OL458

Úterý 11. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

na!dipošeR.DuHoschvalmá,chváchcilitkud1.Po2ji,ži*kudpoHos2dina,povodu,buo3chcina.svévat3hona!dipoHosR.Du4chvalmá,šeBůhŠťast2.ný,ko5mupodouv Hos*kdokuJa5bův,Bohoha.podi6svéna,bene3.On7činiluiřevše,ize7momi, +choza*Onjeco7v nich.naky.věr8nostna!dipoHosR.Du9chvalmá,šetlauče4.Zjed10voprálačchlébným.ným, +10svobopo*Hos11vydinně.zu11vězjena!dipoHosR.Du12chvalmá,šeočiHos5.podin13otvínadinposle13pým,*Hosčesklíné,při14jemulujemipo6.Hos15dinpodinvedspra15*Hosvé,livalhostěce.chrá16přina!dipoHosR.Du17má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,chváchcilitkud1.Po2ji,žibukuddu,poHosdi2*pona,hosvéna.o3chcivatvona!dipoHosR.Du4chvalmá,šeBůhŠťast2.ný,ko5mupodouv Hos*kdokuJa5bův,Bohoha.podi6svéna,zemi, +imoOn3.učinil7nebeOn*jev nich.zachořei7covše,nanostky.8věrna!dipoHosR.Du9chvalmá,šečeutlaným, +10Zjed4.vopráponým.Hos*dinlačchléb10vězjeně.vysvo11zubona!dipoHosR.Du12chvalmá,šečisleopým,podin13Hos5.tvíojesklímučené,po*din14Hospřinasprajevedlivé,6.poHosdin15lumistěhopřivalce.dinpo16Hos*chrána!dipoHosR.Du17má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,chváchcilitkud1.Po2ji,židu,kudbuchcipodi2Hospo*na,svéhona.3ovatvona!dipoHosR.Du4chvalmá,šeBůhŠťast2.ný,ko5mupodouv Hos*kdokuJa5bův,Bohoha.podi6svéna,zebeimi, +uOn3.7čineniljev nich.zaOn*choře7movše,coinanostky.8věrna!dipoHosR.Du9chvalmá,šečeutlaným, +10Zjed4.vopráponým.Hos*dinlačchléb10vězjeně.vysvo11zubona!dipoHosR.Du12chvalmá,šečisleopým,podin13Hos5.tvíojesklímučené,po*din14Hospřinasprajevedlivé,6.poHosdin15lumistěhopřivalce.dinpo16Hos*chrána!dipoHosR.Du17má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,chváchcilitkud1.Po2ji,židu,kudbuchcipodi2Hospo*na,svéhona.3ovatvona!dipoHosR.Du4chvalmá,šeBůhJakubův,ný,ko5Šťast2.pomusvéhona,Boha.*doukdo6v Hosdipozebeimi, +uOn3.7čineniljev nich.zaOn*choře7movše,coinanostky.8věrna!dipoHosR.Du9chvalmá,šečeutlaným, +10Zjed4.vopráponým.Hos*dinlačchléb10vězjeně.vysvo11zubona!dipoHosR.Du12chvalmá,šečisleopým,podin13Hos5.tvíojesklímučené,po*din14Hospřinasprajevedlivé,6.poHosdin15lumistěhopřivalce.dinpo16Hos*chrána!dipoHosR.Du17má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,Hoschválitpodina,žikud2Po1.chciji,svéhovovatna.budu,3po*kudochcina!dipoHosR.Du4chvalmá,šeBůhJakubův,ný,ko5Šťast2.pomusvéhona,Boha.*doukdo6v Hosdipomořezemi, +vše,iniluči7On3.beinenostnavěrky.v nich.je7cochozaOn*na!dipoHosR.Du9chvalmá,šeným, +čechlébprá10Zjed4.utlavojevězbozuně.ným.Hos*po10lačvysvodinna!dipoHosR.Du12chvalmá,šečisleopým,podin13Hos5.tvíojesklímučené,po*din14Hospřinasprajevedlivé,6.poHosdin15lumistěhopřivalce.dinpo16Hos*chrána!dipoHosR.Du17má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,Hoschválitpodina,žikud2Po1.chciji,svéhovovatna.budu,3po*kudochcina!dipoHosR.Du4chvalmá,šeBůhJakubův,ný,ko5Šťast2.pomusvéhona,Boha.*doukdo6v Hosdipomořezemi, +vše,iniluči7On3.beinenostnavěrky.v nich.je7cochozaOn*na!dipoHosR.Du9chvalmá,šeným, +čechlébprá10Zjed4.utlavojevězbozuně.ným.Hos*po10lačvysvodinna!dipoHosR.Du12chvalmá,šečisleopým,podin13Hos5.tvíojesklímučené,po*din14Hospřinasprajevedlivé,6.poHosdin15lumistěhopřivalce.dinpo16Hos*chrána!dipoHosR.Du17má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,podina,Hoslitkudpo*kudžiji,2Po1.chváchcihovatsvéna.chci3budu,voona!dipoHosR.Du4chvalmá,šeBůhJakubův,ný,ko5Šťast2.pomusvéhona,Boha.*doukdo6v Hosdipomořezemi, +vše,iniluči7On3.beinenostnavěrky.v nich.je7cochozaOn*na!dipoHosR.Du9chvalmá,šeným, +čechlébprá10Zjed4.utlavojevězbozuně.ným.Hos*po10lačvysvodinna!dipoHosR.Du12chvalmá,šečisleopým,podin13Hos5.tvíojesklímučené,po*din14Hospřinasprajevedlivé,6.poHosdin15lumistěhopřivalce.dinpo16Hos*chrána!dipoHosR.Du17má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,podina,Hoslitkudpo*kudžiji,2Po1.chváchcihovatsvéna.chci3budu,voona!dipoHosR.Du4chvalmá,šeBůhJa