OL465

Čtvrtek 12. týdne 1

Pátek 13. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy, * kdo vypoví všechnu jeho slávu? / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 3. Blaze těm, kteří dbají práva, * spravedlivě jednají v každé době. / 4. Pamatuj na mě, Hospodine, * pro náklonnost k svému lidu. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 5. Ujmi se mě a pomoz mi, * abych se těšil ze štěstí tvých vyvolených, / 6. abych se radoval z radosti tvého lidu, * abych se chlubil spolu s tvým dědictvím. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy, * kdo vypoví všechnu jeho slávu? / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 3. Blaze těm, kteří dbají práva, * spravedlivě jednají v každé době. / 4. Pamatuj na mě, Hospodine, * pro náklonnost k svému lidu. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 5. Ujmi se mě a pomoz mi, * abych se těšil ze štěstí tvých vyvolených, / 6. abych se radoval z radosti tvého lidu, * abych se chlubil spolu s tvým dědictvím. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy, * kdo vypoví všechnu jeho slávu? / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 3. Blaze těm, kteří dbají práva, * spravedlivě jednají v každé době. / 4. Pamatuj na mě, Hospodine, * pro náklonnost k svému lidu. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 5. Ujmi se mě a pomoz mi, * abych se těšil ze štěstí tvých vyvolených, / 6. abych se radoval z radosti tvého lidu, * abych se chlubil spolu s tvým dědictvím. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy, * kdo vypoví všechnu jeho slávu? / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 3. Blaze těm, kteří dbají práva, * spravedlivě jednají v každé době. / 4. Pamatuj na mě, Hospodine, * pro náklonnost k svému lidu. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 5. Ujmi se mě a pomoz mi, * abych se těšil ze štěstí tvých vyvolených, / 6. abych se radoval z radosti tvého lidu, * abych se chlubil spolu s tvým dědictvím. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy, * kdo vypoví všechnu jeho slávu? / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 3. Blaze těm, kteří dbají práva, * spravedlivě jednají v každé době. / 4. Pamatuj na mě, Hospodine, * pro náklonnost k svému lidu. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 5. Ujmi se mě a pomoz mi, * abych se těšil ze štěstí tvých vyvolených, / 6. abych se radoval z radosti tvého lidu, * abych se chlubil spolu s tvým dědictvím. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy, * kdo vypoví všechnu jeho slávu? / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 3. Blaze těm, kteří dbají práva, * spravedlivě jednají v každé době. / 4. Pamatuj na mě, Hospodine, * pro náklonnost k svému lidu. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 5. Ujmi se mě a pomoz mi, * abych se těšil ze štěstí tvých vyvolených, / 6. abych se radoval z radosti tvého lidu, * abych se chlubil spolu s tvým dědictvím. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství.