3hochvála.ús4v mýchjetechchluse2.poV Hosdi5nechťnutoše,*slyje5moduduarase.po6šíkorjakzte,jeR.Okus7viaterý.dobHos8dinpomnouse3.Ve9lebteslavu*opoHos9na,dihojméno!spo10jmejelunadia4.dalHlejsem11poHosbosvodilslyvyšel11*vymě,obav.ze12mýchvšechjakzte,jeR.Okus13viaterý.dobHos14dinpomu,sete15hleď5.Pok něšete,va*tvářve15rozsehanvatbou.nemu16sezaravolal,HosuHle,6.17bozažákmohlpo*mudinsly17pošel,strastech.vevšech18hojejakzte,jeR.Okus19viaterý.dobHos20dinpouseJako217.cechránannůvdělřilHos21bopodidipona*lemkotěch,22Hoskdoboje.dilctí,a22svovyjezte,jakHoskuste23O8.viazečlobla*din23porý,dobumuká.kte24ku,sek nějakzte,jeR.Okus25viaterý.Hosdob26dinpo
jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpovechcileU1.stavič3bu*vždydeHosbitna,dipo3hochvála.ús4v mýchjetechsechlumopodi5V Hos2.nechťnuslyto*šídu5ješe,durase.pokor6ajakzte,jeR.Okus7viaterý.dobHos8dinpopoHosna,diVe3.leb9tesemnoujméjehono!slavujme10o*lusponadia4.dalHlejsem11poHosbosvodilslyvyšel11*vymě,obav.ze12mýchvšechjakzte,jeR.Okus13viaterý.dobHos14dinposeroz5.hleďPote15mu,k nětvářšese*se15vete,vahanvatbou.mu16nezaravolal,HosuHle,6.17bozažákmošel,po*hldin17poslyhostrastech.ve18mujevšechjakzte,jeR.Okus19viaterý.dobHos20dinpouboJak7.o21chránsecenůvandělHos21řildipodipona*lemkotěch,22Hoskdoboje.dilctí,a22svovyjezte,jakHoskuste23O8.viazečlobla*din23porý,dobumuká.kte24ku,sek nějakzte,jeR.Okus25viaterý.Hosdob26dinpo
podindobHosrý.kusteajeviOR.jakzte,Hoslebitpodina,stavič3U1.vechcichvájehola.budev mých4vždy*techússechlumopodi5V Hos2.nechťnuslyto*šídu5ješe,durase.pokor6apodindobjeHosrý.kustea7OR.jakvizte,dina,Hospoo*slalebte9Ve3.mnousejméhono!jmespo10vulujevynaaslyšelmě,daljsemHos11Hle4.dipoovšechmýchbav.svobodil12vy*zepodindobjeHosrý.kustea13OR.jakvizte,veserozte,tek ně15Po5.hleďsemu,vatzarbou.hantvářse16va*šemuneaHoslal,poHle,6.ubožák17zavohlmo*musly17dinšel,postrastech.vevšech18hojepodindobjeHosrý.kustea19OR.jakvizte,Hosřilbopodiochránce21Jak7.useHostěch,kdopoanlem21nůvko*dělbosvodilje.nactí,22divyadinHosporý,dobteaje23O8.kusjakvizte,musek něká.učlo24bla*zekteku,podindobjeHosrý.kustea25OR.vijakzte,
podindobHosrý.kusteajeviOR.jakzte,Hoslebitpodina,stavič3U1.vechcichvájehola.budev mých4vždy*techúsjedumoše,dinu5V Hos2.posechlunechťraaduse.toslyší6*korpopodindobjeHosrý.kustea7OR.jakvizte,dina,Hospoo*slalebte9Ve3.mnousejméhono!jmespo10vulujevynaaslyšelmě,daljsemHos11Hle4.dipoovšechmýchbav.svobodil12vy*zepodindobjeHosrý.kustea13OR.jakvizte,veserozte,tek ně15Po5.hleďsemu,vatzarbou.hantvářse16va*šemunedinpoHosslyšel,ubožákza17Hle,6.lal,avostrasjehotech.mohlmu18po*všechvepodindobje