OL46

Svaté Rodiny C (pokud se čte čtení z 1 Sam 1,20-28)

ZvětšitZmenšitResetovat

Pakdone,ŠťastR.jsou,vetvémpře2vamě.sva2témchrátvůjpříje1.Jak4midiponetek,by4Hosbaží,stu4*Toupů!šepohnepradu5výchních,Hospo5nodilo2.6isrdcenouk žiso*s já7tíhtemhu.7Bomukdone,PaR.Šťast8jsou,tvémvepře9vamě.sva9chrátémpřeze3.Bla11kdotěm,dotvémmě,va11vechváhoulit.le*stá12moku,jenžze4.Bla13člonateu13be*kdyžsepo13moc,tousvapouť.chys14nakdone,PaR.Šťast15jsou,tvémvepře16vamě.sva16chrátémBožepo5.Hos18ne,dimoslyšjistu18pů,přejslumodlit18*pobu,kuJabův!chu,19žeBopože,hleď,te6.Ští20náš,Bosvéhopatř*po21tvářnaho!po21zamakdone,PaR.Šťast22jsou,tvémvepře23vamě.sva23chrátém
Pakdone,ŠťastR.jsou,vetvémpře2vamě.sva2témchrápřítvůjbyJak1.jemi4nestupů!tek,Hos4dipoduše*ží,Touba5hnepravýchnoních,Hos5podipolos já*so2.srdce6iBomuhu.tíh7temk žinoukdone,PaR.Šťast8jsou,tvémvepře9vamě.sva9chrátémpřevatěm,11ze3.Blakdodomě,ve11tvémchváhoulit.le*stá12moujenžte4.zeBlačlo13ku,pomoc,nabe13svanatoupouť.se*když14chyskdone,PaR.Šťast15jsou,tvémvepře16vamě.sva16chrátémžeBodi18po5.Hosne,modjibu,litstupů,18moslyšJažeBokubův!po*přejslu19chu,pože,hleď,te6.Ští20náš,Bosvéhopatř*po21tvářnaho!po21zamakdone,PaR.Šťast22jsou,tvémvepře23vamě.sva23chrátém
převajsou,R.Šťastkdone,Pachrátémmě.tvémve2svapřítvůjbyJak1.jemi4nestupů!tek,Hos4dipoduše*ží,Touba5hnepravýchnoních,Hos5podipolos já*so2.srdce6iBomuhu.tíh7temk žinoupřevaŠťastR.8kdone,jsou,Pachrátémmě.tvémve9svavavetvémzetěm,11Bla3.překdochváhoumolit.mě,stá11dole*ujenžte4.zeBlačlo13ku,pomoc,nabe13svanatoupouť.se*když14chyspřevaŠťastR.15kdone,jsou,Pachrátémmě.tvémve16svažestu5.poHosdi18Bone,litmodjibu,slyšpů,18moJažeBokubův!po*přejslu19chu,*hleď,popopatřte6.náš,20Štíže,Bozapomaho!tvář21nahosvépřevaŠťastR.22kdone,jsou,Pachrátémmě.vetvém23sva
převajsou,R.Šťastkdone,Pachrátémmě.tvémve2svatek,příbyHosmije4Jak1.tvůjbapraží,hnedine4postupů!*Tounovýchdiních,še5duHospopolos já*so2.srdce6iBomuhu.tíh7temk žinoupřevaŠťastR.8kdone,jsou,Pachrátémmě.tvémve9svavavetvémzetěm,11Bla3.překdochváhoumolit.mě,stá11dole*benatečlo13Bla4.zejenžuku,natousvapouť.moc,13posechyskdyž*převaŠťastR.15kdone,jsou,Pachrátémmě.tvémve16svažestu5.poHosdi18Bone,litmodjibu,slyšpů,18moJažeBokubův!po*přejslu19chu,*hleď,popopatřte6.náš,20Štíže,Bozapomaho!tvář21nahosvépřevaŠťastR.22kdone,jsou,Pachrátémmě.vetvém23sva
převajsou,R.Šťastkdone,Pachrátémmě.tvémve2svatek,byHospojemi4Jak1.přítvůjhnebaprane4diTou*stuží,pů!výchdinoních,šepo5dupoHoslos já*so2.srdce6iBomuhu.tíh7temk žinoupřevaŠťastR.8kdone,jsou,Pachrátémmě.tvémve9svavavetvémzetěm,11Bla3.překdochváhoumolit.mě,stá11dole*benatečlo13Bla4.zejenžuku,natousvapouť.moc,13posechyskdyž*převaŠťastR.15kdone,jsou,Pachrátémmě.tvémve16svapů,slyšstujimodine,18Hos5.požeBožeJaBochu,kubův!bu,po*litmodslu18přej*hleď,popopatřte6.náš,20Štíže,Bozapomaho!tvář21nahosvépřevaŠťastR.22kdone,jsou,Pachrátémmě.vetvém23sva
převajsou,R.Šťastkdone,Pachrátémmě.tvémve2svatek,byHospojemi4Jak1.přítvůjhnebaprane4diTou*stuží,pů!výchdinoních,šepo5dupoHoslos já*so2.srdce6iBomuhu.tíh7temk žinoupřevaŠťastR.8kdone,jsou,Pachrátémmě.tvémve9svavave