OL459

Středa 11. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHoskteze1.Bla2ži,mudipona,bose2Hoskouli3*ktevelpřiních.v jebu3honaze2.Moc4debutompostvo,jemi4honýchřádlile5ko*požehno.bu5podekteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hosstvíhatbua7nost3.Hojboa*jehodouv je7dohonavždy.štědrost8trpojatáchkov tem9ří4.nolinýmdem,losvět9řáddobroný,jemi10*srdlovedlispravý.ti10akteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hosje,5.Roz12lurostštědhochu12dým,*jejevždy, +hotrpo13nav slátevě.pomoc13roskteseR.Bla14muži,zena.dipobo14Hos
ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHossebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5bukteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hosstvíhatbua7nost3.Hojboa*jehodouv je7dohonavždy.štědrost8trposvětjakolořív tem94.táchnosrdje*lominý,nýmli9řáddem,vedaspralivý.rodob10tikteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hoschudým,Roz5.lu12je,natrvždy, +hoštěd13je*porostv slárostevě.ho13jepomockteseR.Bla14muži,zena.dipobo14Hos
ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHossebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5bukteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hosstvíhatbua7nost3.Hojboa*jehodouv je7dohonavždy.štědrost8trposvětjakolořív tem94.táchnosrdje*lominý,nýmli9řáddem,vedaspralivý.rodob10tikteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hoschudým,Roz5.lu12je,natrvždy, +hoštěd13je*porostv slárostevě.ho13jepomockteseR.Bla14muži,zena.dipobo14Hos
poHosbodina.zemuži,R.Blasektesebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5buHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektev jehodoudoa7boHoj3.noststvíbuhatnatrvždy.a*jehoštěd8rostposvětjakolořív tem94.táchnosrdje*lominý,nýmli9řáddem,vedaspralivý.rodob10tiHosbodipona.zemuži,11BlaR.sektedým,chu*jeholu12Roz5.je,vždy, +najerostpo13štědtrv slátevě.homoc13rospoHosbodipona.zemuži,14BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likoupotomjehokostvo,po*bude4Moc2.zeminapodebužehno.řád5lelinýchHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektev jehodoudoa7boHoj3.noststvíbuhatnatrvždy.a*jehoštěd8rostpořádsvětlodem,nýmliv temno94.říjakotáchasprativý.vedlimilosrd10je*dobroný,Hosbodipona.zemuži,11BlaR.sektehoštědjedým,*rostpoluje,12Roz5.churostemocpov slávě.navždy, +trhoje13Hosbodipona.zemuži,14BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likouhopomijetomstvo,bude4Moc2.zenabudepožehno.le5po*konýchliřádHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektev jehodoudoa7boHoj3.noststvíbuhatnatrvždy.a*jehoštěd8rostpořádsvětlodem,nýmliv temno94.říjakotáchasprativý.vedlimilosrd10je*dobroný,Hosbodipona.zemuži,11BlaR.sektehoštědjedým,*rostpoluje,12Roz5.churostemocpov slávě.navždy, +trhoje13Hosbodipona.zemuži,14BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likouhopomijetomstvo,bude4Moc2.zenabudepožehno.le5po*konýchliřádHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektev jehodoudoa7boHoj3.noststvíbuhatnatrvždy.a*jehoštěd8rostpořádsvětlodem,nýmliv temno94.říjakotáchasprativý.vedlimilosrd10je*dobroný,Hosbodipona.zemuži,11BlaR.sektehoštědjedým,*rostpoluje,12Roz5.churostemocpov slávě.navždy, +trhoje13Hosbodipona.zemuži,14BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likouhopomijetomstvo,bude4Moc2.zenabudepožehno.le5po*konýchliřád