OL46

Svaté rodiny C (pokud se čte čtení z 1 Sam 1,20-28)

Žalm 84

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL46 – Šťastní jsou, Pane, kdo přebývají ve tvém svatém chrámě. – Žalm 84

R. Šťastní jsou, Pane, kdo přebývají ve tvém svatém chrámě.

1. Jak je milý tvůj příbytek, Hospodine zástupů! * Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,

2. mé srdce i mé tělo * s jásotem tíhnou k živému Bohu.

R. Šťastní jsou, Pane, kdo přebývají ve tvém svatém chrámě.

3. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit.

4. Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, * když se chystá na svatou pouť.

R. Šťastní jsou, Pane, kdo přebývají ve tvém svatém chrámě.

5. Hospodine, Bože zástupů, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu, Bože Jakubův!

6. Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaného!

R. Šťastní jsou, Pane, kdo přebývají ve tvém svatém chrámě.

Odpověď: Srov. Ž 84 (83),5

Verše: Ž 84 (83)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu