OL462

Sobota 11. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpouse1.Jak3chránceopodiboHos3řilko*děllemnůvan3nadictí,kdotěch,4poHosdilboje.vya4svozte,vijakte5kus2.Oadobrý,jeHos5dinpokteku,člo6ze*blauká.k něse6muzte,viaOR.7tekusdobdinrý.jejak8poHosna,dije3.teBojse9poHoskdose*Těm,svaho9tí!nechybí.hobo10jí,nichyanou4.Mocstrá11danechytěm,hla11nic*dy,poHosdina.kdohle12dajakzte,jeR.Okus13viaterý.dobHos14dinpové,ate,5.Pojď15nosyučím*naslyš15mě,tepodiHosna.bátvás16seačiňse6.Chraň17hozlékojpodejdob17*hleré,oněj!au18lujsijakzte,jeR.Okus19viaterý.Hosdob20dinpo
jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpouseo31.JakcechránannůvdělřilHos3bopodidipona*lemkotěch,4Hoskdoboje.dilctí,a4svovyjezte,jakHoskuste5O2.viazečlobla*din5porý,dobumuká.kte6ku,sek nějakzte,jeR.Okus7viaterý.dobHos8dinpodipona,se9te3.BojHosTěm,*tí!kdohoje9svanenicchybí.ho10sejí,bohyanou4.Mocstrá11danechytěm,hla11nic*dy,poHosdina.kdohle12dajakzte,jeR.Okus13viaterý.dobHos14dinpové,ate,5.Pojď15nosyučím*naslyš15mě,tepodiHosna.bátvás16seačiňse6.Chraň17hozlékojpodejdob17*hleré,oněj!au18lujsijakzte,jeR.Okus19viaterý.Hosdob20dinpo
jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpouboJak1.o3secechránnůvandělHos3řildipodipona*lemkotěch,4Hoskdoboje.dilctí,a4svovyjezte,jakHoskuste5O2.viazečlobla*din5porý,dobumuká.kte6ku,sek nějakzte,jeR.Okus7viaterý.dobHos8dinpodipona,se9te3.BojHosTěm,*tí!kdohoje9svanenicchybí.ho10sejí,bohyanou4.Mocstrá11danechytěm,hla11nic*dy,poHosdina.kdohle12dajakzte,jeR.Okus13viaterý.dobHos14dinpoaslyštemě,te,5.sy15Pojďvé,noHossedipona.u*čím16nabátvásdobčiňré,se6.zlé17Chraňahoosilujněj!dejpokoj18hle*uajakzte,jeR.Okus19viaterý.Hosdob20dinpo
podindobHosrý.kusteajeviOR.jakzte,Hosbořilpodiochránce3Jak1.useHostěch,kdopoanlem3nůvko*dělbosvodilje.nactí,4divyadinHosporý,dobteaje5O2.kusjakvizte,musek něká.učlo6bla*zekteku,podindobjeHosrý.kustea7OR.jakvizte,hosvajetí!na,sete9HosBoj3.diponenicjí,chybí.kdose10Těm,*bohohyanou4.Mocstrá11danechytěm,hla11nic*dy,poHosdina.kdohle12dapodindobjeHosrý.kustea13OR.jakvizte,aslyštemě,te,5.sy15Pojďvé,noHossedipona.u*čím16nabátvásré,*dobhledejsezlé17Chraň6.ačiňhoolujněj!koja18pousipodindobjeHosrý.kustea19OR.vijakzte,
podindobHosrý.kusteajeviOR.jakzte,řilboHospo1.oJakchránce3usekdolemtěch,Hosnůvan*3didělkobovysvodilje.dina4poactí,dinHosporý,dobteaje5O2.kusjakvizte,musek něká.učlo6bla*zekteku,podindobjeHosrý.kustea7OR.jakvizte,hosvajetí!na,sete9HosBoj3.diponenicjí,chybí.kdose10Těm,*bohohlahynoudy,stráda11Moc4.aHosdapodina.nechy12nic*kdohletěm,podindobjeHosrý.kustea13OR.jakvizte,aslyštemě,te,5.sy15Pojďvé,noHossedipona.u*čím16nabátvásré,*dobhledejsezlé17Chraň6.ačiňhoolujněj!koja18pousipodindobjeHosrý.kustea19OR.vijakzte,
podindobHosrý.kusteajeviOR.jakzte,řilboHospo1.oJakchránce3usekdolemtěch,Hosnůvan*3didělkobovysvodilje.dina4poactí,dinHosporý,dobteaje5O2.kusjakvizte,musek něká.učlo6bla*zekteku,podindobjeHosrý.kustea7OR.jakvizte,hosvajetí!na,sete9HosBoj3.diponenicjí,chybí.kdose10Těm,*bohohlahynoudy,stráda11Moc4.aHosdapodina.nechy12nic*kdohletěm,podindobjeHosrý.kustea13OR.jakvizte,aslyštemě,te,5.sy15Pojďvé,noHossedipona.u*čím16nabátvásré,*dobhledejsezlé17Chraň6.ačiňhoolujněj!koja18pousipodindobjeHosrý.kustea19OR.vijakzte,
podindobHosrý.kusteajeviOR.jakzte,dinůvHospodělancechránse3o1.Jakbořiluvysvoctí,aje.bodilkdoHos4těch,lem*kodinapodinHosporý,dobteaje5O2.kusjakvizte,musek něká.učlo6bla*zekteku,podindobjeHosrý.kustea7OR.jakvizte,hosvajetí!na,sete9HosBoj3.diponenicjí,chybí.kdose10Těm,*bohohlahy