OL452

Úterý 10. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

svékažmuR.JasunoutvářpoHosdine!žebsluku,jsoutvádi1.Po3hodvuzajetopři3*proní,duše.cho4svékažmuR.Jas5utvářnoupoHosdine!žebslu5ku,svěcuoje,klad2.7slovtvýchlidi.po*uču8prosjesvékažmuR.Jas9utvářnoupoHosdine!žebslu9ku,taaúství3.O11rámboť*netouna11dech,rámpipředsech.požím12tvýchsvékažmuR.Jas13utvářnoupoHosdine!žebslu13ku,smialujsebrať4.se15Omněkečiváš*jakdena15mnou,jmétvéno.kdo16těm,lumisvékažmuR.Jas17utvářnoupoHosdine!žebslu17ku,lesvéhoVeď5.kro19kypodvládnemiro19*ku,pranevost!žádne20svékažmuR.Jas21utvářnoupoHosdine!žebslu21ku,svékažmunou6.Jas23utvářa*nažebslu23kukazům!24přísvýmsvékažmuR.Jas25utvářnoupodiHosne!žebslu25ku,
slumužebnouR.Jassvékažtvářudipone!Hosku,jsoutvádi1.Po3hodvuzajetopři3*proní,duše.cho4slumužebJasR.nou5svékažtvářupodine!5Hosku,svěcuoje,klad2.7slovtvýchlidi.po*uču8prosjeslumužebJasR.nou9svékažtvářupodine!9Hosku,taaúství3.O11rámboť*netouna11dech,rámpipředsech.požím12tvýchslumužebJasR.nou13svékažtvářupodine!13Hosku,smialujsebrať4.se15Omněkeváščitěm,mnou,dena*jak15jmétvéno.kdomi16luslumužebJasR.nou17svékažtvářupodine!17Hosku,lesvéhoVeď5.kro19kypodvládnemiro19*ku,pranevost!žádne20svékažmuR.Jas21utvářnoupoHosdine!žebslu21ku,svékažmunou6.Jas23utvářa*nažebslu23kukazům!24přísvýmsvékažmuR.Jas25utvářnoupodiHosne!žebslu25ku,
slumužebnouR.Jassvékažtvářudipone!Hosku,přijsoutvání,di1.vu3Pohodduše.jetoza4pro*choslumužebJasR.nou5svékažtvářupodine!5Hosku,svěcuoje,klad2.7slovtvýchlidi.po*uču8prosjeslumužebJasR.nou9svékažtvářupodine!9Hosku,anarámdech,3.tvíOrám11taúspředtvýchpisech.ne*boťtou12požímslumužebJasR.nou13svékažtvářupodine!13Hosku,smialujsebrať4.se15Omněkeváščitěm,mnou,dena*jak15jmétvéno.kdomi16luslumužebJasR.nou17svékažtvářupodine!17Hosku,hosvéroku,kro19Veď5.podkylenežádpravost!*mine20vládneslumužebJasR.nou21svékažtvářupodine!21Hosku,slusvémužebkutvářnou23Jas6.kažupřísvýmzům!ka*a24naslumužebJasR.nou25svékažtvářudipone!25Hosku,
slumužebnouR.Jassvékažtvářudipone!Hosku,přijsoutvání,di1.vu3Pohodduše.jetoza4pro*choslumužebJasR.nou5svékažtvářupodine!5Hosku,svěcuoje,klad2.7slovtvýchlidi.po*uču8prosjeslumužebJasR.nou9svékažtvářupodine!9Hosku,anarámdech,3.tvíOrám11taúspředtvýchpisech.ne*boťtou12požímslumužebJasR.nou13svékažtvářupodine!13Hosku,smialujsebrať4.se15Omněkeváščitěm,mnou,dena*jak15jmétvéno.kdomi16luslumužebJasR.nou17svékažtvářupodine!17Hosku,hosvéroku,kro19Veď5.podkylenežádpravost!*mine20vládneslumužebJasR.nou21svékažtvářupodine!21Hosku,slusvémužebkutvářnou23Jas6.kažupřísvýmzům!ka*a24naslumužebJasR.nou25svékažtvářudipone!25Hosku,
ku,Hosžebpodine!tvářnouukažJasR.muslusvépřijsoutvání,di1.vu3Pohodduše.jetoza4pro*choku,Hosžebpodine!noutvářukaž5JasR.muslusvésvěcuoje,klad2.7slovtvýchlidi.po*uču8prosjeku,Hosžebpodine!noutvářukaž9JasR.muslusvéanarámdech,3.tvíOrám11taúspředtvýchpisech.ne*boťtou12požímku,Hosžebpodine!noutvářukaž13JasR.muslusvésesmilujmnou,nadebraťseke15O4.amnětvélujméno.čiváš16jak*kdomitěm,ku,Hosžebpodine!noutvářukaž17JasR.muslusvéhosvéroku,kro19Veď5.podkylenežádpravost!*mine20vládneku,Hosžebpodine!noutvářukaž21JasR.muslusvéslusvémužebkutvářnou23Jas6.kažupřísvýmzům!ka*a24naku,Hosžebpodine!noutvářukaž25JasR.muslusvé
ku,Hosžebpodine!tvářnouukažJasR.muslusvépřijsoutvání,di1.vu3Pohodduše.jetoza4pro*choku,Hosžebpodine!noutvářukaž5JasR.muslusvéprosučujelidi.tvýchslov7o2.kladje,po*cusvěku,Hosžebpodine!noutvářukaž9JasR.muslusvéanarámdech,3.tvíOrám11taúspředtvýchpisech.ne*boťtou12požímku,Hosžebpodine!noutvářukaž13