OL455

Pátek 10. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

četkráBuR.dunemdipo2Hospředvých.ži3miv zeru,ijsem1.Měl4řekl:jsemkdyž4sičen!“*„Jsem5sklítakvesvém2.Pra6jsemvil*„Kažní:roz6šerume!“člo7klavěkčetkrá8duR.Budinempopřed9Hosvých.ži10miv zejev Hosho3.Dra11cenovýchčíchdipo11nozbožných.*smrt12hojene,diAch,13poHos4.ník, +jsemtvůjjsemžeb13slusynník,tvéslutvůj13žeb*rozslu13nice,žebpoujeta.jsizal14močetkrá15duR.Budinempopřed16Hosvých.ži17miv zeoběťne5.Při18tisua*bune,duků,18Hospodijméno.vatvzý19tvésliby6.Spl20svéním*vešpředHos20dinupolihodemrýmke21ječetkrá22duR.Budinempopřed23Hosvých.ži24v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zeru,ijsem1.Měl4řekl:jsemkdyž4sičen!“*„Jsem5sklítakrusvémrozšení:Pra2.viljsem6veklame!“*„Kažvěk7člopodiHosnemR.Budu8předčetkrávých.ži10miv zejev Hosho3.Dra11cenovýchčíchdipo11nozbožných.*smrt12hojejsemne,4.Ach,13podiHostvůjjsemsluslutvůj13ník, +žebžebnisluce,žebník,13tvésynpoujeta.roz*14zaljsimopodiHosnemR.Budu15předčetkrávých.ži17miv zeoběťne5.Při18tisua*bune,duků,18Hospodijméno.vatvzý19tvépobyHosdinusvé20ním6.Splslilihodempřed*veš21kerýmjepodiHosnemR.Budu22předčetkrávých.ži24v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zeiru,kdyžMěl1.jsem4sklítakčen!“siře4jsemkl:„Jsem*rusvémrozšení:Pra2.viljsem6veklame!“*„Kažvěk7člopodiHosnemR.Budu8předčetkrávých.ži10miv zepov Hosdi3.hoDracen11jehozbožsmrt*jených.výcho11nočíchtvůjjsemsluAch,4.Hos13pone,dižebsluník,ník, +žeb13tvůjjsem*rozce,nitvésyn13žebslupoujeta.jsizal14mopodiHosnemR.Budu15předčetkrávých.ži17miv zeoběťne5.Při18tisua*bune,duků,18Hospodijméno.vatvzý19tvépobyHosdinusvé20ním6.Splslilihodempřed*veš21kerýmjepodiHosnemR.Budu22předčetkrávých.ži24v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zeiru,kdyžMěl1.jsem4sklítakčen!“siře4jsemkl:„Jsem*rusvémrozšení:Pra2.viljsem6veklame!“*„Kažvěk7člopodiHosnemR.Budu8předčetkrávých.ži10miv zepov Hosdi3.hoDracen11jehozbožsmrt*jených.výcho11nočíchslužebtvůjník, +Ach,4.Hospodi13ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu13jsemník,žebpoujeta.roz*14zaljsimopodiHosnemR.Budu15předčetkrávých.ži17miv zeběťků,Při5.nesu18tiojmétvévatno.podine,18Hos*buduvzýapobyHosdinusvé20ním6.Splslilihodempřed*veš21kerýmjepodiHosnemR.Budu22předčetkrávých.ži24v zemi
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředkdyžijsemsi1.jsemMěl4ru,taksklíčen!“ře4kl:*„Jsemrusvémrozšení:Pra2.viljsem6veklame!“*„Kažvěk7člominemv zedivých.židukráčet8BuR.Hospředpodiponovýchhocen11Dra3.v Hosjehojezbožných.očích11*smrtslužebtvůjník, +Ach,4.Hospodi13ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu13jsemník,žebpoujeta.roz*14zaljsimominemv zedivých.židukráčet15BuR.Hospředpoků,Hospodine,nesu18Při5.otiběťjmétvéno.a*bu19vatduvzýpobyHosdinusvé20ním6.Splslilihodempřed*veš21kerýmjeminemv zedivých.židukráčet22BuR.Hospopřed
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředkdyžijsemsi1.jsemMěl4ru,taksklíčen!“ře4kl:*„Jsemrusvémrozšení:Pra2.viljsem6veklame!“*„Kažvěk7člominemv zedivých.židukráčet8BuR.Hospředpodiponovýchhocen11Dra3.v Hosjehojezbožných.očích11*smrtslužebtvůjník, +Ach,4.Hospodi13ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu13jsemník,žebpoujeta.roz*14zaljsimominemv zedivých.židukráčet15BuR.Hospředpoků,Hospodine,nesu18Při5.otiběťjmétvéno.a*bu19vatduvzýpobyHosdinusvé20ním6.Splslilihodempřed*veš21kerýmjeminemv zedivých.židukráčet22BuR.Hospopřed
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředkdyžijsemsi1.jsemMěl4ru,taksklíčen!“ře4kl:*„Jsemklavěk„Kaž*člome!“jsemvení:6Pra2.vilrušesvémrozminemv zedivých.židukráčet8BuR.Hospředpodiponovýchhocen11Dra3.v Hosjehojezbožných.očích11*smrtník, +jsemžebtvůjsluHospodislu13Ach,4.ne,tvůjjsemmojezaljsipouta.syntvéslu13žebník,nice,roz*žebmi