OL460

Čtvrtek 11. týdne 1

Žalm 111

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL460 – Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. – Žalm 111

R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé.

1. Oslavím Hospodina celým srdcem * ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.

2. Veliká jsou Hospodinova díla, * ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.

R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé.

3. Velebnost a vznešenost je jeho dílo * a jeho spravedlnost zůstává na věky.

4. Památku ustanovil na své divy, * Hospodin je milosrdný a dobrotivý.

R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé.

5. Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, * spolehlivé jsou všechny jeho příkazy,

6. pevné na věky, navždy, * provedené v pravdě a právu.

R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé.

Odpověď: Ž 111 (110),7a

Verše: Ž 111 (110)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu