OL454

Čtvrtek 10. týdne 1

Úterý 20. týdne 1

Sobota 13. týdne 2

Sobota 20. týdne 2

Úterý 29. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

svénámkažPaR.une,ství!srdenmilomlucoKéž1.mošet,2huslymlupoHos2*jisBůh:din,projisvůjo3koposvasvété.alid3prohojespá2.Jisje4koblízhobosejí,těm,4saříktehojeve*byasíd5lalizešími.nostleb5v nasvénámkažPaR.6ne,udenství!sr6miloastvívěrsr7lo3.Midenvedl*sprasenost7jí,kapotposebí.nosta8kojpopučí4.Věr9vynostvedlzeze9*spramě,z nebe.shlédnost10nesvénámkažPaR.11ne,udenství!sr11milopřepojepo5.Hos12téždinzešena*adob12roplody.vy13debuhove6.Spra14nostdl*spáasapřed14zetcháv patách.mu15depůjsvénámkažPaR.16ne,uství!densr16lomi
svénámkažPaR.une,ství!srdenmilošet,como1.Kéž2slyhujis*Bůh:din,mlu2poHosjikopromlu3poosvasvété.svůjlid3proahojespá2.Jisje4koblízhobosejí,těm,4saříktehojeve*byasíd5lalizešími.nostleb5v nasvénámkažPaR.6ne,udenství!sr6miloastvívěrsr7lo3.Midenvedl*sprasenost7jí,kapotposebí.nosta8kojpozečímě,zenost4.Věr9vypuz nenebe.spra*ve10dlnostshlédsvénámkažPaR.11ne,udenství!sr11milopřepojepo5.Hos12téždinzešena*adob12roplody.vy13debuhove6.Spra14nostdl*spáasapřed14zetcháv patách.mu15depůjsvénámkažPaR.16ne,uství!densr16lomi
losrmiství!denune,R.PanámsvékažmlucoKéž1.mošet,2huslyopopodin,Bůh:2Hosmlujis*svésvaaproté.jipro3kolidsvůjsahospátěm,kteblízJis2.jejeko4libysídlaseho4říjí,bo*azešív nami.hove5jenostleblosrmidenství!u6ne,R.Pasvénámkažsevěrnostjí,potkalosrden7Mi3.astvísepokojbí.vedlpo8spra*anostzečímě,zenost4.Věr9vypuz nenebe.spra*ve10dlnostshlédlosrmidenství!u11ne,R.Pasvénámkažjedobpřeropo5.din12Hospotéžplovydy.a*naše13zehopředdecházetve6.dl14Sprabunostv padetách.a*15spámusapůjlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž16
losrmiství!denune,R.PanámsvékažmlucoKéž1.mošet,2huslyopopodin,Bůh:2Hosmlujis*svésvaaproté.jipro3kolidsvůjsahospátěm,kteblízJis2.jejeko4libysídlaseho4říjí,bo*azešív nami.hove5jenostleblosrmidenství!u6ne,R.Pasvénámkažsevěrnostjí,potkalosrden7Mi3.astvísepokojbí.vedlpo8spra*anostzečímě,zenost4.Věr9vypuz nenebe.spra*ve10dlnostshlédlosrmidenství!u11ne,R.Pasvénámkažjedobpřeropo5.din12Hospotéžplovydy.a*naše13zehopředdecházetve6.dl14Sprabunostv padetách.a*15spámusapůjlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž16
losrmiství!denune,R.PanámsvékažHosmlupodin,Bůh:mohu2Kéž1.šet,slycojipokopromlu3jis*osvasvété.svůjlid3proaspásahotěm,je4Jis2.kojeblízbysídají,*liříse4ktebohošízenostv nami.jeho5lalebvelosrmidenství!u6ne,R.Pasvénámkažsevěrnostjí,potkalosrden7Mi3.astvísepokojbí.vedlpo8spra*anostzečímě,zenost4.Věr9vypuz nenebe.spra*ve10dlnostshlédlosrmidenství!u11ne,R.Pasvénámkažjedobpřeropo5.din12Hospotéžplovydy.a*naše13zehopředdecházetve6.dl14Sprabunostv padetách.a*15spámusapůjlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž16
losrmiství!denune,R.Panámsvékažpodin,HosBůh:jis*humomlusly2Kéž1.cošet,aprosvůjlidté.svasvéopo3mlujiprokořísetěm,ktejí,hoboblízko4je2.Jisspáhosajev nalebnostzešími.lisíd5a*byhovelajelosrmidenství!u6ne,R.Pasvénámkažsevěrnostjí,potkalosrden7Mi3.astvísepokojbí.vedlpo8spra*anostzečímě,zenost4.Věr9vypuz nenebe.spra*ve10dlnostshlédlosrmidenství!u11ne,R.Pasvénámkažjedobpřeropo5.din12Hospotéžplovydy.a*naše13zehopředdecházetve6.dl14Sprabunostv padetách.a*15spámusapůjlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž16
losrmiství!denune,R.Panámsvékažpodin,HosBůh:jis*humomlusly2Kéž1.cošet,aprosvůjlidté.svasvéopo3mlujiprokořísetěm,ktejí,hoboblízko4je2.Jisspáhosajev nalebnostzešími.lisíd5a*byhovelajelosrmidenství!u6ne,R.Pasvénámkažsevěrnostjí,potkalosrden7Mi3.astvísepokojbí.vedlpo8spra*anostzečímě,zenost4.Věr9vypuz nenebe.spra*ve10dlnostshlédlosrmidenství!u11ne,R.Pasvénámkažjedobpřeropo5.din12Hospotéžplovydy.a*naše13zehopředdecházetve6.dl14Sprabunostv padetách.a*15spámusapůjlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž16
losrmiství!denune,R.Panámsvékažpodin,HosBůh:jis*humomlusly2Kéž1.cošet,aprosvůjlidté.svasvéopo3mlujiprokořísetěm,ktejí,hoboblízko4je2.Jisspáhosajev nalebnostzešími.lisíd5a*byhovelajelosrmidenství!