OL460

Čtvrtek 11. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 1. Oslavím Hospodina celým srdcem * ve sboru spravedlivých i ve shromáždění. / 2. Veliká jsou Hospodinova díla, * ať o nich uvažují všichni, kteří je milují. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 3. Velebnost a vznešenost je jeho dílo * a jeho spravedlnost zůstává na věky. / 4. Památku ustanovil na své divy, * Hospodin je milosrdný a dobrotivý. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 5. Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, * spolehlivé jsou všechny jeho příkazy, / 6. pevné na věky, navždy, * provedené v pravdě a právu. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 1. Oslavím Hospodina celým srdcem * ve sboru spravedlivých i ve shromáždění. / 2. Veliká jsou Hospodinova díla, * ať o nich uvažují všichni, kteří je milují. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 3. Velebnost a vznešenost je jeho dílo * a jeho spravedlnost zůstává na věky. / 4. Památku ustanovil na své divy, * Hospodin je milosrdný a dobrotivý. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 5. Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, * spolehlivé jsou všechny jeho příkazy, / 6. pevné na věky, navždy, * provedené v pravdě a právu. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 1. Oslavím Hospodina celým srdcem * ve sboru spravedlivých i ve shromáždění. / 2. Veliká jsou Hospodinova díla, * ať o nich uvažují všichni, kteří je milují. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 3. Velebnost a vznešenost je jeho dílo * a jeho spravedlnost zůstává na věky. / 4. Památku ustanovil na své divy, * Hospodin je milosrdný a dobrotivý. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 5. Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, * spolehlivé jsou všechny jeho příkazy, / 6. pevné na věky, navždy, * provedené v pravdě a právu. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 1. Oslavím Hospodina celým srdcem * ve sboru spravedlivých i ve shromáždění. / 2. Veliká jsou Hospodinova díla, * ať o nich uvažují všichni, kteří je milují. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 3. Velebnost a vznešenost je jeho dílo * a jeho spravedlnost zůstává na věky. / 4. Památku ustanovil na své divy, * Hospodin je milosrdný a dobrotivý. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 5. Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, * spolehlivé jsou všechny jeho příkazy, / 6. pevné na věky, navždy, * provedené v pravdě a právu. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 1. Oslavím Hospodina celým srdcem * ve sboru spravedlivých i ve shromáždění. / 2. Veliká jsou Hospodinova díla, * ať o nich uvažují všichni, kteří je milují. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 3. Velebnost a vznešenost je jeho dílo * a jeho spravedlnost zůstává na věky. / 4. Památku ustanovil na své divy, * Hospodin je milosrdný a dobrotivý. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 5. Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, * spolehlivé jsou všechny jeho příkazy, / 6. pevné na věky, navždy, * provedené v pravdě a právu. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 1. Oslavím Hospodina celým srdcem * ve sboru spravedlivých i ve shromáždění. / 2. Veliká jsou Hospodinova díla, * ať o nich uvažují všichni, kteří je milují. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 3. Velebnost a vznešenost je jeho dílo * a jeho spravedlnost zůstává na věky. / 4. Památku ustanovil na své divy, * Hospodin je milosrdný a dobrotivý. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé. / 5. Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, * spolehlivé jsou všechny jeho příkazy, / 6. pevné na věky, navždy, * provedené v pravdě a právu. / R. Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé.