OL464

Úterý 12. týdne 1

Úterý 33. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

smíkdoR.ne,Hosdipostántvémveku?prod2vatdyvaaži31.Kdobezjenost,dlveko3spravepřím*u4smýšjasvýmsrdsvém4ci, +mloupová.zy4nekemsmíkdone,R.Hos5dipostántvémku?veprod6vatřísvémuNe2.či7příkotu*nebliž7mu,da.sesvé8souhočlokemšle3.Ne9nýmchet*alepodá,9hrkdosežítěch,10sina.dipobo10Hossmíkdone,R.Hos11dipostántvémku?veprod12vatmipeziNe4.lichvaří13svýkyúplat*a14berenevinmu.pro14netiná,jed5.Kdo15totakkosá!kdy*ni16zanesmíkdone,R.Hos17dipostántvémku?veprod18vat
smíkdoR.ne,Hosdipostántvémveku?prod2vatdyvaaži31.Kdobezje*unost,dlpřímko3vesprasrdsvémci, +smýš4veponekemvá.mloujasvým4zysmíkdone,R.Hos5dipostántvémku?veprod6vatřísvémuNe2.či7příkotu*nebliž7mu,da.sesvé8souhočlokemšle3.Ne9nýmchetžísipohr9ledá,a*podiHosna.kdotěch,10bosesmíkdone,R.Hos11dipostántvémku?veprod12vatmipeziNe4.lichvaří13svýkyúplat*a14berenevinmu.pro14netiná,jed5.Kdo15totakkosá!kdy*ni16zanesmíkdone,R.Hos17dipostántvémku?veprod18vat
smíkdoR.ne,Hosdipostántvémveku?prod2vatdyvaaži31.Kdobezje*unost,dlpřímko3vesprasrdsvémci, +smýš4veponekemvá.mloujasvým4zysmíkdone,R.Hos5dipostántvémku?veprod6vatřísvémuNe2.či7příkosousvéhoseda.mu,7bližtune*pokemhrdá,chetšle9Ne3.člonýmtěch,sikdo10le*ažídipona.bose10Hossmíkdone,R.Hos11dipostántvémku?veprod12vatzia*nebelichvaří13Ne4.mipesvývintinemu.úplatre14prokyná,jed5.Kdo15totakkosá!kdy*ni16zanesmíkdone,R.Hos17dipostántvémku?veprod18vat
smíkdoR.ne,Hosdipostántvémveku?prod2vatadykoKdo1.žije3vabezvesmýšsvémvedlnost,3sprapřímu*nekemmlouzypová.ci, +4srdsvýmjasmíkdone,R.Hos5dipostántvémku?veprod6vatřísvémuNe2.či7příkosousvéhoseda.mu,7bližtune*dá,hrakempo*lešlechetným9Ne3.čloHosbopodina.si10žíkdosetěch,smíkdone,R.Hos11dipostántvémku?veprod12vatmipeziNe4.lichvaří13svýtineprovinmu.a*nebere14úplatkyzakokdynesá!tak5.tojed15Kdoná,ni*smíkdone,R.Hos17dipostántvémku?veprod18vat
smíkdoR.ne,Hosdipostántvémveku?prod2vatadykoKdo1.žije3vabezsmýšvedlve3nost,sprapřím*ukemnezypomlouvá.srd4ci, +svémjasvýmsmíkdone,R.Hos5dipostántvémku?veprod6vatřísvémuNe2.či7příkosousvéhoseda.mu,7bližtune*dá,hrakempo*lešlechetným9Ne3.čloHosbopodina.si10žíkdosetěch,smíkdone,R.Hos11dipostántvémku?veprod12vatmipeziNe4.lichvaří13svýtineprovinmu.a*nebere14úplatkyzakokdynesá!tak5.tojed15Kdoná,ni*smíkdone,R.Hos17dipostántvémku?veprod18vat
vatvetvémku?stánpodiHosR.ne,smíprodkdoadykoKdo1.žije3vabezsmýšvedlve3nost,sprapřím*ukemnezypomlouvá.srd4ci, +svémjasvýmvatvetvémku?stánpoR.di5Hossmíprodkdone,mubližsvému,či7Ne2.kopříříhosouda.se8tu*nesvédá,hrakempo*lešlechetným9Ne3.čloHosbopodina.si10žíkdosetěch,vatvetvémku?stánpoR.di11Hossmíprodkdone,zia*nebelichvaří13Ne4.mipesvývintinemu.úplatre14prokyzakokdynesá!tak5.tojed15Kdoná,ni*vatvetvémku?stánpoR.di17Hossmíprodne,kdo
vatvetvémku?stánpodiHosR.ne,smíprodkdovedlnost,sprau*přímžijebezva3Kdo1.akodyzykemjavá.nepomlouvesvém4svýmsmýšci, +srdvatvetvémku?stánpoR.di5Hossmíprodkdone,mubližsvému,či7Ne2.kopříříhosouda.se8tu*nesvédá,hrakempo*lešlechetným9Ne3.čloHosbopodina.si10žíkdosetěch,vatvetvémku?stánpoR.di11Hossmíprodkdone,zia*nebelichvaří13Ne4.mipesvývintinemu.úplatre14prokyzakokdynesá!tak5.tojed15Kdoná,ni*vatvetvémku?stánpoR.di17Hossmíprodne,kdo