OL452

Úterý 10. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 1. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 2. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 3. Otvírám ústa a nabírám dech, * neboť toužím po tvých předpisech. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 4. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, * jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 5. Veď mé kroky podle svého výroku, * ať mi nevládne žádná nepravost! / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 6. Jasnou tvář ukaž svému služebníku * a nauč mě svým příkazům! / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 1. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 2. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 3. Otvírám ústa a nabírám dech, * neboť toužím po tvých předpisech. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 4. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, * jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 5. Veď mé kroky podle svého výroku, * ať mi nevládne žádná nepravost! / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 6. Jasnou tvář ukaž svému služebníku * a nauč mě svým příkazům! / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 1. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 2. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 3. Otvírám ústa a nabírám dech, * neboť toužím po tvých předpisech. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 4. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, * jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 5. Veď mé kroky podle svého výroku, * ať mi nevládne žádná nepravost! / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 6. Jasnou tvář ukaž svému služebníku * a nauč mě svým příkazům! / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 1. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 2. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 3. Otvírám ústa a nabírám dech, * neboť toužím po tvých předpisech. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 4. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, * jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 5. Veď mé kroky podle svého výroku, * ať mi nevládne žádná nepravost! / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 6. Jasnou tvář ukaž svému služebníku * a nauč mě svým příkazům! / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 1. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 2. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 3. Otvírám ústa a nabírám dech, * neboť toužím po tvých předpisech. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 4. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, * jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 5. Veď mé kroky podle svého výroku, * ať mi nevládne žádná nepravost! / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 6. Jasnou tvář ukaž svému služebníku * a nauč mě svým příkazům! / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 1. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 2. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 3. Otvírám ústa a nabírám dech, * neboť toužím po tvých předpisech. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 4. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, * jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 5. Veď mé kroky podle svého výroku, * ať mi nevládne žádná nepravost! / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 6. Jasnou tvář ukaž svému služebníku * a nauč mě svým příkazům! / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine!