OL460

Čtvrtek 11. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

kou,tvýchruR.SkutkyvěrjsouPane,vé.vedliasprapodisla1.O2Hosvímsrdcemcena2lýmlivedvýchru3sbo*vespramážní.i3shrovepoHosdi4li2.Vejsou*la,nichovano4všichni,vau5žulumijí.kte5jeříkou,rutvých6SkutR.kyvěrjsou6Pane,livé.ved6aspravznešeleb3.Ve7anostholojenost7jedlve*a8hosprajenaky.nost8stástanomát4.Pa9ukudivy,navil9svémilopo*Hos10jedinrotidobvý.srd10akou,rutvých11SkutR.kyvěrjsou11Pane,livé.ved11asprarukouky5.Skut12hojevedspraavé,livěrjsou12jsouvšechleh*spo13likapřízy,jeny13honaky,vždy,6.pev14nav prav*pro15vedevu.15práakou,rutvých16SkutR.kyvěrjsou16Pane,vé.lived16spraa
kou,tvýchruR.SkutkyvěrjsouPane,vé.vedliaspradiponaO1.slavím2Hosrusprasbo*lýmsrdve2cecemshromážvení.li3vedivýchdiponovali2.4VeHosjsouvaužunichla,4*ojemiřílují.všich5kteni,kou,rutvých6SkutR.kyvěrjsou6Pane,livé.ved6aspraševznenostnost7leb3.Vea*jeahospraloje7jehonastáky.dl8venostvilnonasvémát4.ku9Pastaujedinmivy,dipo*Hos9rodobavý.tisrdlo10kou,rutvých11SkutR.kyvěrjsou11Pane,livé.ved11asprajsoukouvěr5.kySkutje12ruholispo*lehaspra12livé,vedpříhozy,kajsouvšech13jeny*vždy,pronave6.na14pevky,práavu.de15v pravkou,rutvých16SkutR.kyvěrjsou16Pane,vé.lived16spraa
kou,tvýchruR.Skutkyvedspralivé.ne,Pavěrjsouanadicelým1.slaOvím2poHosspraruvedcemsrdsbo*ve2mážshroní.livých3veidiponovali2.4VeHosjsouvaužunichla,4*ojemiřílují.všich5kteni,kou,rutvých6SkutR.kyvedlispravé.ne,Pa6věrajsounostšeje3.lebVenost7vzneaje*hoasprajeho7lonastáky.dl8venostvilnonasvémát4.ku9Pastaujedinmivy,dipo*Hos9rodobavý.tisrdlo10kou,rutvých11SkutR.kyvedlispravé.ne,Pa11věrajsoujsoukouvěr5.kySkutje12ruholispo*lehaspra12livé,vedpříhozy,kajsouvšech13jeny*vždy,pronave6.na14pevky,práavu.de15v pravkou,rutvých16SkutR.kyvedlispravé.ne,Pa16ajsouvěr
jsoune,věrkyR.SkutPakou,rutvýchvé.vedliaspradiponaO1.slavím2Hosrusprasbo*lýmsrdve2cecemshromážvení.li3vedivýchdiponovali2.4VeHosjsouvaužunichla,4*ojemiřílují.všich5kteni,ne,jsouvěrkyR.Skut6kou,rutvýchPalivé.ved6aspraševznenostnost7leb3.Vea*jeahospraloje7jehonastáky.dl8venostsvédivilnavy,mátkuu9Pa4.nostaadobsrdvý.rotidinpoje10Hos*lomine,jsouvěrkyR.Skut11kou,rutvýchPalivé.ved11asprakourujsouje12ky5.Skuthospolehlivé,li*12věrvedspraapříjehokazy,jsou13nyvšech*vždy,pronave6.na14pevky,práavu.de15v pravne,jsouvěrkyR.Skut16kou,rutvýchPavé.lived16spraa
jsoune,věrkyR.SkutPakou,rutvýchvé.vedliaspradiponaO1.slavím2Hosrusprasbo*lýmsrdve2cecemshromážvení.li3vedivýchla,novanich*ojsou4Ve2.lipodiHosříjektejí.milužu5uvavšichni,ne,jsouvěrkyR.Skut6kou,rutvýchPalivé.ved6aspraševznenostnost7leb3.Vea*jeahospraloje7jehonastáky.dl8venostsvédivilnavy,mátkuu9Pa4.nostaadobsrdvý.rotidinpoje10Hos*lomine,jsouvěrkyR.Skut11kou,rutvýchPalivé.ved11asprakourujsouje12ky5.Skuthospolehlivé,li*12věrvedspraapříjehokazy,jsou13nyvšech*vždy,pronave6.na14pevky,práavu.de15v pravne,jsouvěrkyR.Skut16kou,rutvýchPavé.lived16spraa
jsoune,věrkyR.SkutPakou,rutvýchvé.vedliaspralýmsrdnacecemslavímHos2O1.dipoveshroiní.mážru3sprave*sbolivýchvedla,novanich*ojsou4Ve2.lipodiHosříjektejí.milužu5uvavšichni,ne,jsouvěrkyR.Skut6kou,rutvýchPalivé.ved6aspranostšeje3.lebVenost7vzneaje*hoasprajeho7lonastáky.dl8venostsvédivilnavy,mátkuu9Pa4.nostaadobsrdvý.rotidinpoje10Hos*lomine,jsouvěrkyR.Skut