OL453

Středa 10. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

dipone,R.HosSvajsi,že!BonášpoHosdiO1.slavuj2teklaň*ha,Botenana,2hošeježehoseu3nopodsvajetá.boťhou,3no*nedipone,HosR.Sva5jsi,že!Bo5nášrónjsoužíš2.Moj6Áakněhomižízime6jezi*a7muelmeSajelihomi,kdo7vavzýliHospo7no:jméva*vzýslývyjechal.dina,8onadipone,HosR.Sva9jsi,že!Bo9nášv oblačk nim3.Mlu10val*slýchaném10pu,sloukapřízy,li11hojejimdal.kon,*12ktedipone,HosR.Sva13jsi,že!Bo13nášBonášže,di14po4.Hosne,*Bošel,že,jetys14slyvytilosvý,byls15mik nimtresjsitalle*a16taky.stupje16přejichdipone,HosR.Sva17jsi,že!Bo17nášpoHosdivuj18sla5.OteBoha,nana,18hošesvahoklaň*te19senajesvaboťře,ho19*nenášdin,Bůh!Hosje20podipone,HosR.Sva21jsi,že!Bo21náš
Bonášže!jsi,SvaR.dipone,Hosnadina,šehoslavujte2O1.Hospopodnoužeha,klaň2*Bosetesvane*jeboťtá.hojeno3hou,Bonášže!SvaR.jsi,5podine,Hosmejsouzi2.žíšMoja6rónÁSaamuel*mejehokně6žímilijevahomi,7zivzýkdoliHospo7no:jméva*vzýslývyjechal.dina,8onaBonášže!SvaR.jsi,9podine,Hoslačv obném3.Mlu10k nimvaljelihopu,slou10chaslý*jimdal.kapřízy,11kon,*kteBonášže!SvaR.jsi,13podine,Hosže,Botysjepo4.di14Hosnášne,bylsže,k nimslyvy14*Bošel,talelosmi15*avý,tistuppřejichky.jsitres16jetalBonášže!SvaR.jsi,17podine,Hosna,dinašeslavuj18O5.HospotenatesejeBo18ho*klaňha,ne*ře,boťsvaho19honášdin,poBůh!svaje20HosBonášže!SvaR.jsi,21ne,dipoHos
Bonášže!jsi,SvaR.dipone,Hosna,dišenaslavuj2O1.HospotepodnoužeBoha,2hoteseklaň*svane*jeboťtá.hojeno3hou,Bonášže!SvaR.jsi,5podine,Hoszimejehožíša6Moj2.rónjsouÁzimi,miží6kněSamuelmea*no:hojmévzý*vavzýva7kdojelijevyaonslýchal.Hospo8lina,diBonášže!SvaR.jsi,9podine,Hoslačv obném3.Mlu10k nimvaljelihopu,slou10chaslý*jimdal.kapřízy,11kon,*kteBonášže!SvaR.jsi,13podine,Hosže,Botysjepo4.di14Hosnášne,bylsže,k nimslyvy14*Bošel,talelosmi15*avý,tistuppřejichky.jsitres16jetalBonášže!SvaR.jsi,17podine,Hosdipona,5.slaOvuj18Hosteteklaň*seha,šenaho18Boře,neho*boťje19nasvahonášdin,poBůh!svaje20HosBonášže!SvaR.jsi,21ne,dipoHos
Bonášže!jsi,SvaR.dipone,Hosna,dišenaslavuj2O1.HospotepodnoužeBoha,2hoteseklaň*svane*jeboťtá.hojeno3hou,Bonášže!SvaR.jsi,5podine,Hoszimejehožíša6Moj2.rónjsouÁzimi,miží6kněSamuelmea*no:hojmévzý*vavzýva7kdojelijevyaonslýchal.Hospo8lina,diBonášže!SvaR.jsi,9podine,Hossloulačnémpu,3.val10Mluv obk nimpříhozy,kacha*slý11jelijimdal.kon,*12kteBonášže!SvaR.jsi,13podine,Hostysjevyže,slyšel,dipone,14Hos4.Bonášleti*vý,taabylsže,15Bo*milosk nimpřejichky.stupjsi16jetaltresBonášže!SvaR.jsi,17podine,Hosnadina,šehoslavujte18O5.poHossvahohoře,klaň*18Boha,najetesedin,nášpoBůh!boťsva20ne*HosjeBonášže!SvaR.jsi,21ne,dipoHos
Bonášže!jsi,SvaR.dipone,Hosna,dišenaslavuj2O1.HospotepodnoužeBoha,2hoteseklaň*svane*jeboťtá.hojeno3hou,Bonášže!SvaR.jsi,5podine,Hoszimejehožíša6Moj2.rónjsouÁmi,zikdožími6kněSamuelme*a*vzýno:vajmélivali7vzýhojejevyonslýchal.podi8Hosna,aBonášže!SvaR.jsi,9podine,Hospu,némslouslý*chak nimMlu3.vallač10v objimkon,ktedal.jehopří11likazy,*Bonášže!SvaR.jsi,13podine,Hostysjevyže,slyšel,dipone,14Hos4.Bonášleti*vý,taabylsže,15Bo*milosk nimpřejichky.stupjsi16jetaltresBonášže!SvaR.jsi,17podine,Hosnadina,šehoslavujte18O5.poHossvahohoře,klaň*18Boha,najetesedin,nášpoBůh!boťsva20ne*HosjeBonášže!SvaR.jsi,21ne,dipoHos
Bonášže!jsi,SvaR.dipone,HoshoBonašeteha,klaň*tevujHos2O1.sladina,pone*boťnohou,tá.jesvanousepodjehože3Bonášže!SvaR.jsi,5podine,HosjehozimikněžíaÁ6meMoj2.žíšjsourónvalikdovzýhojemeSamuel7a*mi,zijeonna,avyslýchal.vzý*vali7jméno:podiHosBonášže!SvaR.jsi,9podine,Hospu,némslouslý*chak nimMlu3.vallač10v objimkon,ktedal.jehopří11likazy,*Bonášže!SvaR.jsi,13podine,Hostysjevyže,slyšel,dipone,14Hos4.Bonášleti*vý,taabylsže,15Bo*milosk nimpřejichky.stupjsi